Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịchTổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Quản trị Du lịch (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hà Nội
 • Thời khóa biểu: Thời khóa biểu sẽ được gửi đến email của sinh viên BUV trước ngày bắt đầu của mỗi học kỳ

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc toàn cầu

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Chất lượng giảng dạy xuất sắc

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Các cơ hội thực tập

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh

 • Cơ hội nghề nghiệp: Với phương pháp giảng dạy và học tập kết hợp thực hành, bạn sẽ có cơ hội tích lũy trải nghiệm thực tế thông qua quá trình tương tác với các diễn giả khách mời trong ngành hoặc thông qua các chuyến đi học tập trong nước và quốc tế. Điều này sẽ trang bị cho bạn kiến thức về nghề nghiệp trong tương lai ở các vị trí như Giám đốc tiếp thị điểm đến, Tư vấn du lịch bền vững, Nhà thiết kế sản phẩm du lịch, Giám đốc kinh doanh du lịch, Giám đốc phát triển kinh doanh.
 • Ngành công nghiệp đang phát triển: Ngành du lịch được biết đến là ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới, một phần mười các công việc trên toàn cầu đều có liên quan đến du lịch. Ngành du lịch tại Việt Nam được dự báo sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, do đó nhu cầu về nhân lực có trình độ chuyên môn và kiến thức trong ngành du lịch cũng gia tăng đáng kể .
 • Chuẩn bị để dẫn đầu: Khóa học sẽ giúp bạn hiểu các bối cảnh du lịch đa dạng, bao gồm quản lý và tiếp thị điểm đến, điều hành tour du lịch, lễ hội và sự kiện, di sản văn hóa, quản lý lưu trú, quản lý điểm tham quan, cố vấn và các tổ chức phi chính phủ.
 • Kiến thức chuyên sâu: Bạn sẽ được cung cấp kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực du lịch và lữ hành đầy sôi động cũng như sự tương tác của ngành công nghiệp này với nền kinh tế, văn hóa và môi trường để đóng góp cho sự phát triển bền vững lâu dài cả trong nước và quốc tế.
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịchCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch Năm 1
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch Năm 1

Nhập môn Du lịch & Sự kiện

Các kỹ năng quản lý

Quản lý nguồn lực của tổ chức sự kiện và tổ chức du lịch

Marketing khởi nghiệp

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch Năm 2
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch Năm 2

Điểm Du lịch, Giải trí & Văn hóa

Phát triển chuyên môn (doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh và quyền công dân)

Du lịch, các lý thuyết và khái niệm

Văn hóa và truyền thông quốc tế

Các phương tiện truyền thông du lịch và sự kiện mới

Quản lý hoạt động dịch vụ Du lịch & Sự kiện

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch Năm 3
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch Năm 3

Dự án quản trị du lịch

Marketing du lịch quốc tế

Thực hành quản trị du lịch

Môn học chuyên ngành: Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế

Các vấn đề đương đại trong quản lý du lịch và sự kiện

Trọng tâm của phần đầu môn học này là giới thiệu về du lịch; xác định sự phát triển và các xu hướng chính trong ngành; cấu trúc của ngành, bao gồm các nhóm ngành chính và mối quan hệ tương tác giữa các nhóm ngành này. Phần này cũng sẽ đề cập đến vai trò của chính phủ và các tổ chức du lịch.

Phần hai của môn học sẽ giới thiệu về các sự kiện, nghiên cứu về các sự kiện và lễ hội thông qua các định nghĩa, phác thảo về các loại hình sự kiện khác nhau, cấu trúc ngành tổ chức sự kiện; đối tượng tham gia và trải nghiệm sự kiện; các vấn đề xoay quanh tác động của sự kiện và vai trò của chúng trong du lịch sự kiện. Môn học cũng giới thiệu loại hình du lịch MICE trong kinh doanh du lịch, bao gồm du lịch hội nghị - triển lãm, du lịch theo tổ chức, hội họp hay khen thưởng; từ đó nghiên cứu các đặc điểm cung và cầu, sự phát triển và xu hướng chính trong ngành. Ngoài ra, môn học sẽ bao gồm việc lập kế hoạch và tổ chức hội nghị, triển lãm, đồng thời giới thiệu về các khía cạnh của quản lý sự kiện và nghiên cứu các xu hướng, vấn đề trong lĩnh vực này.
Mục đích của môn học là cung cấp cho sinh viên hiểu biết về tính chất của các điểm đến du lịch cũng như việc quy hoạch, quản lý và phát triển các điểm đến. Môn học cũng chỉ ra các yếu tố cơ bản dẫn đến sự phát triển và quảng bá các địa điểm (thành thị, ven biển, nông thôn) như những điểm du lịch dừng chân, cũng như dấu ấn văn hóa trong những bước chuyển đương đại của du lịch và nghỉ dưỡng toàn cầu. Thông qua quá trình xem xét việc khai thác các môi trường điểm đến khác nhau như một nguồn tài nguyên du lịch, môn học đòi hỏi sinh viên phải chỉ ra các đặc điểm tự nhiên cụ thể của môi trường du lịch giúp định hình loại du lịch khác biệt trong bối cảnh cung và cầu. Từ cách tiếp cận liên ngành, sinh viên được yêu cầu xem xét mối liên hệ giữa du lịch, giải trí và văn hóa trong bối cảnh toàn cầu.

Môn học cũng tìm hiểu vai trò của văn hóa thông qua sự hiện diện của con người, dân cư và quá khứ trong thị trường du lịch/giải trí; đánh giá sự đóng góp của văn hóa như một công cụ và chất xúc tác để tái tạo điểm đến trong phát triển và quản lý du lịch/giải trí. Ngoài ra, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, phát triển và quản lý du lịch để tối ưu hóa tác động của du lịch cũng được xem xét. Môn học sẽ yêu cầu thêm ở sinh viên việc áp dụng lập trường phản biện để xem xét kỹ lưỡng theo hướng mà ở đó văn hóa được bối cảnh hóa trên toàn thế giới tại các quốc gia tiếp nhận và phá triển du lịch. Động lực tổng thể của môn học này là phát triển sự hiểu biết về điểm đến du lịch từ góc độ quy hoạch, quản lý và phát triển cũng như định vị khái niệm 'văn hóa' để nghiên cứu về con người, dân số, quá khứ và địa điểm trong kinh doanh du lịch và giải trí.
Môn học này cho phép sinh viên lựa chọn một dự án phù hợp nhất với lĩnh vực quan tâm và nguyện vọng nghề nghiệp của mình trong ngành du lịch. Sinh viên có thể chọn thực hiện một dự án nghiên cứu hoặc một bài đánh giá dựa trên lý thuyết, từ đó xác định chủ đề, thiết kế và tiến hành nghiên cứu phù hợp, phân tích và giải thích dữ liệu đã thu thập cũng như viết và nộp báo cáo. Hướng dẫn về đạo đức học thuật và thiết kế dự án sẽ được cung cấp và sinh viên được yêu cầu phải tuân thủ các hướng dẫn này trong quá trình thực hiện dự án.

Ngoài ra, sinh viên có thể thực hiện dự án dựa trên một nhu cầu xác định trong du lịch và/hoặc sự kiện để tạo ra một mô phỏng thực tế. Điều này đòi hỏi sinh viên phải thử nghiệm lý thuyết trong một môi trường thực tế. Một số ví dụ về các dự án kiểu này là lập kế hoạch kinh doanh và đề xuất thành lập một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực du lịch.
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức & Sự hiểu biết

Thể hiện sự hiểu biết một cách có hệ thống và đánh giá các khía cạnh chính của quản trị du lịch cũng như các khái niệm để cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và quản lý nhằm đáp ứng với sự phát triển đương đại và toàn cầu.

Học tập

Học tập dựa trên phương pháp truy vấn, phân tích và đánh giá, tư duy sáng tạo để cung cấp các cơ hội và giải pháp cho sự thành công trong kinh doanh du lịch. Thể hiện khả năng so sánh phương pháp tiếp cận quản lý sự kiện khác nhau và sử dụng những cách tiếp cận này một cách thích hợp.

Truy vấn

Chứng minh và áp dụng các phương pháp tiếp cận phù hợp và mang tính đạo đức để nghiên cứu và tra soát trong lĩnh vực quản trị du lịch; áp dụng các kỹ năng và kiến thức của doanh nghiệp để theo đuổi các giải pháp và cơ hội mới.

Phân tích

Đánh giá một cách nghiêm túc các khía cạnh của quá trình ra quyết định quản trị du lịch, có tinh thần kinh doanh trong cách suy nghĩ và hành vi, cũng như cách tiếp cận trong việc phân tích vấn đề và cơ hội. Sinh viên cần thể hiện tư duy sáng tạo, phân tích rủi ro và đổi mới trong suốt quá trình đó.

Giải quyết vấn đề

Trình bày một loạt các cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề phức tạp và có liên quan đến nhau trong quản trị du lịch, thể hiện sự đánh giá của các quan điểm phù hợp và khác nhau cũng như kiến thức và hiểu biết về những điều đúng đắn và có đạo đức.

Giao tiếp

Thể hiện khả năng truyền đạt thông tin, ý tưởng, vấn đề và giải pháp phức tạp thông qua nhiều phương tiện khác nhau và thể hiện sự tin tưởng về khả năng giao tiếp và trình bày của người khác cũng như khả năng kết nối và tương tác của bản thân.

Áp dụng

Áp dụng khả năng phán đoán hợp lý, kỹ năng, kỹ thuật giải quyết vấn đề và kiến thức cho các vấn đề sự kiện, các tình huống và cơ hội để thể hiện khả năng của họ với tư cách là doanh nhân và cá nhân dám nghĩ dám làm.

Suy ngẫm

Thể hiện năng lực cao trong việc phát triển cá nhân, cơ hội nghề nghiệp và hiểu biết về vai trò của bản thân trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thông qua các kỹ năng về nhận thức cá nhân, tự đánh giá và tự phê bình.
Scroll Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Cơ hội nghề nghiệp

Đến với ngành du lịch, sinh viên sẽ được tiếp cận với con đường sự nghiệp đa dạng và linh hoạt. Với nền tảng kiến thức bài bản và kỹ năng thực tiễn tại BUV, bạn có thể tự tin chinh phục những thử thách trong nhiều vai trò vận hành hoặc quản lý tại các tổ chức như:

 • Khách sạn hay khu nghỉ dưỡng
 • Hàng không
 • Du thuyền sang trọng
 • Nhà hàng
 • Công viên giải trí
 • Công ty tổ chức và quản lý sự kiện
 • Công ty du lịch
Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịchYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

Từ 17 tuổi trở lên. Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire
 • Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)
 • Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao
 • Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%
 • Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

 • IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

 • Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc
 • Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc
 • Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Chia sẻ của sinh viên

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch
Trần Khánh Linh
Sinh viên khóa Quản trị Du lịch 2010

Ở BUV, mình không chỉ được phát triển kiến thức từ những thầy cô hàng đầu trong ngành mà còn học hỏi và phát triển về kĩ năng sống từ tất cả các bạn bè và anh chị ở đây nữa. BUV đã giúp mình từ cô bé có nhiều tự ti về bản thân trở nên thật mạnh mẽ và nhiều hoài bão như ngày hôm nay. Mình đã dám nghĩ dám làm và đã làm được rất nhiều thứ mà mình không ngờ đến như được cầm trên tay tấm bằng xuất sắc hay trở thành đại diện của những sinh viên có đóng góp xuất sắc cho trường. Mình rất biết ơn những cơ hội BUV đã dành cho mình và mình đã cố gắng hết sức để giờ không còn gì hối tiếc tại đây.

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch
Pham Lan Nhi
Sinh viên khóa Quản trị Du lịch 1810

Em cảm thấy rất biết ơn khi có rất nhiều sự hỗ trợ từ BUV để phát triển bản thân trong 3 năm tại đây. Thầy cô giảng viên hướng bọn em tới trình độ học thuật quốc tế cũng như mang đến rất nhiều kiến thức chuyên ngành. Hoạt động hỗ trợ sinh viên ở đây rất tuyệt vời. Em có rất nhiều cơ hội để thử sức và học hỏi và tìm hiểu bản thân, được giới thiệu rất nhiều công cụ để trau dồi kỹ năng cứng và mềm cũng như mạng lưới nghề nghiệp rộng khắp.

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Tỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Du lịch năm 2022 là 100%.

Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

Học phí & Hỗ trợ tài chính

“Học phí”

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Nhập môn
Chuyên ngành
VND 83,840,000 VND 14,690,000 VND 98,530,000
Chương trình Cử nhân VND 687,780,000 VND 171,978,000 VND 859,758,000
Scroll Chương trình Cử nhân Quản trị Du lịch

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu và Phí Công tác sinh viên

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Học bổng và Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Trong năm học 2024, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status