Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lýTổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Kinh tế và Quản lý (được cấp bằng bởi Đại học London)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hà Nội
 • Thời khóa biểu: Sinh viên sẽ nhận được thời khóa biểu trước ngày khai giảng của mỗi kỳ học

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Bằng Cử nhân được cấp bởi một trong những trường đại học uy tín nhất ở Vương Quốc Anh

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Những lợi ích về học thuật đến từ các chuyên gia của Học viện Kinh tế & Khoa học Chính trị London (LSE) và sự hỗ trợ của Đại học London

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Cấu trúc chương trình toàn diện cung cấp nền tảng vững chắc cho sự nghiệp kinh doanh trong thế giới hiện đại

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Thêm lựa chọn về ngành học sau khi hoàn thành chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP)

Chương trình Cử nhân (Danh dự) Kinh tế và Quản lý tại BUV được cấp bằng bởi Đại học London – một trong những trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất ở Vương Quốc Anh, được thiết kế cho những sinh viên quan tâm tới việc phát triển sự nghiệp trong ngành phân tích kinh tế, mong muốn đảm nhận các vị trí quản lý, hoặc cả hai.

 • Chương trình học chuyên sâu: Chương trình tập trung vào phân tích các phương pháp tiếp cận hiện đại trong kinh tế, quản lý và tài chính.
 • Mô hình đào tạo toàn diện: Chương trình trang bị cho sinh viên những công cụ phân tích và kỹ năng cần thiết để ra quyết định trong vai trò quản lý cũng như đánh giá chi tiết các vấn đề trong quy trình quản trị.
 • Cơ hội nghề nghiệp: Với quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ, chương trình cung cấp nền tảng vững chắc cho sinh viên để phát triển một sự nghiệp đầy hứa hẹn trong thế giới kinh doanh hiện đại.
 • Chất lượng giảng dạy được công nhận toàn cầu: Chương trình được phát triển và các kỳ thi được thiết kế và chấm điểm bởi Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE)*, ngôi trường dẫn đầu thế giới về tư tưởng kinh tế và ứng dụng trong kinh tế, lý thuyết và kỹ thuật trong kinh doanh và quản lý.
 • Nền tảng vững chắc cho con đường học thuật: Sinh viên có cơ hội theo học bằng thạc sĩ tại các trường đại học danh tiếng ở Anh/Mỹ.

*LSE là Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London trực thuộc  Đại học London và chịu trách nhiệm định hướng học thuật cho các chương trình Kinh tế, Quản lý, Tài chính và Khoa học Xã hội (EMFSS), đây là những chương trình Quốc tế của Đại học London. Điều này có nghĩa là LSE phụ trách phát triển giáo trình, viết hướng dẫn môn học, phát triển các cơ hội và tài liệu học tập trực tuyến, tư vấn cho các tổ chức giảng dạy cũng như ra đề và chấm điểm trong kỳ thi.

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lýCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý Năm 1
Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý Năm 1

Nhập môn Kinh tế học

Toán 1

Thống kê 1

Các nguyên tắc kế toán

Kinh doanh và quản lý trong bối cảnh toàn cầu

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý Năm 2
Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý Năm 2

Quản lý tổng quát

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế vi mô

Kinh tế quản lý (Tùy chọn)

Định giá tài sản và Thị trường tài chính 

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý Năm 3
Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý Năm 3

Lý thuyết tổ chức: Hướng tiếp cận liên ngành

Khoa học quản lý

Các nguyên tắc tài chính doanh nghiệp

Kinh tế Công nghiệp

Kinh tế tiền tệ

Môn học này được thiết kế để giới thiệu cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản trong phân tích kinh tế và lý luận kinh tế, đồng thời cung cấp nền tảng vững chắc cho các môn học chuyên sâu hơn về kinh tế và tài chính tiếp theo. Sinh viên sẽ hiểu được các khái niệm kinh tế cơ bản và mô tả được các mô hình trong phân tích kinh tế, cùng ứng dụng của các mô hình kinh tế trong các vấn đề - sự kiện thực tế, để từ đó hiểu được những hạn chế của các mô hình trong phân tích kinh tế. Môn học được chia thành hai phần: Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô.

© Đại học London
Môn học bao gồm các lĩnh vực chính trong quản lý chung và nền tảng tri thức của các khái niệm quản lý. Đây là cơ sở cho các môn học quản lý chuyên biệt hơn.

© Đại học London
Môn học này nghiên cứu những cách thiết kế mô hình tổ chức để đạt được các mục tiêu chung. Đây là một môn học liên ngành tập trung vào tâm lý học, xã hội học, kinh tế, và lý thuyết quản lý ở mức độ cơ bản.

© Đại học London
Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Năng lực đầu ra của chương trình

Kiến thức và sự hiểu biết

Sinh viên sẽ có thể:
• Phân tích các vấn đề kinh doanh và quản lý dưới góc độ của một số ngành khoa học xã hội;
• Xây dựng và phát triển các lập luận về các vấn đề trong quản lý một cách logic;
• Đánh giá một cách nghiêm túc thấu đáo các tuyên bố được đưa ra về các vấn đề quản lý;
• Thể hiện các kỹ năng liên quan đến việc quản lý tổ chức hiệu quả;
• Giải quyết các vấn đề quản lý cơ bản và hiện đại, trong lĩnh vực công hoặc tư nhân tùy theo khóa học mà sinh viên lựa chọn;
• Hiểu định giá của các tài sản tài chính và lý do, cách thức mà các công ty phát hành các loại tài sản khác nhau
• Nắm bắt các khía cạnh trong quản trị kinh doanh và quản trị xã hội học có liên quan đến việc quản lý tổ chức hiệu quả.

Trí tuệ và nhận thức

Sinh viên sẽ có thể:
• Xác định vị trí, trích xuất, phân tích và đưa ra kết luận hợp lý từ nhiều nguồn (bao gồm cả các nguồn điện tử) tài liệu thích hợp và dữ liệu liên quan, đồng thời ghi nhận và tham khảo các nguồn một cách thích hợp;
• Phân tích thấu đáo các tranh luận;
• Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả thông qua áp dụng lý thuyết và mô hình lý thuyết trong các tình huống thực tế;
• Lĩnh hội và đánh giá một cách sáng suốt các quan điểm thay thế.

Kỹ năng có thể chuyển đổi

Sinh viên sẽ có thể:
• Giao tiếp hiệu quả trong một ngữ cảnh bằng văn bản;
• Sử dụng công nghệ thông tin (bảng tính, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu trực tuyến) một cách hợp lý;
• Áp dụng các kỹ năng tính toán và định lượng bao gồm phân tích và diễn giải dữ liệu;
• Sắp xếp thông tin, lĩnh hội và đánh giá các tranh luận đối lập;
• Quản lý việc học, bao gồm làm việc hiệu quả trong thời hạn đặt ra;
• Có khả năng tự nhìn nhận bản thân và tư duy phản biện, bao gồm tự nhận thức, cởi mở và nhạy cảm với tính đa dạng về cộng đồng, văn hóa, các vấn đề kinh doanh và quản lý. Có khả năng nắm bắt các ý tưởng, xem xét thông tin kỹ lưỡng thông qua phân tích, phản biện và đánh giá.

Các chứng chỉ có thể cấp khi sinh viên dừng chương trình

Trường hợp dừng chương trình và được cấp Chứng nhận đào tạo bậc Đại học, sinh viên cần phải:
• Nắm được thông tin tổng quan về ngành học;
• Hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của bản thân;
• Có thể truyền đạt các ý tưởng và nghiên cứu một cách đáng tin cậy và có hệ thống.

Trường hợp dừng chương trình và được cấp Chứng chỉ đào tạo bậc Đại học, sinh viên cần phải:
• Phát triển sự hiểu biết và tư duy khi học tập và làm việc trong suốt khóa học;
• Phát triển và vun đắp vốn kiến thức hiện có để tiếp cận các khái niệm và nguyên tắc trong bối cảnh rộng hơn;
• Sẵn sàng về năng lực và kỹ năng cần thiết cho công việc hoặc theo học bằng cấp cao hơn.
Scroll Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý
Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kinh tế và Quản lý của BUV thường có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tư vấn quản lý, ngân hàng và kế toán.

Sinh viên cũng sẽ có nền tảng sự nghiệp vững chắc trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ vị trí tại các tập đoàn lớn đến doanh nghiệp nhỏ, các tổ chức chính phủ, tổ chức tình nguyện, tổ chức quốc tế và đơn vị công ty truyền thông.

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lýYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

Từ 17 tuổi trở lên. Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành khóa Dự bị Đại học của Đại học London (IFP) tại BUV 
 • Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)
 • Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao
 • Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%
 • Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:
  • IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc
  • TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17
 • Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:
  • Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc
  • Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc
  • Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế –  Đại học London VND 107,280,000 VND 102,128,000 VND 209,408,000
Chương trình cử nhân VND 721,668,000 VND 402,359,000 VND 1,124,027,000
Scroll Chương trình Cử nhân Kinh tế và Quản lý

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu, Phí Công tác sinh viên và Phí của Đại học London

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2024, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status