Chương trình Cử nhân - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chương trình Cử nhân
Chương trình Cử nhân

Bằng cử nhân Anh Quốc tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp các chương trình cử nhân do nhiều trường đại học danh giá trực tiếp cấp bằng: Đại học London, Đại học Staffordshire, Đại học Stirling, và Đại học Arts University Bournemouth. Sứ mệnh của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là cung cấp chương trình đào tạo và bằng cấp chất lượng cao của Anh Quốc cùng môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế cho sinh viên Việt Nam, từ đó kiến tạo một thế hệ trẻ đam mê khám phá, có tư duy sáng tạo, có trình độ cao và sẵn sàng phát triển trong nhiều lĩnh vực công việc và cuộc sống của thời đại công nghệ 4.0.

Thành lập từ năm 2009, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hiện đang cung cấp đào tạo 17 chương trình cử nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy bật nguồn đam mê của bạn cùng chúng tôi!

Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn

CÁC KHỐI NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM

Đào tạo ra những doanh nhân thành đạt, người quản lý/lãnh đạo thành công thông qua những chương trình đào tạo về quản trị và kinh doanh.

Cấp bằng bởi Đại học London (được chỉ đạo học thuật bởi Học viện Kinh tế và Chính trị London – LSE):

Cấp bằng bởi Đại học Staffordshire:

Cấp bằng bởi Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (song bằng với Đại học Staffordshire):

Biến điều không thể thành có thể bằng những công nghệ tiên tiến.

Cấp bằng bởi Đại học Staffordshire:

Cấp bằng bởi Đại học Stirling:

Kiến tạo tương lai với những hình khối, màu sắc, sự sáng tạo và đổi mới.

Cấp bằng bởi Đại học Staffordshire:

Cấp bằng bởi Đại học Arts University Bournemouth:

Mở ra cánh cửa tới thế giới của ngành Khách sạn và Du lịch.

Cấp bằng bởi Đại học Staffordshire:

Cấp bằng bởi Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam:

Khối ngành Quản trị & Kinh doanh

Đào tạo ra những doanh nhân thành đạt, người quản lý/lãnh đạo thành công thông qua những chương trình đào tạo về quản trị và kinh doanh.

Cấp bằng bởi Đại học London (được chỉ đạo học thuật bởi Học viện Kinh tế và Chính trị London – LSE):

Cấp bằng bởi Đại học Staffordshire:

Cấp bằng bởi Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (song bằng với Đại học Staffordshire):

Khối ngành Khoa học Máy tính & Công nghệ

Biến điều không thể thành có thể bằng những công nghệ tiên tiến.

Cấp bằng bởi Đại học Staffordshire:

Cấp bằng bởi Đại học Stirling:

Khối ngành Truyền thông & Sáng tạo

Kiến tạo tương lai với những hình khối, màu sắc, sự sáng tạo và đổi mới.

Cấp bằng bởi Đại học Staffordshire:

Cấp bằng bởi Đại học Arts University Bournemouth:

Khối ngành Du lịch & Khách sạn

Mở ra cánh cửa tới thế giới của ngành Khách sạn và Du lịch.

Cấp bằng bởi Đại học Staffordshire:

Cấp bằng bởi Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam:

Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn

Các chương trình phát triển cá nhân

Tất cả sinh viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam sẽ tham gia các chương trình phát triển cá nhân. Các chương trình này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và trải nghiệm làm việc trước khi tốt nghiệp; giúp sinh viên tự tin đáp ứng những yêu cầu của các công ty/ tổ chức trong nước và quốc tế, cũng như tự tin thể hiện bản thân.

Tìm hiểu thêm >
Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn
Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn

Các cơ hội học tập toàn cầu