Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toánTổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hưng Yên
 • Thời khóa biểu: Thời khóa biểu sẽ được gửi đến email của sinh viên BUV trước ngày bắt đầu của mỗi học kỳ

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Chương trình đào tạo theo chuẩn Anh Quốc

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Phương pháp tiếp cận thực tế, trong đó sinh viên được tham gia dự án giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Bao gồm hai nội dung: tài chính và quản lý trong nghiệp vụ kế toán

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Được cấp Chứng chỉ Quốc tế về Kế toán, Tài chính và Kinh doanh (CFAB) khi tốt nghiệp

 • Cơ hội nghề nghiệp: Chương trình Tài chính và Kế toán sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng để thành công trong sự nghiệp sau này, bao gồm Kế toán, Kiểm toán, Phân tích Tài chính, Tư vấn Thuế và Kế hoạch Tài chính.
 • Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính Kế toán: Kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh và bạn sẽ có được nền tảng vững chắc về tất cả các lĩnh vực quan trọng của kế toán, thuế, kế toán tài chính, kiểm toán và quản trị doanh nghiệp. Kế toán và Tài chính cũng là cơ hội cho tất cả những ai muốn tạo sự khác biệt trong sự nghiệp liên quan đến Công nghệ tài chính, Tiền điện tử, Đạo đức và nguyên tắc trong Kế toán và Tài chính, cũng như trong việc ra quyết định của tổ chức và nhiều những lĩnh vực khác.
 • Chứng chỉ ngành nghề: Hoàn thành bằng Đại học Tài chính Kế toán ở BUV sẽ giúp bạn được miễn một số nội dung nhất định trong khi thi lấy các chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp. Việc này sẽ giúp bạn có được một khởi đầu thuận lợi trong sự nghiệp của riêng mình.
 • Công nhận Quốc tế: BUV có các chương trình trao đổi với các trường Đại học hàng đầu của Vương quốc Anh, tất cả đều là các trường có ngành Tài Chính rất phát triển.
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toánCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán Năm 1
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán Năm 1

Giới thiệu Kế toán Tài chính

Giới thiệu Kế toán Quản trị

Kỹ năng Nghề nghiệp trong Kế toán

Quản lý Tài chính

Thuế Thu nhập Cá nhân

Kinh tế học và Luật cho Nhà quản lý

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán Năm 2
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán Năm 2

Báo cáo Tài chính

Kế toán Quản trị

Công nghệ Tài chính và Số hóa

Kế toán Quản trị Nâng cao

Thuế Doanh nghiệp

Phương pháp Nghiên cứu trong Kinh doanh

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán Năm 3
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán Năm 3

Báo cáo Tài chính Nâng cao

Tài chính Doanh nghiệp

Quản trị Doanh nghiệp

Kiểm toán và các Dịch vụ Đảm bảo

Dự án

Môn học này sẽ giới thiệu cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính, các thuật ngữ quốc tế, chuẩn mực kế toán và quy định kế toán. Sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng để xử lý , điều chỉnh, sửa chữa và thực hiện các giao dịch kế toán. Học sinh cũng sẽ học cách phân tích báo cáo tài chính thông qua các tỷ lệ tài chính.
Sinh viên sẽ học cách áp dụng các chuẩn mực kế toán, khung lý thuyết và nguyên tắc của nhiều loại báo cáo tài chính, bao gồm cả báo cáo tình hình tài chính theo các chuẩn mực kế toán quốc tế.
Trong môn học này, sinh viên sẽ được học cách áp dụng các chuẩn mực kế toán, khung lý thuyết và nguyên tắc kế toán vào nhiều loại báo cáo tài chính. Trọng tâm chính sẽ là kế toán báo cáo tài chính tập đoàn và phương pháp vốn chủ sở hữu. Sinh viên cũng sẽ tìm hiểu về mục tiêu chính của các đơn vị phi lợi nhuận và khu vực công cũng như mục tiêu của các đơn vị hoạt động vì lợi nhuận, mức độ mà các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) có liên quan đến chúng.
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức & Sự hiểu biết

Nắm bắt một cách có hệ thống các kiến thức và kỹ thuật nâng cao trong các khía cạnh chính của lĩnh vực Kế toán và Tài chính, bao gồm việc đạt được kiến thức một cách mạch lạc và chi tiết, một trong số đó được cung cấp bởi những người đi đầu trong các ngành khác nhau của Kế toán và / hoặc Tài chính.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Học tập

Nhận thức được các giới hạn và hạn chế của kiến thức. Học tập dựa trên phương pháp truy vấn, phân tích và đánh giá về ngôn ngữ kỹ thuật và thực hành nghiệp vụ kế toán hiện hành (Ví dụ: ghi nhận, đo lường và công bố thông tin trong báo cáo tài chính; kế toán quản lý; kiểm toán; thuế) trong một lĩnh vực kinh tế xã hội cụ thể.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Truy vấn

Triển khai các kỹ thuật phân tích và truy vấn đã được thiết lập chính xác, đồng thời khởi xướng và thực hiện các dự án trong lĩnh vực Kế toán hoặc Tài chính. Đánh giá việc sử dụng Kiến thức Thông tin, bao gồm cả việc sử dụng thông tin có đạo đức trong Kế toán và Tài chính.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Phân tích

Mô tả và bình luận về các khái niệm mâu thuẫn, mâu thuẫn trong khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định hiện hành và đánh giá một cách nghiêm túc các lập luận, giả định, khái niệm trừu tượng và dữ liệu (có thể không đầy đủ) để đưa ra đánh giá.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Giải quyết vấn đề

Xây dựng chuỗi các câu hỏi tương ứng để đưa ra một giải pháp – hoặc một chuỗi các giải pháp – cho một vấn đề và đưa ra quyết định trong các bối cảnh phức tạp và không thể đoán trước, bao gồm việc đo lường rủi ro kinh doanh, giá trị của tổ chức và lợi tức đầu tư.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Giao tiếp

Truyền đạt và phân tích các thông tin, ý tưởng, các vấn đề phức tạp và giải pháp cho cả nhóm đối tượng chuyên và không chuyên.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Áp dụng

Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật đã học để xem xét, củng cố cũng như áp dụng kiến thức và sự hiểu biết để đưa ra và duy trì các lập luận, trong đó bao gồm việc sử dụng một số ý tưởng và kỹ thuật đi đầu trong ngành kế toán.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)

Suy ngẫm

Thể hiện năng lực cao trong việc phát triển cá nhân, cơ hội tuyển dụng và hiểu biết về vai trò của mình trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thông qua các kỹ năng phát triển dựa trên nhận thức cá nhân, tự đánh giá và tự phê bình.
(Căn cứ tiêu chuẩn QAA: 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8)
Scroll Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Cơ hội nghề nghiệp

Ngoài bằng cấp được công nhận toàn cầu từ Đại học Staffordshire, các tân cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toàn còn có cơ hội nhận được các chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp từ các tổ chức uy tín toàn cầu như:

 • ICAEW CFAB (Chứng chỉ Tài chính, Kế toán và Kinh doanh từ Viện Kế toán Công Chứng Vương quốc Anh và xứ Wales)
 • ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc)
 • CIMA (Viện Kế toán Quản trị Công chứng Anh Quốc)
 • CIPFA (Viện Tài chính Kế toán công Công chứng)

Các tân cử nhân của BUV có thể tự tin nắm lấy cơ hội trong các vai trò liên quan đến kinh doanh và quản lý trong các lĩnh vực như:

 • Dịch vụ tài chính
 • Ngân hàng
 • Thuế
 • Bảo hiểm
 • Khu vực công
Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toánYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

Từ 17 tuổi trở lên. Đáp ứng một trong những điều kiện sau:
– Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành Chương trình Dự bị Đại học Staffordshire

– Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)

– Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao

– Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%

– Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:
– IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc

– TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:
– Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc

– Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc

– Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Chia sẻ của sinh viên

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán
Nguyễn Bình Mai Sương
Sinh viên khóa Tài chính Kế toán 2010

Chương trình Tài chính Kế toán chính là chương trình học mà mình tìm kiếm, bởi mình sở hữu một số tố chất phù hợp cho lĩnh vực này. Minh tự nhận thấy bản thân là một người có khả năng sắp xếp, tổ chức một cách tỉ mỉ (đôi khi có phần thiên về chủ nghĩa hoàn hảo). Một động lực khác khiến mình quyết định chọn chuyên ngành này là niềm yêu thích đối với việc phân tích và tìm hiểu nguyên nhân đằng sau các xu hướng tài chính. Mình đặt mục tiêu theo học tại một trường đại học quốc tế bởi từ khi còn học phổ thông, và luôn coi BUV như một trong những lựa chọn hàng đầu. Hai lý do chính khiến mình lựa chọn chương trình này là cơ hội thực tập ngay từ năm nhất (mình rất may mắn khi có được công việc thực tập ngay từ kỳ 1 trong năm học đầu tiên) và cơ hội lấy bằng Anh Quốc ngay tại Việt Nam.

 

Những cơ hội thực tập mang đến cho mình trải nghiệm thực tế để làm quen với ngành và định hướng lộ trình sự nghiệp cho tương lai. Mình cũng cảm thấy rất biết ơn vì BUV thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và lớp học bổ trợ để sinh viên có thể tiếp thu những kỹ năng cần thiết như Microsoft Office hay Digital Marketing, nhờ đó có được lợi thế cạnh tranh khi đi xin việc.

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Tỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính Kế toán năm 2022 là 96.91%.

Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Nhập môn
Chuyên ngành
VND 83,840,000 VND 14,690,000 VND 98,530,000
Chương trình Cử nhân VND 687,780,000 VND 171,978,000 VND 859,758,000
Scroll Chương trình Cử nhân Tài chính Kế toán

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu và Phí Công tác sinh viên

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Trong năm 2024, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status