Chương trình Nhập môn Chuyên ngành

Tổng quan về Chương trình Nhập môn Chuyên ngành (PWP)

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành được thiết kế nhằm chuẩn bị cho các sinh viên sẽ theo các chương trình cử nhân cấp bằng của Đại học Staffordshire tại BUV. Khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng tư duy phản biện, logic và sáng tạo, cũng như được phát triển các kỹ năng đa ngành cần thiết trong quá trình làm việc

Thời lượng chương trình đào tạo: 6 tuần học toàn thời gian 

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành

Các học phần trong khóa học

PWP Khối ngành Kinh doanh và Du lịch

PWP Khối ngành Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

PWP Khối ngành Khoa học Máy tính

PWSU Khối ngành Thiết kế và Lập trình Game

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Kiến thức Kinh doanh Cơ bản

Sinh viên sẽ được giới thiệu những kiến thức cơ bản về quản lý kinh doanh, với các buổi học kéo dài 3 giờ, mỗi tuần 3 buổi trong vòng 5 tuần với đánh giá hàng tuần. Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có thể áp dụng kiến thức về các nguyên tắc kinh doanh và quản lý phù hợp, và áp dụng kiến thức về các khái niệm kinh doanh, cũng như nâng cao khả năng phân tích môi trường doanh nghiệp.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Kỹ năng học thuật bậc Đại học

Chương trình học giúp sinh viên làm quen với các quy định của chương trình bậc đại học về tính trung thực trong học tập, thi cử, các hình thức đánh giá năng lực, bài luận, thuyết trình, các phương pháp lập luận, diễn đạt rõ ràng. Chương trình sẽ được giảng dạy trong 3 giờ học bao gồm cả bài giảng truyền thống kết hợp bài tập nhóm, bài tập thực hành và đánh giá cuối kỳ.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Nâng cao năng lực chuyên môn

Chương trình học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cá nhân và nghiên cứu cần thiết, bao gồm xây dựng ý tưởng, sáng tạo, học tập hiệu quả, quản lý sức khỏe tinh thần, làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Nâng cao năng lực chuyên môn

Chương trình học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cá nhân và nghiên cứu cần thiết, bao gồm xây dựng ý tưởng, sáng tạo, học tập hiệu quả, quản lý sức khỏe tinh thần, làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Kỹ năng sáng tạo cơ bản

Mục đích của chương trình học nhằm giúp sinh viên phát triển kỹ năng đánh giá, và nhìn nhận vấn đề để tăng tính độc lập cá nhân của họ, thông qua xây dựng các ý tưởng mới trong bối cảnh nghệ thuật.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Nâng cao năng lực chuyên môn

Chương trình học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cá nhân và nghiên cứu cần thiết, bao gồm xây dựng ý tưởng, sáng tạo, học tập hiệu quả, quản lý sức khỏe tinh thần, làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Kiến thức Khoa học Máy tính cơ bản

Chương trình học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cá nhân và nghiên cứu cần thiết, bao gồm đưa ra các ý tưởng, xây dựng tính sáng tạo, học tập hiệu quả, quản lý sức khỏe tinh thân, làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Nâng cao năng lực chuyên môn

Chương trình học cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cá nhân và nghiên cứu cần thiết, bao gồm xây dựng ý tưởng, sáng tạo, học tập hiệu quả, quản lý sức khỏe tinh thần, làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành
Kiến thức Phát triển Game cơ bản

Chương trình học cung cấp kiến thức nền tảng và hiểu biết về cơ chế trò chơi, động lực học, thẩm mỹ học, nâng cao danh mục công việc của sinh viên trong chương trình đại học và chú trọng thử nghiệm, phản hồi và lặp lại trong chu trình phát triển trò chơi.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành

Điều kiện đầu vào

  • Từ 17 tuổi trở lên 
  • Hoàn tất chương trình lớp 12 phổ thông hoặc tương đương 
  • IELTS 6.0, trong đó không có kỹ năng nào dưới 5.5; hoặc TOEFL IBT( Nghe: 17; Nói: 20; Đọc: 18; Viết: 17); hoặc hoàn thành Khóa IELTS trình độ Trên Trung Cấp (IELTS Upper-Intermediate) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hoặc tương đương  

Nếu chưa đáp ứng một trong những điều kiện trên, vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ thêm.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành

Cách thức nộp hồ sơ

Mẫu đơn đăng các giấy tờ bắt buộc khác cần được gửi cho Phòng Tuyển sinh của trường trước hạn chót.

Lịch Tuyển sinh 2024 đang được cập nhật.

Chương trình Nhập môn Chuyên ngành Chương trình Nhập môn Chuyên ngành

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status