Tuyển sinh - British University Vietnam (BUV)
Tuyển sinh Tuyển sinh
Tuyển sinhLịch tuyển sinh

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam thông báo lịch tuyển sinh nhập học năm 2022. Để tham khảo thời gian nhập học, vui lòng xem tại đường link dưới đây.

Xem lịch tuyển sinh Tuyển sinh
Tuyển sinhHọc phí
Tuyển sinh Dự bị Đại học
Tuyển sinh Dự bị Đại học

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân (học phí, phí học liệu và phí công tác sinh viên). Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

Sinh viên đăng ký Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire cần lưu ý rằng đây là khóa học bắt buộc đối với các chương trình cử nhân do Đại học Staffordshire cấp bằng.

Học phí chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế

Sinh viên đăng ký theo học Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam lưu ý sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể theo học các chương trình của Đại học London tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hoặc du học tại các trường trong mạng lưới quốc tế của Đại học London hoặc Đại học Staffordshire, và trên thế giới.

Học phí Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP)

Tuyển sinh Đại học
Tuyển sinh Đại học

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân. Chi phí này sẽ do sinh viên thanh toán hàng năm và được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Chương trình cử nhân Đại học Staffordshire

Học phí chương trình cử nhân Đại học Staffordshire

Chương trình cử nhân Đại học London

Sinh viên đăng ký các chương trình của Đại học London cần lưu ý về việc đóng phí cho hai bên:

– Lệ phí hồ sơ, phụ phí hành chính và học phí môn học cho trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Học phí môn học và phụ phí hành chính đóng tại thời điểm nhập học.

– Lệ phí hồ sơ, lệ phí đăng ký, lệ phí thi và lệ phí đăng ký duy trì hàng năm cho Đại học London.

Học phí chương trình cử nhân Đại học London  

Chương trình cử nhân BUV

Học phí Chương trình cử nhân BUV

Chương trình cử nhân song bằng tại BUV

Học phí chương trình cử nhân song bằng tại BUV

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội học tập để các sinh viên Việt Nam được trải nghiệm trong môi trường giáo dục Anh Quốc. Vì lý do đó, nhà trường triển khai nhiều chương trình học bổng lớn như: Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh, Học bổng President, Học bổng Dean cùng những ưu đãi và hỗ trợ tài chính khác.  

Để biết thêm thông tin về các gói hỗ trợ tài chính từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, vui lòng truy cập Chương trình học bổng.

Tuyển sinh Sau đại học
Tuyển sinh Sau đại học

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Staffordshire (MBA)

Chi phí học văn bằng là chi phí cho toàn bộ chương trình. Chi phí thực tế mà người học cần chi trả sẽ dựa trên số môn học mà người học đăng ký mỗi kỳ hoặc được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả học viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Học phí chương trình MBA

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Sau đây là những học bổng và ưu đãi áp dụng cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh:

– Ưu đãi đăng ký sớm: Giảm 10-20% học phí*

– Ưu đãi đăng ký theo nhóm: giảm thêm 5% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 2 sinh viên trở lên*

– Học bổng trị giá 100.000.000 đồng cho cựu sinh viên của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

– Học bổng Vice Chancellor hướng đến cung cấp hỗ trợ tài chính cho những cá nhân mong muốn trở thành nhà lãnh đạo tương lai và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Mỗi cá nhân nhận Học bổng Vice Chancellor sẽ được hỗ trợ từ 25% đến 50% học phí khi theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại BUV.

*Số lượng có hạn. Vui lòng kiểm tra thông tin với chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh.

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân (học phí, phí học liệu và phí công tác sinh viên). Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

Sinh viên đăng ký Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire cần lưu ý rằng đây là khóa học bắt buộc đối với các chương trình cử nhân do Đại học Staffordshire cấp bằng.

Học phí chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế

Sinh viên đăng ký theo học Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam lưu ý sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể theo học các chương trình của Đại học London tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hoặc du học tại các trường trong mạng lưới quốc tế của Đại học London hoặc Đại học Staffordshire, và trên thế giới.

Học phí Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP)

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân. Chi phí này sẽ do sinh viên thanh toán hàng năm và được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Chương trình cử nhân Đại học Staffordshire

Học phí chương trình cử nhân Đại học Staffordshire

Chương trình cử nhân Đại học London

Sinh viên đăng ký các chương trình của Đại học London cần lưu ý về việc đóng phí cho hai bên:

– Lệ phí hồ sơ, phụ phí hành chính và học phí môn học cho trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Học phí môn học và phụ phí hành chính đóng tại thời điểm nhập học.

– Lệ phí hồ sơ, lệ phí đăng ký, lệ phí thi và lệ phí đăng ký duy trì hàng năm cho Đại học London.

Học phí chương trình cử nhân Đại học London  

Chương trình cử nhân BUV

Học phí Chương trình cử nhân BUV

Chương trình cử nhân song bằng tại BUV

Học phí chương trình cử nhân song bằng tại BUV

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội học tập để các sinh viên Việt Nam được trải nghiệm trong môi trường giáo dục Anh Quốc. Vì lý do đó, nhà trường triển khai nhiều chương trình học bổng lớn như: Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh, Học bổng President, Học bổng Dean cùng những ưu đãi và hỗ trợ tài chính khác.  

Để biết thêm thông tin về các gói hỗ trợ tài chính từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, vui lòng truy cập Chương trình học bổng.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Staffordshire (MBA)

Chi phí học văn bằng là chi phí cho toàn bộ chương trình. Chi phí thực tế mà người học cần chi trả sẽ dựa trên số môn học mà người học đăng ký mỗi kỳ hoặc được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả học viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Học phí chương trình MBA

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Sau đây là những học bổng và ưu đãi áp dụng cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh:

– Ưu đãi đăng ký sớm: Giảm 10-20% học phí*

– Ưu đãi đăng ký theo nhóm: giảm thêm 5% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 2 sinh viên trở lên*

– Học bổng trị giá 100.000.000 đồng cho cựu sinh viên của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

– Học bổng Vice Chancellor hướng đến cung cấp hỗ trợ tài chính cho những cá nhân mong muốn trở thành nhà lãnh đạo tương lai và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Mỗi cá nhân nhận Học bổng Vice Chancellor sẽ được hỗ trợ từ 25% đến 50% học phí khi theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại BUV.

*Số lượng có hạn. Vui lòng kiểm tra thông tin với chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh.

Tuyển sinh Sau đại họcCách thức đăng ký nhập học
Tuyển sinh chương trình Dự bị Đại học
Tuyển sinh chương trình Dự bị Đại học
Xây dựng lộ trình học tập toàn diện trong môi trường giáo dục quốc tế
Chi tiết>
Chi tiết>
Tuyển sinh chương trình cử nhân
Tuyển sinh chương trình cử nhân
Phương pháp đào tạo tư duy tổng thể và phát triển kỹ năng toàn diện cho sinh viên
Chi tiết>
Chi tiết>
Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Cung cấp lộ trình cho học viên phát triển kỹ năng lãnh đạo, đổi mới tư duy, và nâng cao năng lực quản lý
Chi tiết>
Chi tiết>
Tuyển sinh Sau đại họcNhận tư vấn từ chuyên viên tuyển sinh

online application form

No file chosen
No file chosen