Tuyển sinh - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Tuyển sinh Tuyển sinh
Tuyển sinhNguyên tắc tuyển sinh

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cam kết mang lại một nền giáo dục và đào tạo quốc tế cho tất cả các ứng viên có tiềm năng, phù hợp với các yêu cầu tuyển sinh cụ thể được công khai cho từng chương trình. Để đảm bảo tính minh bạch của các chính sách và quy trình tuyển chọn, BUV cam kết tuân thủ một cách công bằng, tôn trọng, nhất quán và kịp thời với các nguyên tắc sau:

  • BUV sẽ cung cấp cho thí sinh các thông tin và hướng dẫn chính xác, rành mạch, phù hợp và dễ tiếp cận để giúp thí sinh đưa ra các quyết định và lựa chọn sáng suốt trước và trong quá trình học.
  • Cơ hội nhập học sẽ được thể hiện trên đơn đăng ký hoặc các hoạt động/tiêu chí tuyển sinh khác, nhằm thu hút sự chú ý của thí sinh đến yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm liên quan và các thông tin khác có thể hỗ trợ đơn đăng ký của họ.
  • Khi được yêu cầu, thí sinh sẽ nhận được thông tin rõ ràng về các yêu cầu phỏng vấn, thi, nộp hồ sơ năng lực hoặc bất kỳ hình thức đánh giá nào được áp dụng trong quá trình xét tuyển. Các cuộc phỏng vấn, thi và các hình thức đánh giá khác sẽ được thực hiện và chấm điểm theo cách thức chuẩn hóa cho chương trình.
  • BUV sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các tài liệu thí sinh cung cấp để xác định tính xác thực nhằm đề phòng các hồ sơ có dấu hiệu gian lận hoặc chưa đủ điều kiện.
  • Tất cả các quyết định tuyển sinh sẽ được đưa ra bởi một hội đồng để duy trì tính nhất quán và công bằng của quy trình cũng như đảm bảo rằng các yêu cầu đầu vào được đáp ứng đầy đủ.
  • Thư mời nhập học sẽ được gửi trong thời gian sớm nhất cho phép. Thí sinh trúng tuyển sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến:
  • Các điều kiện (nếu có) gắn liền với thư mời nhập học
  • Các thủ tục tiếp theo và thời gian thực hiện cụ thể
  • Trường hợp thí sinh cung cấp thông tin hoặc văn bản không xác thực, BUV có quyền rút lại thư mời nhập học hoặc buộc thôi học nếu đã chấp nhận cho sinh viên theo học chương trình.
Quy trình tuyển sinh Tuyển sinh
Tuyển sinhLịch tuyển sinh

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam thông báo lịch tuyển sinh nhập học năm 2022. Để tham khảo thời gian nhập học, vui lòng xem tại đường link dưới đây.

Xem lịch tuyển sinh Tuyển sinh
Tuyển sinhHọc phí
Tuyển sinh Dự bị Đại học
Tuyển sinh Dự bị Đại học

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân (học phí, phí học liệu và phí công tác sinh viên). Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

Sinh viên đăng ký Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire cần lưu ý rằng đây là khóa học bắt buộc đối với các chương trình cử nhân do Đại học Staffordshire cấp bằng.

Học phí chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế

Sinh viên đăng ký theo học Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam lưu ý sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể theo học các chương trình của Đại học London tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hoặc du học tại các trường trong mạng lưới quốc tế của Đại học London hoặc Đại học Staffordshire, và trên thế giới.

Học phí Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP)

Tuyển sinh Đại học
Tuyển sinh Đại học

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân. Chi phí này sẽ do sinh viên thanh toán hàng năm và được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Chương trình cử nhân Đại học Staffordshire

Học phí chương trình cử nhân Đại học Staffordshire

Chương trình cử nhân Đại học London

Sinh viên đăng ký các chương trình của Đại học London cần lưu ý về việc đóng phí cho hai bên:

– Lệ phí hồ sơ, phụ phí hành chính và học phí môn học cho trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Học phí môn học và phụ phí hành chính đóng tại thời điểm nhập học.

– Lệ phí hồ sơ, lệ phí đăng ký, lệ phí thi và lệ phí đăng ký duy trì hàng năm cho Đại học London.

Học phí chương trình cử nhân Đại học London  

Chương trình cử nhân BUV

Học phí Chương trình cử nhân BUV

Chương trình cử nhân song bằng tại BUV

Học phí chương trình cử nhân song bằng tại BUV

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội học tập để các sinh viên Việt Nam được trải nghiệm trong môi trường giáo dục Anh Quốc. Vì lý do đó, nhà trường triển khai nhiều chương trình học bổng lớn như: Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh, Học bổng President, Học bổng Dean cùng những ưu đãi và hỗ trợ tài chính khác.  

Để biết thêm thông tin về các gói hỗ trợ tài chính từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, vui lòng truy cập Chương trình học bổng.

Tuyển sinh Sau đại học
Tuyển sinh Sau đại học

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Staffordshire (MBA)

Chi phí học văn bằng là chi phí cho toàn bộ chương trình. Chi phí thực tế mà người học cần chi trả sẽ dựa trên số môn học mà người học đăng ký mỗi kỳ hoặc được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả học viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Học phí chương trình MBA

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Sau đây là những học bổng và ưu đãi áp dụng cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh:

– Ưu đãi đăng ký sớm: Giảm 10-20% học phí*

– Ưu đãi đăng ký theo nhóm: giảm thêm 5% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 2 sinh viên trở lên*

– Học bổng trị giá 100.000.000 đồng cho cựu sinh viên của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

– Học bổng Vice Chancellor hướng đến cung cấp hỗ trợ tài chính cho những cá nhân mong muốn trở thành nhà lãnh đạo tương lai và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Mỗi cá nhân nhận Học bổng Vice Chancellor sẽ được hỗ trợ từ 25% đến 50% học phí khi theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại BUV.

*Số lượng có hạn. Vui lòng kiểm tra thông tin với chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh.

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân (học phí, phí học liệu và phí công tác sinh viên). Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

Sinh viên đăng ký Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire cần lưu ý rằng đây là khóa học bắt buộc đối với các chương trình cử nhân do Đại học Staffordshire cấp bằng.

Học phí chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế

Sinh viên đăng ký theo học Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam lưu ý sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể theo học các chương trình của Đại học London tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hoặc du học tại các trường trong mạng lưới quốc tế của Đại học London hoặc Đại học Staffordshire, và trên thế giới.

Học phí Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP)

Chi phí sau đây bao gồm chi phí cho toàn bộ chương trình Dự bị Đại học và cử nhân. Chi phí này sẽ do sinh viên thanh toán hàng năm và được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả sinh viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Chương trình cử nhân Đại học Staffordshire

Học phí chương trình cử nhân Đại học Staffordshire

Chương trình cử nhân Đại học London

Sinh viên đăng ký các chương trình của Đại học London cần lưu ý về việc đóng phí cho hai bên:

– Lệ phí hồ sơ, phụ phí hành chính và học phí môn học cho trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Học phí môn học và phụ phí hành chính đóng tại thời điểm nhập học.

– Lệ phí hồ sơ, lệ phí đăng ký, lệ phí thi và lệ phí đăng ký duy trì hàng năm cho Đại học London.

Học phí chương trình cử nhân Đại học London  

Chương trình cử nhân BUV

Học phí Chương trình cử nhân BUV

Chương trình cử nhân song bằng tại BUV

Học phí chương trình cử nhân song bằng tại BUV

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội học tập để các sinh viên Việt Nam được trải nghiệm trong môi trường giáo dục Anh Quốc. Vì lý do đó, nhà trường triển khai nhiều chương trình học bổng lớn như: Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh, Học bổng President, Học bổng Dean cùng những ưu đãi và hỗ trợ tài chính khác.  

Để biết thêm thông tin về các gói hỗ trợ tài chính từ trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, vui lòng truy cập Chương trình học bổng.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Staffordshire (MBA)

Chi phí học văn bằng là chi phí cho toàn bộ chương trình. Chi phí thực tế mà người học cần chi trả sẽ dựa trên số môn học mà người học đăng ký mỗi kỳ hoặc được tính trên đầu một năm học. Biểu phí chi tiết sẽ được gửi đến tất cả học viên sau khi nhập học. Các chi phí ước tính bao gồm sách giáo khoa, nhưng không bao gồm các phụ phí dịch vụ khác.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí có thể thay đổi.

Học phí chương trình MBA

Học bổng và hỗ trợ tài chính

Sau đây là những học bổng và ưu đãi áp dụng cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh:

– Ưu đãi đăng ký sớm: Giảm 10-20% học phí*

– Ưu đãi đăng ký theo nhóm: giảm thêm 5% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 2 sinh viên trở lên*

– Học bổng trị giá 100.000.000 đồng cho cựu sinh viên của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

– Học bổng Vice Chancellor hướng đến cung cấp hỗ trợ tài chính cho những cá nhân mong muốn trở thành nhà lãnh đạo tương lai và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Mỗi cá nhân nhận Học bổng Vice Chancellor sẽ được hỗ trợ từ 25% đến 50% học phí khi theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại BUV.

*Số lượng có hạn. Vui lòng kiểm tra thông tin với chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh.

Tuyển sinh Sau đại họcCách thức đăng ký nhập học
Tuyển sinh chương trình Dự bị Đại học
Tuyển sinh chương trình Dự bị Đại học
Xây dựng lộ trình học tập toàn diện trong môi trường giáo dục quốc tế
Chi tiết>
Chi tiết>
Tuyển sinh chương trình cử nhân
Tuyển sinh chương trình cử nhân
Phương pháp đào tạo tư duy tổng thể và phát triển kỹ năng toàn diện cho sinh viên
Chi tiết>
Chi tiết>
Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Cung cấp lộ trình cho học viên phát triển kỹ năng lãnh đạo, đổi mới tư duy, và nâng cao năng lực quản lý
Chi tiết>
Chi tiết>
Tuyển sinh Sau đại họcNhận tư vấn từ chuyên viên tuyển sinh

online application form

No file chosen
No file chosen