Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tếTổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hà Nội
 • Thời khóa biểu: Thời khóa biểu sẽ được gửi đến email của sinh viên BUV trước ngày bắt đầu của mỗi học kỳ

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc toàn cầu

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chất lượng giảng dạy xuất sắc

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Các cơ hội thực tập

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh

 • Cơ hội nghề nghiệp: Chương trình thực tập và mạng lưới các đối tác doanh nghiệp đa dạng sẽ tạo cơ hội cho bạn trau dồi kinh nghiệm nghề nghiệp trong suốt quá trình học tập, đồng thời giúp bạn phát triển được một hồ sơ phù hợp với nhiều vị trí công việc mang tính chất quốc tế, bao gồm Quản lý Kinh doanh Quốc tế, Phát triển Kinh doanh, Kiểm soát Chất lượng Xuất khẩu, Phân tích và Quản lý Sản phẩm, Chuyên viên Kinh doanh.
 • Góc nhìn Quốc tế: Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế là một lựa chọn lý tưởng để có được kiến thức toàn diện về cách thức các tổ chức hoạt động và đưa ra những quyết định chiến lược trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng.
 • Tính đa dạng của chương trình: Chương trình khuyến khích học tập và tư duy sâu sắc, đặc biệt về tầm quan trọng của các cộng đồng kinh doanh đa dạng thông qua việc nghiên cứu các tình huống kinh doanh hiện đại.
 • Hiểu biết Toàn diện: Sinh viên sẽ phát triển nhận thức thấu đáo về việc sử dụng những kỹ năng quản lý một cách linh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như Bán hàng, Tiếp thị, Nhân sự, Tài chính và các hoạt động khác, đặc biệt tập trung cụ thể vào việc ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật hiện đại.
 • Sự gắn kết học thuật: Bạn sẽ có được các kỹ năng chuyển đổi linh hoạt (transferable skills) như giải quyết vấn đề và phân tích dữ liệu thông qua việc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu học thuật, một phần trong nội dung chương trình học.
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tếCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 1
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 1

Marketing trong Môi trường Kinh doanh

Giới thiệu về Kế toán Quản trị

Nền tảng của Quản lý Nguồn Nhân lực

Nền tảng của Quản lý

Kinh tế Quản lý

Kinh tế Du lịch Toàn cầu

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 2
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 2

Sáng tạo và Đổi mới trong Kinh doanh

Chuỗi Cung ứng Toàn cầu và Logistics

Hệ thống Thông tin trong Tổ chức

Quản trị Đa văn hóa

Thương mại Quốc tế và Tài chính

Dữ liệu lớn

Quản lý Nguồn Nhân lực Toàn cầu

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 3
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế Năm 3

Chiến lược Kinh doanh Quốc tế

Quản trị Marketing Toàn cầu

Danh tiếng và Đạo đức Doanh nghiệp

Quản trị Sự thay đổi

Dự án Tư vấn

Marketing đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ giữa khách hàng và tổ chức. Môn học này sẽ phát triển các kiến thức và hiểu biết của sinh viên về vai trò của Marketing và các nguyên tắc chính của Marketing. Đồng thời môn học sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức để thích ứng với hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi liên tục và phản ánh tính liên kết của những nguyên tắc này với hoạt động của các tổ chức.
Thành công trong sáng tạo kinh doanh tương lai. Trong môn học này, sinh viên sẽ phát triển khả năng sáng tạo và đổi mới của mình, khám phá những ranh giới đặc trưng của doanh nghiệp hiện đại và cách vượt qua chúng để đưa tổ chức lên vị thế của sự phát triển trong tương lai.
Toàn cầu hóa là một phần không thể thiếu trong bối cảnh kinh doanh ngày nay. Hiểu biết về nhiều loại quyết định chiến lược khác nhau mà các công ty lựa chọn đối với những hoạt động xuyên biên giới là một điều bắt buộc. Môn học này sẽ thảo luận về các lý thuyết và chiến lược kinh doanh quốc tế cũng như ứng dụng của nó trong cac ví dụ kinh doanh thực tế.
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức & Sự hiểu biết

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng chứng minh kiến thức liên quan, hiểu biết có hệ thống và đánh giá then chốt về các tổ chức, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực mà họ hoạt động và quản lý. Chương trình học nhấn mạnh sự hiểu biết, khả năng ứng phó, và định hình tính năng động và  thay đổi của môi trường kinh doanh, cũng như xem xét tương lai của các tổ chức trong môi trường kinh doanh toàn cầu, bao gồm cả việc quản lý rủi ro.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Học tập

Học tập thông qua phương pháp truy vấn, phân tích và đánh giá phê bình, và tư duy sáng tạo để cung cấp các cơ hội và giải pháp cho sự thành công của doanh nghiệp. Điều này bao gồm các chức năng nội bộ của tổ chức, môi trường kinh doanh và các quy trình, thủ tục và thông lệ quản lý tổ chức một cách hiệu quả. Tham gia vào tư duy chiến lược và phát triển, và áp dụng lý luận đạo đức vào các vấn đề mà các tổ chức, quản lý và lãnh đạo đương thời đang phải đối mặt.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Truy vấn

Chứng minh và áp dụng các phương pháp tiếp cận một cách có đạo đức và phù hợp để nghiên cứu và tra soát trong lĩnh vực quản lý, và áp dụng các kỹ năng và kiến thức của doanh nghiệp để theo đuổi các giải pháp và cơ hội kinh doanh mới. Đánh giá tính hiệu quả và đạo đức của việc sử dụng thông tin trong bối cảnh quản lý kinh doanh toàn cầu.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Phân tích

Mô tả, bình luận và đánh giá các nghiên cứu đương đại về quản lý kinh doanh và ứng dụng của nó trong việc ra quyết định và đánh giá các quyết định chiến lược. Trở thành nhà kinh doanh trong chính cách suy nghĩ và hành xử của bản thân, cũng như trong cách tiếp cận để phân tích các vấn đề và cơ hội. Xuyên suốt quá trình, suy nghĩ và hành xử của sinh viên sẽ phản ánh trong việc áp dụng tư duy sáng tạo, phân tích rủi ro và đổi mới.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Giải quyết vấn đề

Trình bày một loạt các phương pháp tiếp cận để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp và có liên quan lẫn nhau, thể hiện sự đánh giá của các quan điểm phù hợp và khác nhau, cũng như kiến thức và hiểu biết về những điều mang tính đúng đắn và có đạo đức.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Giao tiếp

Truyền đạt thông tin phức tạp, ý tưởng, vấn đề và giải pháp thông qua nhiều phương tiện khác nhau và thể hiện sự tin tưởng vào khả năng giao tiếp và trình bày của họ, cũng như khả năng kết nối và tương tác của bản thân.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Áp dụng

Áp dụng các kỹ năng nghiên cứu và phân tích, kỹ thuật giải quyết vấn đề và kiến thức kinh doanh vào các vấn đề kinh doanh để xem xét, mở rộng, đưa ra và duy trì các lập luận cho các vấn đề phức tạp của tổ chức, các tình huống và cơ hội để chứng tỏ khả năng của sinh viên với tư cách là doanh nhân và cá nhân dám nghĩ dám làm.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Suy ngẫm

Thể hiện năng lực cao trong việc phát triển cá nhân, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, suy ngẫm và các kỹ năng có thể chuyển đổi cho cơ hội được tuyển dụng và sự hiểu biết về vai trò của sinh viên trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thông qua các kỹ năng phát triển cao về nhận thức cá nhân, tự đánh giá và tự phê bình.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)
Scroll Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế giúp sinh viên trau dồi kỹ năng và kiến thức để sẵn sàng gia nhập:

 • Các doanh nghiệp trong nước
 • Các doanh nghiệp trong nước với quy mô quốc tế
 • Các doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam
 • Các doanh nghiệp quốc tế với quy mô toàn cầu

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ được trang bị đủ các kỹ năng để theo đuổi các vị trí như:

 • Quản lý Phát triển Kinh doanh
 • Quản lý Chuỗi cung ứng
 • Quản lý Logistic
 • Quản lý Dự án
 • Chuyên viên Phân tích Tài chính
 • Quản lý Nhân sự
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tếYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

Từ 17 tuổi trở lên. Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire
 • Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)
 • Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao
 • Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%
 • Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

 • IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

 • Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc
 • Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc
 • Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Chia sẻ của sinh viên

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Phạm Hoàng Bảo Ngọc
Sinh viên khóa Quản trị Kinh doanh Quốc tế 2010

Ở BUV mình được tạo điều kiện tới mức tối đa để khám phá thế mạnh, đam mê của bản thân. Các anh chị staff và các thầy cô thì luôn sẵn sàng và chủ động hỗ trợ mình ở mọi khía cạnh kể cả là sức khoẻ tâm lí. Chưa kể, BUV còn cho mình gặp được những người bạn bè, anh chị em yêu thương và luôn sẵn sàng hỗ trợ mình mọi lúc mọi nơi. Mình đã từng may mắn như vậy đấy, mình không nghĩ rằng sẽ gặp được một môi trường nào lí tưởng như vậy nữa.

 

Cảm ơn BUV vì đã cho mình thật nhiều kỉ niệm, bài học và cả những con người thật tuyệt vời!

 

Do đặc thù kì học ở BUV nên 3 năm ở đây thật sự rất ngắn, mình hy vọng mọi người cũng sẽ có trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Hãy tận dụng hết những cơ hội và thời gian còn lại của mình tại BUV để trải nghiệm thật nhiều trước khi thật sự bước vào cuộc sống của người lớn nhé!

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Nguyễn Hương Giang
Sinh viên khóa Quản trị Kinh doanh Quốc tế 1810

Theo học chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trải nghiệm bước ngoặt của đời mình. Chương trình học toàn diện và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm tại BUV đã cung cấp cho mình một lượng kiến thức thực tiễn vô giá, giúp mình vươn lên mạnh mẽ tại một môi trường công ty thanh toán quốc tế – LianLian Global.

 

Góc nhìn quốc tế của BUV đã tạo ra một môi trường học tập năng động, giúp mình thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết trên giảng đường và bối cảnh kinh doanh thực tế.

 

Hiện nay, mình được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc cùng đối tác và khách hàng trên khắp thế giới mà không gặp rào cản nào. Nhờ chương trình giảng dạy xuất sắc và sự hỗ trợ không ngừng mà mình đã nhận được từ BUV, mình đã thành công trở thành một công dân toàn cầu và tỏa sáng trên con đường sự nghiệp mình đã chọn.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Tỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế là 95.07%

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Nhập môn
Chuyên ngành
VND 83,840,000 VND 14,690,000 VND 98,530,000
Chương trình Cử nhân VND 687,780,000 VND 171,978,000 VND 859,758,000
Scroll Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu và Phí Công tác sinh viên

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2023, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status