Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tínhTổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính: An ninh mạng/ Công nghệ Đám mây (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hà Nội
 • Thời khóa biểu: Thời khóa biểu sẽ được gửi đến email của sinh viên BUV trước ngày bắt đầu của mỗi học kỳ

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Công nghệ hàng đầu giúp nâng cao trải nghiệm của sinh viên

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Triển vọng cơ hội việc làm

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Kết hợp lý thuyết và thực hành

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Các nguyên tắc cơ bản về Khoa học Máy tính được giảng dạy ngay trong năm nhất

 • Cơ hội nghề nghiệp: Cả ngành An ninh mạng và Công nghệ Đám mây đều nằm trong số các chuyên ngành phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực Khoa học máy tính. Các chương trình này sẽ đảm bảo một sự nghiệp được đánh giá rất cao trong ngành An ninh mạng như Nhà Phân tích Bảo mật (Security Analyst), Reverse Engineer, Tư vấn bảo mật (Consultant), Kỹ sư bảo mật (Cyber Operations Officer); cũng như trong ngành Công nghệ Đám mây với các vị trí Nhà phát triển Đám mây (Cloud Developer), Kiến trúc sư công nghệ đám mây (Cloud Solutions Architect), Kỹ sư phần mềm (Software Engineer), Nhà phát triển Web (Web Developer), Lập trình viên Back-end (Back-end Developer).
 • Học tập qua trải nghiệm và học tập qua dự án: Tham gia vào các trải nghiệm thực tế và tiếp cận từ góc độ người thực hiện dự án sẽ là cơ hội để bạn phát triển những kỹ năng công nghệ rất có giá trị và giúp giải quyết các thách thức của thế giới.
 • Môi trường phòng máy tính hiện đại: Hệ thống máy tính tối tân được trang bị sẵn phần cứng và phần mềm hữu ích nhằm khuyến khích sinh viên sử dụng trong các môn học và trong các dự án, thử nghiệm cá nhân của từng sinh viên.
 • Tích hợp ngành: Các môn học trong chương trình được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn và chứng chỉ ngành được công nhận trên toàn thế giới. Sau thời gian học về công nghệ định tuyến và chuyển mạch, bạn sẽ sẵn sàng cho quá trình thi lấy chứng chỉ CCNA*. Còn nếu bạn học về Cơ sở hạ tầng thông tin Đám mây trong doanh nghiệp và tự động hóa, bạn sẽ có kiến thức để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ AWS**.

*CCNA (Cisco Certified Network Associate): Chứng chỉ nghề quốc tế về lĩnh vực công nghệ mạng do Cisco cấp bằng và chứng nhận.

**AWS: Chứng chỉ Amazon Web Services (AWS) là hệ thống chứng chỉ đánh giá kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn về hệ thống Điện toán đám mây (Cloud Computing) của Amazon

 • Hướng tới tương lai: Tài liệu học tập và giảng dạy liên tục được cập nhật để đảm bảo BUV luôn đi tiên phong trong công nghệ. Nội dung giảng dạy không chỉ thiên về các công nghệ hiện tại mà còn bao gồm cả các công nghệ tiềm năng, đảm bảo rằng bạn sẽ luôn sẵn sàng cho những thay đổi lớn sẽ xảy ra trong tương lai.
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tínhCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính Năm 1
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính Năm 1

Phát triển phần mềm và mô hình ứng dụng

Công nghệ số

Khái niệm về mạng máy tính và an ninh mạng

Phát triển mạng và hệ thống vận hành

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính Năm 2
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính Năm 2

Khoa học máy tính thương mại

Hoạt động mạng và An ninh mạng lưới

Hacker mũ trắng

An ninh mạng

Khoa học máy tính thương mại

Cơ sở dữ liệu và cấu trúc dữ liệu

Kiến trúc định tuyến và chuyển mạch

Điện toán đám mây cho doanh nghiệp và hạ tầng tự động hóa

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính Năm 3
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính Năm 3

Dự án tốt nghiệp

An ninh cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin

Các chủ đề nâng cao trong an ninh mạng

Hệ thống điều hành nội bộ và sinh trắc học

Dự án tốt nghiệp

Các công nghệ mới nổi

Điện toán đám mây, thực tế ảo và truyền thông

Phát triển điện toán đám mây

Trong môn học này, sinh viên sẽ bắt đầu một hành trình khám phá thú vị, hành trình này sẽ đặt nền tảng lập trình cho sự nghiệp chuyên môn của sinh viên. Trong học kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ tập trung vào viết chương trình bằng Python sử dụng phương pháp lập trình thủ tục (procedural programming paradigm). Trong học kỳ thứ hai, sinh viên sẽ bắt đầu khám phá mô hình Hướng đối tượng (Object-Oriented paradigm), sử dụng C# làm ngôn ngữ lập trình. sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về cách phân tích vấn đề, giải pháp mô hình hóa và chương trình thử nghiệm.
An ninh mạng

Sinh viên sẽ làm việc trong một nhóm nhỏ để tạo ra một ứng dụng theo nhu cầu của khách hàng. Môn học này cung cấp cho sinh viên quyền quản lý dự án cũng như phát triển giải pháp, trong đó sinh viên không chỉ phải hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu và đáp ứng hơn mong đợi của khách hàng, mà còn phải xem xét các vấn đề liên quan đến quy định pháp lý, xã hội, đạo đức và chuyên môn.
An ninh mạng

Trong môn học này, sinh viên sẽ chuẩn bị đề xuất dự án ở cuối Năm 2 và hoàn thành dự án ở Năm 3. Đề xuất Dự án bao gồm: xác định chủ đề quan tâm, tiến hành nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp (bao gồm nghiên cứu lý thuyết và tài liệu), lập kế hoạch nghiên cứu khi vào Năm 3, lập mô hình, tạo và văn bản hóa một sản phẩm mô phỏng có liên quan đến quá trình học tập và là giải pháp cho vấn đề được đặt ra trong đề xuất của sinh viên, viết báo cáo mô tả các khía cạnh kỹ thuật của mô hình và sản phẩm mô phỏng của dự án, các quy trình liên quan đến việc thực hiện dự án và phản ánh nghiêm túc về những phát hiện và kết quả của dự án, đồng thời trình bày các khía cạnh kỹ thuật của dự án, bao gồm trình diễn sản phẩm và đánh giá kết quả của dự án.
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức & Sự hiểu biết

Thể hiện sự hiểu biết có hệ thống về các khái niệm và nguyên tắc mạng, cho thấy việc tiếp thu kiến thức mạch lạc và chi tiết (bao gồm các vấn đề về đạo đức, pháp lý, rủi ro và tính bền vững), trong đó có những kiến thức liên quan đến nghiên cứu và phát triển trong mạng lưới và bảo mật máy tính.
(Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 3, 7, 8, CRPS 1, 2, 3, 4, 5, GSE 4, 6, 7)

Học tập

Phát triển các lập luận và đánh giá các cách tiếp cận, công cụ, kỹ thuật và giải pháp khả thi dựa trên kiến thức về các khái niệm và nguyên tắc mạng cơ bản, đồng thời hiểu được hạn chế của những kiến thức này.
(Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 3, 7, CRPS 3, 4, 5, 6, GSE 1, 2, 4, 5, 6, 7)

Truy vấn

Khởi xướng và thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ đám mây với các quy trình đánh giá quan trọng, quản lý, ứng dụng và thu nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, nhận thức các vấn đề văn hóa, đạo đức, kinh tế, luật pháp và xã hội xung quanh việc sử dụng thông tin.
(Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 3, 8, CRPS 3, 6, GSE 1, 2, 6, 7)

Phân tích

Đánh giá nghiêm túc các nghiên cứu và phát triển thương mại hiện tại trong công nghệ đám mây, bao gồm các khái niệm, lập luận, giả thiết và dữ liệu trừu tượng (có thể chưa đầy đủ) để đưa ra kết luận.
(Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 3, 8, CRPS 3, 6, GSE 1, 2, 6)

Giải quyết vấn đề

Phát triển các câu hỏi và chiến lược phù hợp để đưa ra giải pháp (hoặc một loạt các giải pháp) cho một vấn đề, thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện một dự án lớn và phức tạp liên quan đến công nghệ đám mây.
(Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 2, 3, 4, 5, 7, CRPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, GSE 1,2, 4, 5, 6)

Áp dụng

Áp dụng các khái niệm, nguyên tắc và kỹ thuật điện toán, bao gồm cả những kiến thức hàng đầu về mạng, trong quá trình làm việc theo nhóm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến công nghệ đám mây.
(Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, CRPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, GSE 2, 3, 4, 5, 6)

Suy ngẫm

Thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề chuyên môn và phát triển bản thân để có thể làm việc một cách chuyên nghiệp, nhận thức được các vấn đề pháp lý, xã hội, đạo đức và nghề nghiệp liên quan đến việc khai thác công nghệ đám mây; được hướng dẫn bằng cách áp dụng kiến thức, kỹ năng trong bối cảnh đạo đức và pháp luật phù hợp.
(Căn cứ tiêu chuẩn CRCS 2, 6, 8, CRPS 1, 2, 3, GSE 1, 2, 3, 4, 5, 7)
Scroll Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành Khoa học Máy tính vẫn luôn là một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất trong thời đại số hóa.

Những lộ trình phổ biến nhất cho sinh viên ngành Khoa học Máy tính của BUV, bao gồm An ninh Mạng và Công nghệ Đám mây, đều đang tạo ra vô số cơ hội việc làm đa dạng và hấp dẫn.

An ninh Mạng mở ra nhiều cơ hội ngành nghề cho đa dạng chuyên ngành:

 • Những người có tầm nhìn bao quát có thể trở thành Kiến trúc sư Bảo mật hoặc Chuyên gia Thẩm định Hệ thống Bảo mật
 • Những người yêu thích khía cạnh kỹ thuật có thể thành công trong lĩnh vực Mật mã học hoặc Phát triển phần mềm bảo mật
 • Những người mong muốn kiểm tra giới hạn của các hệ thống bảo mật sẽ có triển vọng với vị trí Chuyên viên Kiểm thử Xâm nhập hoặc Hacker Mũ trắng

Đối với sinh viên chọn hướng Công nghệ Đám mây, con đường sự nghiệp có thể rộng mở ở bất cứ doanh nghiệp nào với nhiều vai trò khác nhau, chẳng hạn như:

 • Kiến trúc sư Phần mềm
 • Kỹ sư Đám mây
 • Chuyên gia Triển khai Mạng
Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tínhYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

Từ 17 tuổi trở lên. Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire
 • Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)
 • Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao
 • Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%
 • Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

 • IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

 • Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc
 • Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc
 • Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Chia sẻ của sinh viên

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính
Nguyễn Minh Trang
Sinh viên khóa Khoa học Máy tính 2010

Trong suốt ba năm qua tại BUV, đã có nhiều điều quan trọng diễn ra. Mình đã gặp những bạn học vô cùng tài năng, họ có thể là trẻ tuổi hơn mình nhưng rất giỏi về An ninh mạng, và họ đã ở bên mình cho đến đêm cuối cùng của thời sinh viên. Mình còn có cơ hội làm việc với các giảng viên tận tâm tại Khối ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ. Hơn cả thế, mình còn may mắn được tham gia một chuyến đi tuyệt vời đến Anh vào năm ngoái, nhờ vào sự tài trợ của BUV.

Dù bạn gặp phải bao nhiêu khó khăn khi lập trình cuộc sống của mình, điều quan trọng là bạn luôn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp mới và kiên trì đến khi sửa được chúng.

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính
Quản Anh Thư
Sinh viên khóa Khoa học Máy tính 2010

Trong năm đầu học ở trường, mình được học khá nhiều loại code cơ bản khác nhau. Mỗi môn học có một cái hay riêng và cũng từ việc thực thành và làm bài assignment bao gồm bài cá nhân và bài nhóm thì mình biết được điểm mạnh của mình hơn. Ngoài ra, một trong những điều mình vẫn cảm thấy tâm đắc nhất khi theo học chương trình Khóa học Máy tính tại BUV đó là đội ngũ giáo viên rất thân thiện và chuyên nghiệp.

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Tỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Khoa học Máy tính năm 2022 là 100%

Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Nhập môn
Chuyên ngành
VND 83,840,000 VND 14,690,000 VND 98,530,000
Chương trình Cử nhân VND 687,780,000 VND 171,978,000 VND 859,758,000
Scroll Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu và Phí Công tác sinh viên

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2023, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status