Chương Trình Chương Trình

Chương Trình

British University Vietnam sẽ giảng dạy các chương trình chuyên ngành kinh doanh, kế toán, tài chính và tài chính ngân hàng của trường Đại học London và Đại học Staffordshire

Read more
Sinh Viên Sinh Viên

Sinh Viên

BUV tin rằng, tham gia vào các hoạt động của sinh viên thực sự là 1 trải nghiệm rất quan trọng trong suốt quãng đời sinh viên

Read more
Học Bổng Học Bổng

Học Bổng

BUV cấp rất nhiều suất học bổng toàn phần và bán phần, trị giá lên tới 700 triệu đồng cho học sinh sinh viên xuất sắc.

Read more