Dịch vụ Hướng nghiệp và Thực tập - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Dịch vụ Hướng nghiệp và Thực tập

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP & THỰC TẬP

Bạn mong muốn nắm bắt cơ hội việc làm và sẵn sàng thử thách bản thân trong môi trường chuyên nghiệp?

BUV hiểu rằng, để thành công, kiến thức thôi là chưa đủ, bạn cần có khả năng áp dụng những kiến thức được học vào thực tế, xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống một cách hiệu quả.

Tại BUV, sinh viên luôn được khuyến khích và tạo điều kiện để đi thực tập ngay từ năm nhất đại học nhằm trang bị bộ kỹ năng cần thiết cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nắm bắt cơ hội trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Hãy cùng BUV khám phá những cơ hội thực tập và chương trình hướng nghiệp để trở thành ứng viên sáng giá trong tương lai!

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status