Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược) - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)Tổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược) (cấp bằng bởi Đại học Arts University Bournemouth)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hà Nội
 • Thời khóa biểu: Sinh viên sẽ nhận được thời khóa biểu trước ngày khai giảng của mỗi kỳ học

Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

Phương pháp tiếp cận liên ngành mang lại hiểu biết toàn diện các khía cạnh sáng tạo và kinh doanh/ chiến lược của ngành truyền thông

Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

Học tập qua trải nghiệm, kết hợp đa dạng kỹ thuật giao tiếp và thuyết trình

Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

Trải nghiệm học tập quốc tế trong khuôn viên hiện đại

Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

Cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành

 • Phương pháp tiếp cận liên ngành: Chương trình học là sự kết hợp độc đáo giữa phương pháp thực hành sáng tạo với các nguyên lý kinh doanh chiến lược.
 • Đào sâu nghiên cứu: Chương trình tập trung đào tạo các hiểu biết và kỹ năng mang tính lịch sử, lý thuyết và nghiên cứu để đưa ra quyết định chiến lược.
 • Thực tiễn: Học tập qua trải nghiệm kết hợp đa dạng nhiều kỹ thuật giao tiếp và thuyết trình nhằm đảm bảo sinh viên tích lũy được kinh nghiệm thực tế.
 • Phát triển chuyên môn: Chương trình thúc đẩy xây dựng mục tiêu và quản lý tài nguyên hiệu quả để chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên trước khi bước vào môi trường truyền thông chuyên nghiệp.
 • Chương trình Bảo trợ Kết nối: Chương trình liên kết với các đối tác, các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, đây là những nhân tố có vai trò ảnh hưởng quan trọng trong nội dung chương trình và đội ngũ giảng viên phụ trách học thuật. Nhiều môn học của chương trình sẽ được kết nối với các đối tác trong ngành, cũng có những chương trình Cố vấn Chuyên Môn chính thức sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội hợp tác và duy trì mối quan hệ chặt chẽ trong ngành truyền thông. Đây là định hướng nhằm đảm bảo chương trình giảng dạy theo sát, cập nhật xu hướng hoạt động thực tiễn của lĩnh vực truyền thông, đồng thời cũng tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên kết nối với các chuyên gia trong ngành.

Chương trình đang trong quá trình phê duyệt.

Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)Cấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược) Năm 1
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược) Năm 1

Giới thiệu về thiết kế trong truyền thông

Hoạch định chiến lược qua ý tưởng sáng tạo

Truyền thông trong các bối cảnh đa dạng

Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược) Năm 2
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược) Năm 2

Thiết kế truyền thông và chiến lược

Thực tiễn truyền thông và chiến lược

Thực tiễn trong ngành công nghiệp sáng tạo (1)

Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược) Năm 3
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược) Năm 3

Kỹ năng phát triển nghề nghiệp và chiến lược truyền thông

Chiến lược sáng tạo

Thiết kế thực hành

Thực tiễn trong ngành công nghiệp sáng tạo (2)

Môn học này là cơ sở để hiểu các phương pháp nghiên cứu, quá trình sáng tạo và các kỹ năng thực tế như sáng tạo hình ảnh và ý tưởng trực quan. Sinh viên được tìm hiểu về tầm quan trọng của lịch sử và lý thuyết truyền thông (Quảng cáo, Tiếp thị, Quan hệ công chúng) là nền tảng cho việc khám phá và xây dựng ý tưởng, cũng như am hiểu về các kỹ năng kỹ thuật số thực tế thiết yếu (máy ảnh, phần mềm, v.v.) để tạo ra các bài thuyết trình cho chiến dịch truyền thông.
Thiết kế chiến lược có thể được định nghĩa là một cách tiếp cận có cấu trúc kết hợp những hiểu biết kinh doanh với nhu cầu của khách hàng, từ đó tạo điều kiện cho việc thực hiện các thiết kế, sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông đạt hiệu quả cao.

Trong môn học này, sinh viên sẽ mở rộng hiểu biết về mối quan hệ động lực trong việc xây dựng một chiến dịch, thấu hiểu khán giả và trách nhiệm với các bên liên quan. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu vai trò của thứ bậc trong việc quản lý ý nghĩa của thông điệp cũng như định hình truyền thông chiến lược. Kỹ năng giao tiếp và khả năng thuyết trình nâng cao mang đến cho sinh viên những công cụ thiết yếu để truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả.
Môn học này là một trong những trọng tâm của chương trình đào tạo, cung cấp trải nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp truyền thông. Sinh viên sẽ được yêu cầu thực hiện các bản định hướng sáng tạo, cũng như các bài tập được thiết kế để sinh viên thể hiện năng lực và trau dồi các kỹ năng cần thiết phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn của ngành.
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

Năng lực đầu ra của chương trình

Kiến thức và năng lực

• Hiểu biết về các chiến lược nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp có liên quan.
• Phân tích và phát triển các ý tưởng truyền thông dựa trên hành vi của khán giả và các giá trị văn hóa.
• Kiến thức môn học được cung cấp qua các quan điểm chức năng, thẩm mỹ, lịch sử và tư duy phản biện.

Kỹ năng chuyên môn

• Hiểu biết và kết nối quy trình tư duy liên quan đến việc sản xuất các dự án truyền thông sáng tạo, phức tạp và có định hướng chiến lược.
• Tổng hợp các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn để lên ý tưởng và thực hiện các thể loại ấn phẩm và hình ảnh.
• Xác định, phát triển và áp dụng các chiến lược giải quyết vấn đề để hỗ trợ quá trình truyền thông sáng tạo nhằm đưa ra các giải pháp đổi mới.
• Thử nghiệm với các vật liệu, phương tiện, quy trình và môi trường một cách sáng tạo.
• Thể hiện được kỹ năng bậc cao trong thiết kế, sản xuất và thực hiện các sản phẩm truyền thông.

Kỹ năng có thể chuyển đổi

• Thể hiện bản sắc cá nhân với tư cách/ở vai trò là một người thực hành sáng tạo thông qua việc phản ánh soi chiếu phương pháp làm việc của bản thân trong mối quan hệ với bối cảnh nghề nghiệp.
• Làm việc và hợp tác một cách chuyên nghiệp và tích cực.
Scroll Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các vị trí:

 • Nhà thiết kế ứng dụng
 • Quản lý khách hàng
 • Giám đốc nghệ thuật
 • Nhà thiết kế thương hiệu
 • Giám đốc dịch vụ khách hàng
 • Người sáng tạo nội dung
 • Giám đốc sáng tạo
 • Nhà phát triển nội dung số
 • Nhà thiết kế truyền thông
 • Người lập kế hoạch truyền thông tiếp thị
 • Chiến lược gia truyền thông/ quan hệ công chúng
 • Người lập kế hoạch truyền thông di động/ xã hội
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)Yêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

 • Hoàn thành chương trình Dự bị Đại học được công nhận.
 • Ứng viên phải có Bằng cấp/Chứng chỉ tương đương Level 3 (theo hệ thống giáo dục Anh Quốc), trong đó có ít nhất một môn học liên quan đến sáng tạo và đạt điểm UCAS trong khoảng 112 – 120.
 • Ứng viên hoàn thành một trong các chương trình sau:
  • Có bằng Tốt nghiệp THPT Việt Nam và hoàn thành chương trình Dự bị Đại học
  • Chứng chỉ A-Level với 3 môn đạt điểm B (không bao gồm các General Studies), hoặc đạt 120 điểm UCAS
  • Chương trình Dự bị Đại học về Nghệ thuật và Thiết kế
  • BTEC Level 3, xếp loại Giỏi
  • T-level, xếp loại Khá trở lên
  • BTEC/OCR Extended Diploma, xếp loại Giỏi hoặc Khá
  • RSL/UAL Diploma (kết hợp cùng với các chứng chỉ Level 3 tương đương với mức điểm UCAS trong khoảng 112-120)
  • RSL/ UAL Extended Diploma, xếp loại Khá
  • Kết hợp giữa BTEC Subsidiary Diploma and A-Levels (tương đương 120 điểm UCAS)
  • 3 môn BTEC Subsidiary Diploma đạt điểm Khá
  • Scottish Highers, 5 môn điểm C trở lên

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Một trong những điều kiện sau:

 • IELTS từ 6.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.5)
 • TOEFL iBT 92 (không điểm thành phần nào dưới: Viết 19, Nghe 19, Đọc 19 và Nói 20)
 • PTE Academic UKVI hoặc PTE Academic: 62 (không phần thi nào dưới 51)
 • LanguageCert International ESOL SELT B2 Communicator, đạt ít nhất 38 điểm mỗi phần (Nghe, Đọc, Viết, Nói)
 • Cambridge C1 Advanced English: Điểm C trở lên
 • Cambridge C2 Proficiency English: Điểm C trở lên
Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Nhập môn
Chuyên ngành
VND 83,840,000 VND 14,690,000 VND 98,530,000
Chương trình Cử nhân VND 756,558,000 VND 189,600,000 VND 946,158,000
Scroll Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp (Kinh doanh, Sáng tạo, Chiến lược)

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu và Phí Công tác sinh viên

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Trong năm 2024, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status