Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiTổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế Đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp ảnh/ Hoạt hình (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hà Nội
 • Thời khóa biểu: Thời khóa biểu sẽ được gửi đến email của sinh viên BUV trước ngày bắt đầu của mỗi học kỳ

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Chất lượng tiêu chuẩn Anh Quốc

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Phương pháp tiếp cận bao quát, thực tế và cởi mở

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại phục vụ chuyên môn

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Hồ sơ sản phẩm cá nhân (Personal Portfolio) sau khi tốt nghiệp

 • Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa, Minh họa và Nhiếp ảnh có thể đảm bảo sự nghiệp trong các công ty quảng cáo, studio thiết kế, nhà xuất bản, công ty tiếp thị, các nền tảng thương mại điện tử, truyền thông, thời trang, thiết kế và lập trình game, quản lý sự kiện hoặc freelancer.
 • Học tập dựa trên dự án: Bạn sẽ học thông qua các trải nghiệm thực tế để phát triển các kỹ năng sáng tạo có giá trị và giải quyết các thách thức thiết kế trong môi trường làm việc thực tế. Do đó, bạn sẽ không thấy có những bài thi hay những bài viết luận trong chương trình này.
 • Môi trường studio hợp tác: Bạn sẽ tương tác với các bạn học khác thuộc các lĩnh vực sáng tạo đa dạng trong một môi trường học tập studio sôi động.
 • Kết nối lý thuyết và thực hành: Bạn sẽ khám phá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành, khám phá lịch sử nghệ thuật, lý thuyết và bối cảnh văn hóa để phát triển và nâng cao hiểu biết cũng như khả năng sáng tạo của mình.
 • Hướng dẫn và Tư vấn học tập được cá nhân hóa: Bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích thông qua sự hướng dẫn và tư vấn được cá nhân hóa từ các giáo viên giàu kinh nghiệm và các chuyên gia trong ngành, từ đó sẽ giúp bạn nuôi dưỡng những tài năng độc đáo và đạt được các kỹ năng chuyên môn thiết yếu phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Yêu cầu đầu vào: Hoàn thành thành chương trình Dự bị Đại học chuyên ngành của BUV, hoàn thành môn học ‘Giới thiệu về Những điều cơ bản trong Thực hành Sáng tạo’. Không yêu cầu nộp bổ sung portfolio (hồ sơ tác phẩm) hoặc kinh nghiệm trước đó.

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 1
Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 1

Thực hành Nghệ thuật Đương đại

Kỹ năng Nghiên cứu trong Lĩnh vực Sáng tạo

Nghiên cứu Nghệ thuật Trực quan

Người thực hành Nghệ thuật trong Bối cảnh Lịch sử và Đương đại

Các vấn đề Chuyên môn của Người thực hành Nghệ thuật Đương đại

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 2
Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 2

Các Yếu tố ảnh hưởng tới Sáng tạo

Truyền thông Trực quan

Khám phá Thực hành Nghệ thuật Đương đại

Dự án Tốt nghiệp

Phát triển Chuyên môn cho Người thực hành Nghệ thuật

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 3
Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại Năm 3

Thực hành Thiết kế đồ họa Đương đại

Doanh nghiệp Sáng tạo trong ngành Thiết kế đồ họa

Nghiên cứu Tìm hiểu về ngành

Thực hành Chuyên môn trong Thiết kế đồ họa

Thực hành Vẽ minh họa Đương đại

Doanh nghiệp Sáng tạo trong ngành Vẽ minh họa

Thực hành Chuyên môn trong Vẽ minh họa

Nghiên cứu Tìm hiểu về ngành

Thực hành Nhiếp ảnh Đương đại

Doanh nghiệp Sáng tạo trong ngành Nhiếp ảnh

Thực hành Chuyên môn trong Nhiếp ảnh

Nghiên cứu Tìm hiểu về ngành

Dự án cuối khóa

Môn học này sẽ giới thiệu về thực hành chuyên nghiệp trong Nghệ thuật sáng tạo. Các hoạt động thực tế sẽ là nội dung chính trong môn học này và thông qua những báo cáo liên quan đến công việc, sinh viên sẽ phải có được những bằng chứng để dùng cho quá trình đánh giá.

Sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về khán giả và thị trường cũng như mối quan hệ của nó với thiết kế sáng tạo. Các kỹ năng sinh viên đã học được trong các môn học khác sẽ được áp dụng trong bối cảnh thực hành chuyên nghiệp. Đổi mới và sáng tạo sẽ luôn được khuyến khích để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất theo yêu cầu, ví dụ như thiết kế và quảng bá các sản phẩm cho khách hàng cụ thể hoặc khách hàng, khán giả mục tiêu.

Sinh viên cũng sẽ xem xét các kỹ năng liên quan đến khởi nghiệp kinh doanh trong môi trường làm việc, chẳng hạn như thúc đẩy sáng tạo và ý tưởng để thu hút thị trường mới, giao tiếp với khách hàng cũng như trưng bày các đồ vật và đồ tạo tác 3D một cách an toàn và thành công. Sức khỏe & An toàn là một trong những yếu tố quan trọng của môn học này.

Sinh viên sẽ phải thực hiện nghiên cứu độc lập để thu thập thông tin cho công việc của mình, ví dụ như nhân khẩu học, sự cạnh tranh cũng như các sản phẩm và dịch vụ tương tự, đồng thời chứng minh rằng sinh viên hiểu tại sao việc nghiên cứu các lĩnh vực này lại quan trọng đến vậy.
Trong môn học này, sinh viên sẽ đánh giá những trải nghiệm và nguyện vọng của mình để lập kế hoạch lộ trình phát triển trong ngành nghề mà mình lựa chọn. Nghiên cứu sẽ được thực hiện để xác định các tiêu chí cần thiết trong việc đạt được mục tiêu cá nhân và xác định kế hoạch phát triển kỹ năng để đáp ứng những mục tiêu này. Bằng cách nghiên cứu về một nhà thiết kế, một phong trào hoặc một nhà thực hành, sinh viên sẽ tham gia vào các hoạt động học thuật và mở rộng kiến thức về sáng tạo trong chuyên môn của mình. Sinh viên sẽ lập kế hoạch dự án với sự tư vấn của giáo viên và đối tác. Các thông tin cần có trong đề xuất dự án bao gồm các khu vực thực hiện tác phẩm; sinh viên cũng được yêu cầu tham dự các triển lãm và các buổi gặp mặt, khám phá nhiều nguồn tài liệu viết, và nâng cao nhận thức về những ảnh hưởng của quá khứ và đương đại, mở rộng kiến thức đối với các khu vực địa phương, quốc gia và quốc tế.
Thiết kế Đồ họa

Vai trò của sinh viên trong thế giới minh họa chuyên nghiệp sẽ bao gồm sự phát triển, khám phá và mở rộng liên tục kiến thức và kỹ năng của sinh viên để phát triển sự nghiệp. Trong môn học này, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng thực tế của mình trong khi xác định và nghiên cứu một lĩnh vực đầy thách thức trong minh họa để lập kế hoạch cho một bản báo cáo độc lập mà sinh viên sẽ thực hiện, ví dụ như sản phẩm trong trong môn học Dự án cuối khóa. Thông qua đó, sinh viên sẽ học cách làm thế nào để xác định lộ trình phát triển tiềm năng của chính mình đồng thời hỗ trợ hướng đi mà sinh viên mong muốn thực hiện khi phát triển một danh mục sản phẩm.

Sinh viên sẽ tạo một Nhật ký môn học trong đó ghi lại quá trình sinh viên đã làm để có được một đề xuất chuyên nghiệp. Nhật ký môn học này sẽ bao gồm các mục tiêu và mục đích cho kế hoạch thực hiện của sinh viên, những nghiên cứu thực tế và chuyên sâu, ứng dụng các kỹ năng thực hành, phương pháp phân tích và đánh giá. Sau đó, dự án được đề xuất sẽ là cơ hội để sinh viên phát triển kiến thức và kỹ năng của mình trong ngành Thiết kế đồ họa.
Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức & Sự hiểu biết

Thể hiện kiến thức mạch lạc và sự hiểu biết về các khía cạnh chính của việc thực hành sáng tạo, bao gồm việc tiếp thu kiến thức mạch lạc và chi tiết về các ứng dụng đương đại cụ thể trong bối cảnh chuyên nghiệp, văn hóa, lý thuyết và lịch sử của nó. 
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.4, 5.4, 6.3, 6.5, 6.8, 6.9)

Truy vấn

Lựa chọn và áp dụng chính xác một loạt các quy trình nghiên cứu và tra soát để xác định và giải quyết – về mặt lý thuyết và thực tế – các phương thức làm việc phát triển và hỗ trợ việc sản xuất các dự án học thuật, chuyên nghiệp và tự khởi xướng nhằm theo đuổi sự phát triển nghề nghiệp của bản thân.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.6, 5.5, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8)

Phân tích

Áp dụng một loạt các kỹ thuật đánh giá để thực hiện phân tích quan trọng về thực tiễn làm việc và sản phẩm liên quan đến các cuộc tranh luận chính, và phát triển vị trí cá nhân trong bối cảnh hiện đại của Ngành Công nghiệp Sáng tạo. Mô tả ảnh hưởng của các tiền lệ lịch sử đối với thực tiễn hiện tại thông qua việc khám phá các ý tưởng và nghiên cứu của người khác.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10)

Giải quyết vấn đề

Phát triển sự truy vấn thích hợp để xác định và dự đoán các vấn đề, nhằm khám phá các khả năng thay thế và áp dụng các giải pháp thích hợp nhất theo cách chuyên nghiệp và sáng tạo.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.3, 2.6, 5.6, 6.4, 6.8)

Áp dụng

Áp dụng ở mức độ chuyên nghiệp các phương pháp và kỹ thuật truy vấn, phân tích thích hợp vào quá trình thiết kế, cũng như trong việc phát triển và sản xuất các dự án thực tế hoặc bằng văn bản trong thực hành sáng tạo có cân nhắc các lý thuyết và nguyên tắc cơ bản.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.4, 2.7, 5.6, 6.3, 6.7, 6.8)

Suy ngẫm

Thể hiện khả năng đánh giá, phân tích và phản biện các cách tiếp cận các vấn đề chuyên môn, thực tiễn và bối cảnh trong hoạt động sáng tạo và có khả năng thực hiện sự tự chủ, chủ động và tự định hướng để chuẩn bị cho phát triển sự nghiệp.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA 2.3, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10)
Scroll Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại
Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại tại BUV không chỉ trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành mà còn nuôi dưỡng kiến thức đa ngành, các kỹ năng chung và tư duy hợp tác, giúp bạn phát triển vượt trội trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế Đồ họa Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Thiết kế Đồ họa

Với một chương trình được thiết kế giúp nâng cao cả kỹ năng vẽ kỹ thuật số và vẽ thủ công, sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ hoàn toàn sẵn sàng để tham gia vào bất kỳ dự án sáng tạo nào: từ thiết kế cho tạp chí, báo cáo doanh nghiệp, tới ấn phẩm marketing, v.v.

Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa thuộc chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại tại BUV sẽ trang bị cho bạn đủ kỹ năng để làm việc trong nhiều môi trường đa dạng, bao gồm:

 • Làm việc tự do hay tự thành lập công ty riêng
 • Công ty thiết kế đồ họa
 • Phòng thiết kế tại các doanh nghiệp
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Minh họa Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Minh họa

Chuyên ngành Minh họa tại BUV sẽ giúp bạn kết hợp các kỹ năng trong nghệ thuật, thiết kế và sáng tạo, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong cả ngành truyền thông truyền thống và hiện đại (cả làm việc tự do và làm việc trong các doanh nghiệp), bao gồm:

 • Minh họa sách và tạp chí
 • Thiết kế sản phẩm
 • Thiết kế hình ảnh kỹ thuật
Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Nhiếp ảnh Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Nhiếp ảnh

Chuyên ngành Nhiếp ảnh tại BUV hỗ trợ sinh viên theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh trong nhiều lĩnh vực như chụp ảnh cưới, chân dung, phong cảnh, động vật hoang dã, nhiếp ảnh dựa trên khoa học và nhiếp ảnh doanh nghiệp,…

Chương trình cũng tạo cơ hội để sinh viên kết nối với những nhà sáng tạo trong các lĩnh vực khác, và sử dụng kỹ năng nhiếp ảnh trong thời trang hay truyền thông trực tuyến, nhằm đa dạng hóa các lựa chọn nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể tự tin trở thành nhiếp ảnh gia tự do hoặc làm việc tại studio hay doanh nghiệp.

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Hoạt hình Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại: Hoạt hình

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại, chuyên ngành Hoạt hình của BUV có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp như:

 • Họa sĩ minh họa
 • Biên tập viên video
 • Nhà sản xuất mỹ thuật
 • Họa sỹ thiết kế đồ họa
 • Chuyên gia dựng mô hình 3D
 • Chuyên gia dựng mô hình
 • Họa sĩ ý tưởng
 • Họa sĩ diễn hoạt

Với một chương trình được thiết kế giúp nâng cao cả kỹ năng vẽ kỹ thuật số và vẽ thủ công, sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ hoàn toàn sẵn sàng để tham gia vào bất kỳ dự án sáng tạo nào: từ thiết kế cho tạp chí, báo cáo doanh nghiệp, tới ấn phẩm marketing, v.v.

Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa thuộc chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại tại BUV sẽ trang bị cho bạn đủ kỹ năng để làm việc trong nhiều môi trường đa dạng, bao gồm:

 • Làm việc tự do hay tự thành lập công ty riêng
 • Công ty thiết kế đồ họa
 • Phòng thiết kế tại các doanh nghiệp

Chuyên ngành Minh họa tại BUV sẽ giúp bạn kết hợp các kỹ năng trong nghệ thuật, thiết kế và sáng tạo, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong cả ngành truyền thông truyền thống và hiện đại (cả làm việc tự do và làm việc trong các doanh nghiệp), bao gồm:

 • Minh họa sách và tạp chí
 • Thiết kế sản phẩm
 • Thiết kế hình ảnh kỹ thuật

Chuyên ngành Nhiếp ảnh tại BUV hỗ trợ sinh viên theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh trong nhiều lĩnh vực như chụp ảnh cưới, chân dung, phong cảnh, động vật hoang dã, nhiếp ảnh dựa trên khoa học và nhiếp ảnh doanh nghiệp,…

Chương trình cũng tạo cơ hội để sinh viên kết nối với những nhà sáng tạo trong các lĩnh vực khác, và sử dụng kỹ năng nhiếp ảnh trong thời trang hay truyền thông trực tuyến, nhằm đa dạng hóa các lựa chọn nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể tự tin trở thành nhiếp ảnh gia tự do hoặc làm việc tại studio hay doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại, chuyên ngành Hoạt hình của BUV có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp như:

 • Họa sĩ minh họa
 • Biên tập viên video
 • Nhà sản xuất mỹ thuật
 • Họa sỹ thiết kế đồ họa
 • Chuyên gia dựng mô hình 3D
 • Chuyên gia dựng mô hình
 • Họa sĩ ý tưởng
 • Họa sĩ diễn hoạt
Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đạiYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

Từ 17 tuổi trở lên. Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire
 • Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)
 • Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao
 • Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%
 • Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

 • IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

 • Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc
 • Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc
 • Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Chia sẻ của sinh viên

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại
Tạ Trâm Anh
Sinh viên khóa Ứng dụng Sáng tạo Đương đại 2010

Trong ba năm học tại BUV thì mình đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng rất nhiều bạn, tham gia các sự kiện thú vị của trường và đóng góp cho các sự kiện do chính sinh viên tổ chức nữa! Mỗi lần được thấy những sản phẩm do chính mình thiết kế được trưng bày hay sử dụng, mình đều cảm thấy vui và tự hào vô cùng. Tuy còn nhiều sai sót nhưng quan trọng là mình đã được thực hành và rút kinh nghiệm từ những sai lầm đó. Ngoài ra mình còn may mắn được trải nghiệm các kỹ năng chuyên môn dưới một góc nhìn mới lạ qua kì thực tập làm trợ giảng nữa. Quả thật BUV đã dạy cho mình những bài học quý giá, giúp cho mình ngày càng hoàn thiện hơn và tỏa sáng như chính viên kim cương xanh đặc trưng của trường vậy. Mong rằng sau này nếu có duyên quay trở lại với BUV, nơi đây sẽ vẫn luôn chào đón mình, như chưa bao giờ rời đi vậy!

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại
Nguyễn Ngọc Quý
Sinh viên khóa Ứng dụng Sáng tạo Đương đại 1810

Điều mình ấn tượng nhất khi theo học tại trường là sự chuyển hóa linh động của kiến thức trong trương trình học. Đầu tiên là về việc các kiến thức dù là lý thuyết cũng bằng một cách nào đó được vận dụng vào làm các dự án cá nhân ngay lập tức. Đây thực sự là điểm rất mạnh khi học ngành sáng tạo vì việc cân bằng giữa lý thuyết và thực hành không hề dễ. Không những thế việc tiếp xúc các kiến thức tổng quan còn rất hữu ích trong mọi lĩnh vực nhỏ hơn của ngành. Như việc được học sớm đa dạng từ vẽ đến in ấn, những kiến thức này hoàn toàn có lợi kể cả đối với sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh.

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Tỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Ứng dụng Sáng tạo Đương đại năm 2022 là 100%.

Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Nhập môn
Chuyên ngành
VND 83,840,000 VND 14,690,000 VND 98,530,000
Chương trình Cử nhân VND 687,780,000 VND 171,978,000 VND 859,758,000
Scroll Chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu và Phí Công tác sinh viên

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2023, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status