Hoạt động sinh viên - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
BUV hướng tới xây dựng một cộng đồng sinh viên cởi mở, thân thiện và tài năng, nơi mỗi cá nhân được khuyến khích có thật nhiều trải nghiệm để khám phá điểm mạnh, điểm yếu, sở thích và những tiềm năng của bản thân, góp phần tạo nên một thế hệ tài năng trẻ, sở hữu kiến thức chuyên môn vững chắc, bộ kỹ năng toàn diện và trí tuệ cảm xúc nhạy bén.
Hoạt động sinh viên

Các hoạt động và sự kiện tại BUV

Tìm hiểu thêm Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên

Các cuộc thi và dự án

Tìm hiểu thêm Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên

Các buổi trao đổi kiến thức và hội thảo

Tìm hiểu thêm Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên

Cộng đồng sinh viên

Tìm hiểu thêm Hoạt động sinh viên