Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chínhTổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Kế toán và Tài chính (được cấp bằng bởi Đại học London)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hà Nội
 • Thời khóa biểu: Sinh viên sẽ nhận được thời khóa biểu trước ngày khai giảng của mỗi kỳ học

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

Bằng Cử nhân được cấp bởi một trong những trường đại học uy tín nhất ở Vương Quốc Anh

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

Những lợi ích về học thuật đến từ các chuyên gia của Học viện Kinh tế & Khoa học Chính trị London (LSE) và sự hỗ trợ của Đại học London

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

Cấu trúc chương trình toàn diện cung cấp nền tảng vững chắc cho sự nghiệp kinh doanh trong thế giới hiện đại

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

Thêm lựa chọn về ngành học sau khi hoàn thành chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP)

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Kế toán và Tài chính tại BUV được cấp bằng bởi Đại học London – một trong những trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất ở Vương Quốc Anh, được thiết kế cho những sinh viên quan tâm tới việc phát triển sự nghiệp trong ngành kế toán, tài chính và tài chính doanh nghiệp.

 • Nội dung kiến thức toán học chuyên sâu: Chương trình trang bị cho sinh viên những công cụ và kỹ năng phân tích cần thiết cho sự nghiệp kế toán hoặc kiểm toán, với các môn học toàn diện phân tích tất cả các phương pháp tiếp cận hiện đại trong kế toán, tài chính và đầu tư.
 • Chứng chỉ nghề nghiệp chuyên môn cao: Chương trình cung cấp nền tảng vững chắc cho những sinh viên có ý định theo học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp chuyên môn từ các tổ chức uy tín như ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc) ở Anh và ở các quốc gia khác, ICAEW (Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales), và các chứng chỉ uy tín khác.
 • Chất lượng giảng dạy được công nhận toàn cầu: Chương trình được phát triển và các kỳ thi được thiết kế và chấm điểm bởi Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), ngôi trường dẫn đầu thế giới về tư tưởng kinh tế và ứng dụng trong kinh tế, lý thuyết và kỹ thuật trong kinh doanh và quản lý.
 • Nền tảng vững chắc cho con đường học thuật: Sinh viên có cơ hội theo học bằng thạc sĩ tại các trường đại học danh tiếng ở Anh/Mỹ.

*LSE là Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London trực thuộc Đại học London và chịu trách nhiệm định hướng học thuật cho các chương trình Kinh tế, Quản lý, Tài chính và Khoa học Xã hội (EMFSS), đây là những chương trình Quốc tế của Đại học London. Điều này có nghĩa là LSE phụ trách phát triển giáo trình, viết hướng dẫn môn học, phát triển các cơ hội và tài liệu học tập trực tuyến, tư vấn cho các tổ chức giảng dạy cũng như ra đề và chấm điểm trong kỳ thi

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chínhCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính Năm 1
Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính Năm 1

Nhập môn Kinh tế học

Toán 1

Thống kê 1

Các nguyên tắc Tài chính Ngân hàng

Các nguyên tắc Kế toán

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính Năm 2
Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính Năm 2

Kinh tế Quản lý

Kinh tế vi mô (Tùy chọn)

Định giá tài sản và Thị trường tài chính 

Báo cáo Tài chính

Kinh tế Quản trị

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính Năm 3
Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính Năm 3

Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo

Kế toán: Thị trường và tổ chức

Khoa học Quản lý

Định giá và phân tích chứng khoán

Phương pháp thống kê cho nghiên cứu thị trường (Tùy chọn)

Toán 2 / Thống kê 2 (Tùy chọn)

Môn học này được thiết kế để giới thiệu tới sinh viên những nguyên tắc cơ bản trong phân tích kinh tế và lý luận kinh tế, đồng thời cung cấp nền tảng cho các môn học chuyên sâu hơn về kinh tế và tài chính tiếp theo. Sinh viên sẽ hiểu được các khái niệm kinh tế cơ bản và mô tả được các mô hình trong phân tích kinh tế, ứng dụng của các mô hình kinh tế trong các vấn đề và sự kiện thực tế, đồng thời hiểu được những hạn chế của các mô hình trong phân tích kinh tế.

© Đại học London
Đây là môn học kinh tế vi mô cấp độ 2. So với môn học Kinh tế vi mô, môn Kinh tế quản lý ít mang tính lý thuyết hơn, nhấn mạnh nhiều hơn vào việc ra quyết định quản lý và đòi hỏi nhiều kỹ năng định lượng hơn.

© Đại học London
Môn học này giới thiệu tới sinh viên các nguyên tắc trong dịch vụ kiểm toán ngoại bộ và các dịch vụ bảo đảm khác. Sinh viên sẽ được học về cả lý thuyết lẫn các công tác thực hành xoay quanh quy trình kiểm toán, bao gồm sự phát triển về mặt tổ chức công việc, hành lang pháp lý mà nhân lực trong nghề cần biết, cùng các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của hoạt động kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo khác.

© Đại học London
Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

Năng lực đầu ra của chương trình

Kiến thức và sự hiểu biết

Sinh viên sẽ có thể:
• Truyền đạt kiến thức và hiểu biết về các bối cảnh hoạt động chính của kế toán dựa trên việc đánh giá các khuôn khổ lý thuyết, các khái niệm có liên quan và bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của nó;
• Truyền đạt kiến thức và am hiểu về tính phù hợp trong việc sử dụng và đánh giá các thuật ngữ chuyên môn hiện hành hoặc có thể thay thế trong lĩnh vực kế toán, cùng với khả năng áp dụng chúng một cách phù hợp;
• Ghi chép, tổng hợp số liệu tài chính và lập báo cáo tài chính;
• Thao tác dữ liệu tài chính và dữ liệu số khác, hiểu và có khả năng áp dụng các khái niệm toán học và thống kê;
• Truyền đạt và áp dụng kiến thức và hiểu biết về các nguyên tắc quản lý hệ thống thông tin kinh doanh ở mức độ thích hợp;
• Phân tích các hoạt động kinh doanh và thực hiện các phân tích và dự báo tài chính trong bối cảnh lập kế hoạch, ra quyết định và kiểm soát ở mức độ thích hợp, và nhận thức được những hạn chế của các kỹ thuật này;
• Truyền đạt kiến thức và hiểu biết về quản lý tài chính, rủi ro và hoạt động của thị trường tài chính, dựa trên việc đánh giá cẩn trọng các lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm.

Trí tuệ và nhận thức

Sinh viên sẽ có thể:
• Xác định vị trí, trích xuất, phân tích và đưa ra kết luận hợp lý từ nhiều nguồn (bao gồm cả các nguồn điện tử) tài liệu thích hợp và dữ liệu liên quan, đồng thời ghi nhận và tham khảo các nguồn một cách thích hợp;
• Phân tích thấu đáo các tranh luận;
• Lĩnh hội và đánh giá một cách sáng suốt các quan điểm thay thế.

Kỹ năng có thể chuyển đổi

Sinh viên sẽ có thể:
• Giao tiếp hiệu quả trong một ngữ cảnh bằng văn bản;
• Sử dụng công nghệ thông tin (bảng tính, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu trực tuyến) một cách hợp lý;
• Sắp xếp thông tin, lĩnh hội và đánh giá các tranh luận đối lập;
• Quản lý việc học, bao gồm làm việc hiệu quả trong thời hạn đặt ra;
• Có tư duy cởi mở và có khả năng nắm bắt các ý tưởng, và xem xét kỹ lưỡng thông tin thông qua phân tích, phản biện, và đánh giá.

Các chứng chỉ có thể cấp khi sinh viên dừng chương trình

Trường hợp dừng chương trình và được cấp Chứng nhận đào tạo bậc Đại học, sinh viên cần phải:
• Nắm được thông tin tổng quan về ngành học;
• Hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của bản thân;
• Có thể truyền đạt các ý tưởng và nghiên cứu một cách đáng tin cậy và có hệ thống.

Trường hợp dừng chương trình và được cấp Chứng chỉ đào tạo bậc Đại học, sinh viên cần phải:
• Phát triển sự hiểu biết và tư duy khi học tập và làm việc trong suốt khóa học;
• Phát triển và vun đắp vốn kiến thức hiện có để tiếp cận các khái niệm và nguyên tắc trong bối cảnh rộng hơn;
• Sẵn sàng về năng lực và kỹ năng cần thiết cho công việc hoặc theo học bằng cấp cao hơn.
Scroll Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính
Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Tài chính và Kế toán của BUV có thể phát triển sự nghiệp với các công việc trong lĩnh vực hoạt động như:

 • Kế toán
 • Ngân hàng đầu tư
 • Tư vấn quản trị
 • Quản lý tài chính
 • Quản trị và phân tích đầu tư

Sinh viên cũng sẽ có nền tảng sự nghiệp vững chắc trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ vị trí tại các tập đoàn lớn đến doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức chính phủ, tổ chức tình nguyện, tổ chức quốc tế và đơn vị công ty truyền thông.

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chínhYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

Từ 17 tuổi trở lên. Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành khóa Dự bị Đại học của Đại học London (IFP) tại BUV 
 • Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)
 • Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao
 • Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%
 • Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Thi năng lực tiếng Anh trong 3 năm trở lại đây:
  • IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc
  • TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17
  • Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level)
  • Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai
  • Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge
 • Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế –  Đại học London VND 107,280,000 VND 102,128,000 VND 209,408,000
Chương trình cử nhân VND 721,668,000 VND 402,359,000 VND 1,124,027,000
Scroll Chương trình Cử nhân Kế toán và Tài chính

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu, Phí Công tác sinh viên và Phí của Đại học London

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2024, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status