Hoạt động sinh viên - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao

Các hoạt động ngoại khóa được tổ chức xuyên suốt năm học nhằm khích lệ sinh viên BUV phát triển toàn diện, làm quen với sự đa dạng, khám phá các năng khiếu của mình, phát triển kỹ năng lãnh đạo và nâng cao trí tuệ cảm xúc để có thể trở thành công dân toàn cầu có đóng góp tích cực đối với cộng đồng vã xã hội.

Hoạt động sinh viên

Các hoạt động và sự kiện tại BUV

Tìm hiểu thêm Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên

Các cuộc thi và dự án

Tìm hiểu thêm Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên

Các buổi trao đổi kiến thức và hội thảo

Tìm hiểu thêm Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên

Cộng đồng sinh viên

Tìm hiểu thêm Hoạt động sinh viên