Chương trình Cử nhân Tài chính - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chương trình Cử nhân Tài chính

Chương trình Cử nhân Tài chínhTổng quan chương trình

 • Tên văn bằng: Cử nhân (Danh dự) Tài chính (được cấp bằng bởi Đại học London)
 • Thời lượng: 3 năm (Đào tạo toàn thời gian)
 • Địa điểm: Khu học xá BUV, Ecopark, Hà Nội
 • Thời khóa biểu: Thời khóa biểu sẽ được gửi đến email của sinh viên BUV trước ngày bắt đầu của mỗi học kỳ

Chương trình Cử nhân Tài chính

Chương trình được cấp bằng bởi một trong những trường đại học danh giá nhất Anh Quốc – Đại học London

Chương trình Cử nhân Tài chính

Sinh viên được hưởng các lợi ích về chất lượng đào tạo chuyên môn của LSE và hỗ trợ học thuật từ Đại học London

Chương trình Cử nhân Tài chính

Sinh viên được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chứng chỉ ngành Tài chính và Ngân hàng được công nhận trên toàn cầu

Chương trình Cử nhân Tài chính

Tùy chọn hoàn tất chương trình Dự bị Đại học Quốc tế (IFP) kéo dài 1 năm tại BUV

 • Cơ hội nghề nghiệp: Tấm bằng Cử nhân Tài chính là sự chuẩn bị toàn diện và đầy đủ cho bạn nếu bạn đang cân nhắc sự nghiệp của mình trong các lĩnh vực Tài chính, Giao dịch trên Thị trường Tài chính, Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Đầu tư, Kế toán, Cố vấn Kinh tế hoặc Phân tích và Quản lý Rủi ro.
 • Chương trình danh giá: Đây là chương trình được cấp bằng bởi Đại học London, một trong những trường đại học lâu đời nhất, lớn nhất và danh tiếng nhất tại Anh Quốc. Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE)* là một trong 17 trường trực thuộc Đại học London.
 • Chất lượng cao: Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) là đơn vị quản lý chất lượng, cấu trúc chương trình, ra đề và  tổ chức chấm điểm trong tất cả các kỳ thi, đồng thời bảo đảm chương trình Cử nhân Tài chính được giảng dạy ở BUV có cùng tiêu chuẩn với chương trình được giảng dạy tại chính ngôi trường này ở Anh Quốc. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn trực tiếp từ LSE về tài liệu môn học và quyền truy cập vào Môi trường học tập ảo của trường.
 • Chứng chỉ nghề nghiệp: Sau khi có được tấm bằng Cử nhân, bạn có thể tiếp tục theo học (và đạt được một số miễn trừ nhất định) tại Trường Tài chính IFS (Anh), ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc, ở Anh và một số nước khác), ICAEW (Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales), ICPAS (Viện Kế toán Công chứng Singapore).
 • Công nhận toàn cầu: Đội ngũ giảng viên chương trình Cử nhân Tài chính tại BUV là những giảng viên rất tận tâm và luôn nỗ lực hết mình để giúp bạn thành công. Có rất nhiều trung tâm giảng dạy của Đại học London trên khắp thế giới và BUV tự hào là một trong các cơ sở có tỷ lệ đỗ cao nhất ở hầu hết các môn học trên phạm vi toàn cầu. Hàng năm, sinh viên của BUV đều có các sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên có điểm cao nhất trên toàn thế giới” trong một số môn học.

*LSE là Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London trực thuộc Đại học London và chịu trách nhiệm định hướng học thuật cho các chương trình Kinh tế, Quản lý, Tài chính và Khoa học Xã hội (EMFSS), đây là những chương trình Quốc tế của Đại học London. Điều này có nghĩa là LSE phụ trách phát triển giáo trình, viết hướng dẫn môn học, phát triển các cơ hội và tài liệu học tập trực tuyến, tư vấn cho các tổ chức giảng dạy cũng như ra đề và chấm điểm trong kỳ thi

Chương trình Cử nhân Tài chínhCấu trúc chương trình
Chương trình Cử nhân Tài chính Năm 1
Chương trình Cử nhân Tài chính Năm 1

Nhập môn Kinh tế học

Toán 1 & Thống kê 1

Các nguyên tắc Tài chính Ngân hàng

Các nguyên tắc Kế toán

Chương trình Cử nhân Tài chính Năm 2
Chương trình Cử nhân Tài chính Năm 2

Định giá tài sản và thị trường tài chính   

Kinh tế vi mô  

Các nguyên tắc tài chính doanh nghiệp

Môn học tự chọn (sinh viên có thể chọn một trong các môn sau đây):

 • Báo cáo tài chính – Môn học này đề cập đến vấn đề lý thuyết và thực tiễn của kế toán tài chính và kế toán ngoài. Môn học này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các khái niệm và những lựa chọn của doanh nghiệp đằng sau cách các thông tin tài chính của công ty được đo lường và thể hiện trong các báo cáo tài chính.
 • Phương pháp khoa học quản lý – Khoa học quản lý liên quan đến việc ra quyết định trong quản lý. Môn học xoay quanh các cách tiếp cận có hệ thống để đưa ra quyết định trong các vấn đề mà nhà quản lý thường gặp phải. Trong thế giới hiện đại, trực giác trong việc ra quyết định có thể không phải là một cách an toàn. Điểm nổi bật của khoa học quản lý là việc xây dựng một mô hình rõ ràng, đơn giản hóa các khía cạnh liên quan đến tình huống cần ra quyết định. Những mô hình như vậy thường dựa trên các phương pháp toán học định lượng, nhưng đôi khi cũng có thể mang nhiều tính chất định tính.
 • Thống kê 2 & Toán 2  Thống kê 2: Nửa đầu của môn học này yêu cầu sinh viên phát triển các khái niệm đã được giới thiệu trong Thống kê 1 về đo lường và kiểm tra giả thuyết. Toán 2: Nửa sau của môn học phát triển các phương pháp toán học cơ bản đã được giới thiệu trong Toán 1, đồng thời thể hiện nhưng ứng dụng sâu trong kinh tế, tài chính và quản lý.

© Đại học London

Chương trình Cử nhân Tài chính Năm 3
Chương trình Cử nhân Tài chính Năm 3

Trung gian tài chính

Quản trị đầu tư  

Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

Phương pháp thống kê cho nghiên cứu thị trường

Môn học tự chọn (sinh viên có thể chọn một trong các môn sau đây):

 • Báo cáo tài chính – Môn học này đề cập đến vấn đề lý thuyết và thực tiễn của kế toán tài chính và kế toán ngoài. Môn học này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các khái niệm và những lựa chọn của doanh nghiệp đằng sau cách các thông tin tài chính của công ty được đo lường và thể hiện trong các báo cáo tài chính.
 • Phương pháp khoa học quản lý – Khoa học quản lý liên quan đến việc ra quyết định trong quản lý. Môn học xoay quanh các cách tiếp cận có hệ thống để đưa ra quyết định trong các vấn đề mà nhà quản lý thường gặp phải. Trong thế giới hiện đại, trực giác trong việc ra quyết định có thể không phải là một cách an toàn. Điểm nổi bật của khoa học quản lý là việc xây dựng một mô hình rõ ràng, đơn giản hóa các khía cạnh liên quan đến tình huống cần ra quyết định. Những mô hình như vậy thường dựa trên các phương pháp toán học định lượng, nhưng đôi khi cũng có thể mang nhiều tính chất định tính.
 • Thống kê 2 & Toán 2  Thống kê 2: Nửa đầu của môn học này yêu cầu sinh viên phát triển các khái niệm đã được giới thiệu trong Thống kê 1 về đo lường và kiểm tra giả thuyết. Toán 2: Nửa sau của môn học phát triển các phương pháp toán học cơ bản đã được giới thiệu trong Toán 1, đồng thời thể hiện nhưng ứng dụng sâu trong kinh tế, tài chính và quản lý.

© Đại học London

Môn học này giới thiệu cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản trong phân tích kinh tế và lý luận kinh tế. Đây là nền tảng cho các môn học tiếp theo chuyên sâu hơn về kinh tế.

© Đại học London
Môn học này nhằm giúp sinh viên hiểu cách thức hoạt động của thị trường tài chính và cách định giá chứng khoán. Sử dụng kỹ thuật giá trị hiện tại, môn học hướng dẫn cách định giá trái phiếu và cổ phiếu trên lý thuyết, bao gồm lý thuyết về danh mục đầu tư và sự phát triển của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Môn học giới thiệu khái niệm thị trường hiệu quả và đánh giá bằng chứng về hiệu quả thị trường. Môn học cũng trình bày về cách định giá chứng khoán phái sinh thông qua những lập luận về hoạt động kinh doanh chênh lệch giá.

© Đại học London

Môn học tự chọn (sinh viên có thể chọn một trong các môn sau đây):

 • Báo cáo tài chính – Môn học này đề cập đến vấn đề lý thuyết và thực tiễn của kế toán tài chính và kế toán ngoài. Môn học này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các khái niệm và những lựa chọn của doanh nghiệp đằng sau cách các thông tin tài chính của công ty được đo lường và thể hiện trong các báo cáo tài chính.
 • Phương pháp khoa học quản lý – Khoa học quản lý liên quan đến việc ra quyết định trong quản lý. Môn học xoay quanh các cách tiếp cận có hệ thống để đưa ra quyết định trong các vấn đề mà nhà quản lý thường gặp phải. Trong thế giới hiện đại, trực giác trong việc ra quyết định có thể không phải là một cách an toàn. Điểm nổi bật của khoa học quản lý là việc xây dựng một mô hình rõ ràng, đơn giản hóa các khía cạnh liên quan đến tình huống cần ra quyết định. Những mô hình như vậy thường dựa trên các phương pháp toán học định lượng, nhưng đôi khi cũng có thể mang nhiều tính chất định tính.
 • Thống kê 2 & Toán 2  Thống kê 2: Nửa đầu của môn học này yêu cầu sinh viên phát triển các khái niệm đã được giới thiệu trong Thống kê 1 về đo lường và kiểm tra giả thuyết. Toán 2: Nửa sau của môn học phát triển các phương pháp toán học cơ bản đã được giới thiệu trong Toán 1, đồng thời thể hiện nhưng ứng dụng sâu trong kinh tế, tài chính và quản lý.

© Đại học London

Đây là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên cái nhìn sâu sắc và hiểu biết về các lý thuyết và thực tiễn liên quan đến trung gian tài chính và các kỹ thuật quản lý rủi ro hiện đang được sử dụng ở các ngân hàng lớn trên toàn thế giới.

© Đại học London

Môn học tự chọn (sinh viên có thể chọn một trong các môn sau đây):

 • Báo cáo tài chính – Môn học này đề cập đến vấn đề lý thuyết và thực tiễn của kế toán tài chính và kế toán ngoài. Môn học này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các khái niệm và những lựa chọn của doanh nghiệp đằng sau cách các thông tin tài chính của công ty được đo lường và thể hiện trong các báo cáo tài chính.
 • Phương pháp khoa học quản lý – Khoa học quản lý liên quan đến việc ra quyết định trong quản lý. Môn học xoay quanh các cách tiếp cận có hệ thống để đưa ra quyết định trong các vấn đề mà nhà quản lý thường gặp phải. Trong thế giới hiện đại, trực giác trong việc ra quyết định có thể không phải là một cách an toàn. Điểm nổi bật của khoa học quản lý là việc xây dựng một mô hình rõ ràng, đơn giản hóa các khía cạnh liên quan đến tình huống cần ra quyết định. Những mô hình như vậy thường dựa trên các phương pháp toán học định lượng, nhưng đôi khi cũng có thể mang nhiều tính chất định tính.
 • Thống kê 2 & Toán 2  Thống kê 2: Nửa đầu của môn học này yêu cầu sinh viên phát triển các khái niệm đã được giới thiệu trong Thống kê 1 về đo lường và kiểm tra giả thuyết. Toán 2: Nửa sau của môn học phát triển các phương pháp toán học cơ bản đã được giới thiệu trong Toán 1, đồng thời thể hiện nhưng ứng dụng sâu trong kinh tế, tài chính và quản lý.

© Đại học London

Chương trình Cử nhân Tài chính

NĂNG LỰC ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Kiến thức và sự hiểu biết

Tùy thuộc vào các khóa học khác nhau, sinh viên có thể:
 • Truyền đạt kiến thức và hiểu biết về một số bối cảnh chính mà ngân hàng hoạt động, dựa trên việc đánh giá các khuôn khổ lý thuyết, các khái niệm có liên quan và bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của nó
 • Truyền đạt kiến thức và hiểu biết, cũng như khả năng thích hợp để sử dụng và đánh giá các ngôn ngữ và kỹ thuật thay thế hiện tại của ngân hàng và tài chính, cùng với khả năng thích hợp để áp dụng chúng
 • Thao tác dữ liệu tài chính và dữ liệu số khác, hiểu và có khả năng áp dụng các khái niệm toán học và thống kê
 • Truyền đạt và áp dụng kiến thức và hiểu biết về các nguyên tắc quản lý hệ thống thông tin kinh doanh ở mức độ thích hợp
 • Phân tích các hoạt động kinh doanh và thực hiện các phân tích và dự báo tài chính trong bối cảnh lập kế hoạch, ra quyết định và kiểm soát ở mức độ thích hợp, và nhận thức được những hạn chế của các kỹ thuật này
 • Hiểu định giá của các tài sản tài chính và lý do, cách thức mà các công ty phát hành các loại tài sản khác nhau
 • Thể hiện khả năng thích hợp để truyền đạt kiến thức và hiểu biết về quản lý tài chính, rủi ro và hoạt động của thị trường tài chính, dựa trên đánh giá quan trọng của các lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm

Trí tuệ và nhận thức

Sinh viên sẽ có thể:
 • Xác định vị trí, trích xuất, phân tích và đưa ra kết luận hợp lý từ nhiều nguồn (bao gồm cả các nguồn điện tử) tài liệu thích hợp và dữ liệu liên quan, đồng thời ghi nhận và tham khảo các nguồn một cách thích hợp
 • Phân tích thấu đáo các tranh luận
 • Đồng hóa và đánh giá một cách sáng suốt các quan điểm thay thế

Kỹ năng có thể chuyển đổi

Sinh viên sẽ có thể:
 • Giao tiếp hiệu quả trong một ngữ cảnh bằng văn bản
 • Sử dụng công nghệ thông tin (bảng tính, xử lý văn bản và cơ sở dữ liệu trực tuyến) một cách hợp lý
 • Sắp xếp thông tin, đồng hóa và đánh giá các tranh luận đối lập
 • Quản lý việc học, bao gồm cả việc làm việc hiệu quả trong thời hạn đặt ra
 • Có tư duy cởi mở và có khả năng xử lý các ý tưởng, và xem xét kỹ lưỡng thông tin theo những hướng khác nhau thông qua phản biện, đánh giá và phân tích

Các chứng chỉ có thể cấp khi sinh viên dừng chương trình

Trường hợp dừng chương trình và được cấp Chứng nhận đào tạo bậc Đại học, sinh viên cần phải:
 • Nắm được thông tin tổng quan về ngành học
 • Hiểu biết về các khái niệm và nguyên tắc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ; và có thể truyền đạt các ý tưởng và nghiên cứu một cách đáng tin cậy và có hệ thống

Trường hợp dừng chương trình và được cấp Chứng chỉ đào tạo bậc Đại học, sinh viên cần phải:
 • Phát triển sự hiểu biết và tư duy khi học tập và làm việc trong suốt khóa học
 • Phát triển dựa trên kiến thức hiện có để tiếp cận các khái niệm và nguyên tắc từ một bối cảnh lớn hơn
 • Sẵn sàng để học tập và nhận bằng cấp cao hơn
Scroll Chương trình Cử nhân Tài chính
Chương trình Cử nhân Tài chính

Cơ hội nghề nghiệp

Nhờ được trang bị bộ kiến thức chuyên ngành phong phú cùng với những kỹ năng được nhà tuyển dụng săn đón, những sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính của BUV thường có nhiều cơ hội để bắt đầu sự nghiệp với các vị trí như:

 • Nhà phân tích tài chính
 • Chuyên viên ngân hàng đầu tư
 • Nhà hoạch định tài chính
 • Nhà phân tích rủi ro
 • Thủ quỹ doanh nghiệp
 • Kế toán
 • Quản lý tài sản
 • Nhà phân tích tín dụng
 • Tư vấn tài chính
 • Thẩm định bảo hiểm

Trong tương lai xa, bạn cũng có thể vươn tới các vị trí cao hơn, như tư vấn tài chính, danh mục đầu tư hoặc giám đốc tài chính (CFO).

Chương trình Cử nhân Tài chínhYêu cầu tuyển sinh

Yêu cầu về trình độ học vấn

Từ 17 tuổi trở lên. Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và hoàn thành khóa Dự bị Đại học của Đại học London (IFP) tại BUV 
 • Đỗ 2 môn trong Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level)
 • Hoàn thành một chương trình dự bị với điểm số đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào theo quy định của Cơ quan Đảm bảo Chất lượng của Anh Quốc đối với Giáo dục bậc cao
 • Bằng Tú tài châu Âu với điểm trung bình đạt tối thiểu 60%, trong đó môn tiếng Anh đạt 60%
 • Bằng Tú tài Quốc tế với điểm trung bình đạt tối thiểu 24 điểm, trong đó môn tiếng Anh đạt 4 điểm

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh

Đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Thi năng lực tiếng Anh trong 2 năm trở lại đây:

 • IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI): Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, trong đó mỗi kỹ năng đạt tối thiểu 5.5; hoặc
 • TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu mỗi kỹ năng như sau: Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17

Thi năng lực tiếng Anh trong 5 năm trở lại đây:

 • Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh): Đạt tối thiểu 5 điểm cho môn Tiếng Anh B (English B) ở Trình độ Tiêu chuẩn (Standard Level) hoặc 4 điểm cho môn Tiếng Anh B ở Trình độ Chuyên sâu (High Level); hoặc
 • Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE): Đạt tối thiểu điểm C cho môn tiếng Anh trong kỳ thi IGCSE dành cho người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ hai; hoặc
 • Đạt điểm từ A đến C cho môn tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, sinh viên cần hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam hoặc tương đương.

Sinh viên không cần chứng minh năng lực tiếng Anh nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau: Là người có quốc tịch Anh Quốc; Là người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo do một đại học của Anh Quốc cấp bằng.

Chương trình Cử nhân Tài chính

Chia sẻ của sinh viên

Chương trình Cử nhân Tài chính
Vũ Hải Nhi
Tốt nghiệp năm 2023

Nếu có một điều luôn chắc chắn ở BUV thì đó là chất lượng giảng viên tại đây! Nhờ có các thầy cô mà trải nghiệm của mình khi theo học chương trình Tài chính tại BUV trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Các thầy cô luôn tận tâm với nghề và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào, giúp mình làm giàu thêm vốn kiến thức rất nhiều. Không chỉ vậy, những người bạn mà mình đã gặp tại đây cũng đã trở thành những người bạn mình vô cùng trân quý, là chỗ dựa và niềm vui của mình. Dù là khi chơi bóng rổ hay tham gia các hoạt động ngoại khóa như Ngày hội Câu lạc bộ hay Đêm nhạc hội, những kỷ niệm mình có được ở đây là vô giá. Mình đã rất vui được trải qua những “Năm tháng rực rỡ” của mình tại BUV!

Chương trình Cử nhân Tài chính
Kim Diệu Ngọc Minh
Tốt nghiệp năm 2023

Mình luôn muốn được học tập trong một môi trường quốc tế nhưng điều kiện gia đình không cho phép việc du học nước ngoài. Học bổng của BUV mà mình nhận được đã tạo cho mình cơ hội được hiện thực hóa ước mơ theo học đại học tại một môi trường đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam với mức học phí hợp lý hơn nhiều so với du học. Bên cạnh đó, khi được biết chương trình Tài chính  tại BUV được phát triển bởi LSE, một trong những trường đại học về Kinh tế hàng đầu Anh Quốc, mình càng cảm thấy an tâm và tự tin hơn vào quyết định của bản thân.

Chương trình Cử nhân Tài chính

Tỉ lệ tốt nghiệp của chương trình

Tỉ lệ tốt nghiệp của Chương trình Cử nhân (Danh dự) Tài chính năm 2022 là 69.23%.

Chương trình Cử nhân Tài chính

Học phí & Hỗ trợ tài chính

Học phí

Thông tin học phí áp dụng từ tháng 1 năm 2024:

Học phí Chi phí khác* Tổng phí
Chương trình Dự bị Đại học Quốc tế –  Đại học London VND 107,280,000 VND 102,128,000 VND 209,408,000
Chương trình cử nhân VND 721,668,000 VND 402,359,000 VND 1,124,027,000
Scroll Chương trình Cử nhân Tài chính

* Chi phí khác bao gồm Phí học liệu, Phí Công tác sinh viên và Phí của Đại học London

Học phí và Chính sách phí Học phí và Chính sách phí

Hỗ trợ tài chính

Được thành lập từ năm 2018, quỹ học bổng trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh trong môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Năm 2024, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đã chính thức nâng giá trị quỹ học bổng lên 87 tỷ đồng với hàng trăm suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Vui lòng tham khảo trang Học bổng của chúng tôi để biết thêm thông tin và điều kiện đăng ký học bổng.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status