Research - British University Vietnam

Hoạt Động Nghiên Cứu

 

Nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, BUV rất chú trọng đến việc nâng cao trình độ chuyên môn và giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Ngoài việc có 100% giảng viên quốc tế tốt nghiệp từ các Đại học danh tiếng thế giới, dày dặn kinh nghiệm, BUV tự hào là nơi quy tụ các giảng viên say mê với hoạt động nghiên cứu.

BUV luôn khuyến khích giảng viên thực hiện các dự án nghiên cứu với chính sách hỗ trợ tối đa từ nhà trường:

 • Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch Nghiên cứu, giúp cân đối khối lượng công việc giảng dạy và xác định mục tiêu nghiên cứu.
 • Sắp xếp lịch giảng dạy phù hợp với giai đoạn nghiên cứu.
 • Hỗ trợ tài chính khi tham dự các hội nghị, hội thảo v.v.
 • Trích quỹ trường cho các dự án nghiên cứu nhỏ.
 • Hỗ trợ làm hồ sơ đăng ký nghiên cứu cho các dự án lớn và nhỏ.
 • Hỗ trợ thu thập dữ liệu qua các Student Research Assistant.
 • Hỗ trợ liên hệ các tổ chức địa phương, quốc gia và quốc tế có liên quan.
 • Ghi nhận và vinh danh thành tích nghiên cứu.
 • Tổ chức hội thảo cho giảng viên trình bày và thảo luận về các hoạt động nghiên cứu đang thực hiện.
 • Hỗ trợ tiếp cận kho tài liệu, dữ liệu, bài nghiên cứu (Writing Retreats).
 • Hỗ trợ và đào tạo các phần mềm nghiên cứu.
 • Liên hệ, hợp tác nghiên cứu với các trường Đại học Việt Nam và Quốc tế.

Với những dự án nghiên cứu sát với chuyên môn của giảng viên, BUV sẽ có chính sách hỗ trợ sâu hơn như:

 • Giảm giờ dạy, sắp xếp thời gian dành riêng cho nghiên cứu.
 • Hỗ trợ học thuật cho các dự án lớn.
 • Cố vấn từ những nhà nghiên cứu kinh nghiệm.
 • Ưu tiên những dự án nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo tại BUV.

Chính sách hỗ trợ căn cứ vào đánh giá thành tựu nghiên cứu hàng năm. Từ khi hoàn thành nghiên cứu cho đến khi xuất bản cuối cùng có thể có “độ trễ”, gây khó khăn cho việc xác định thành tựu. Vì vậy, giảng viên có thể cung cấp các tài liệu, bằng chứng khác về thành tựu nghiên cứu để nhận được hỗ trợ tốt nhất theo từng cấp độ.

Tiến Sĩ Mike Perkins Chia Sẻ:

‘Trước khi đến Việt Nam, tôi đã hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ tại một đại học nghiên cứu chuyên sâu. Khi trở thành giảng viên của BUV, tôi thực sự hài lòng về chính sách hỗ trợ nghiên cứu dành cho giảng viên. Chẳng hạn, trường đã tạo điều kiện cho tôi có riêng 12 tuần nghỉ dạy hoàn toàn để tập trung tiến hành nghiên cứu và tham dự các hội nghị chuyên đề.’

CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU CỦA GIẢNG VIÊN BUV

Please note that ideally the 'profiles' will be a separate section complete with a photograph, and presented in the table format in the document.

Tiến Sĩ Mike Perkins

Dự Án Nghiên Cứu Đang Thực Hiện

Retaining order and legitimacy: Improving policing through an understanding of public confidence factors'
The key determinants of public confidence in policing: A structural model'

Nghiên Cứu Đã Xuất Bản

Perkins, M. (in press). Different communities, different approaches: Avoiding a ‘one size fits all’ approach to neighbourhood policing strategies. In Bruns, D. (Ed.). Global Perspective on Crime Prevention and Community Resilience. Taylor & Francis

Perkins, M., Cotrel-Gibbons, L. (in press). The Vietnamese police response to domestic violence against women: The family unit under pressure. In Bruns, D. & Schroder, S. (Ed.). International Perspectives on Domestic Violence. Routledge

Perkins, M. (2016). Modelling public confidence of the police: how perceptions of the police differ between neighborhoods in a city. Police Practice and Research: An International Journal, 17(1) 113-125

Perkins, M., Grey, A., Remmers, H. (2014). What do we really mean by “Balanced Scorecard”? International Journal of Productivity and Performance Management, 63(2), 148-169

Từ Khóa

public confidence, police, performance management, performance measurement, balanced scorecard, structural equation modelling

Tiến Sĩ Maren Viol

Dự Án Nghiên Cứu Đang Thực Hiện

Tiến sĩ Maren đang thực hiện một bộ ấn phẩm hợp tác với Tiến sĩ Eleni Theodoraki, Tiến sĩ Constantia Anastasiadou và Tiến sĩ Louise Todd từ Đại học Napier Edinburgh, Anh Quốc. Một trong số đó là bài nghiên cứu về việc tận dụng các sự kiện văn hóa, lịch sử để phát triển hình thức du lịch sự kiện. Bài viết dự kiến sẽ đăng trên tạp chí “Tourism Management”.

Nghiên Cứu Đã Xuất Bản

Viol, M. (2015) ‘The use of wikis within the virtual learning environment to support collaborative working and their influence on students’ learning experience’, Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 3 (2), 50-57.

Viol, M., Theodoraki, E., Anastasiadou, C. & Todd, L. (2014) ‘Researching narratives of collective memory and identity: The case of the commemorative events of the fall of the Berlin Wall’, presented at: International Conference on Remembering in a Globalizing World: The Play and Interplay of Tourism, Memory, and Place, Le Chambon sur Lignon, France, September 8th - 10th, 2014.

Viol, M., Theodoraki, E. & Anastasiadou, C. (2013) ‘The impact of commemorative events of the fall of the Berlin Wall on collective memory (re)constructions’, presented at: Post Conflict, Cultural Heritage and Regional Development: An International Conference, Wageningen, Netherlands, October 9th - 11th, 2013.

Viol, M., Theodoraki, E. & Anastasiadou, C. (2012) ‘Constructing social memory: A critical investigation of reconstructions of the past and governance at commemorative events’, presented at: 'Current Issues and (Im)possible Solutions: an interdisciplinary dialogue in tourism and leisure’, GLTRG PhD Colloquium, University of Surrey, UK, September 6th - 7th, 2012.

Viol, M., Theodoraki, E. & Anastasiadou, C. (2012) ‘Constructing social memory: A critical investigation of cultural governance and narratives of the past at commemorative events’, presented at: Global Events Congress V, Advances in Event Management Research & Practice, Stavanger, Norway, June 13th - 15th, 2012.

Viol, M., Theodoraki, E. & Anastasiadou, C. (2012) ‘Constructing social memory: A critical investigation of cultural governance and narratives of the past through festivals and events’, presented at: 'Innovative Approaches to Tourism Marketing and Management Research', PhD Colloquium, Exeter, UK, April 2nd - 4th, 2012.

Từ Khóa

Tourism management; festival and event management; memory studies; commemoration and commemorative events; collective memory; group and place identity; tourism and event impacts; qualitative research; semiotics.

Tiến Sĩ Ulas Gezgin

Dự Án Nghiên Cứu Đang Thực Hiện

“Tourist Psychology and Sociology: A Case Study of Hoi An, Vietnam”
“The Uses of Social Media to Promote ASEAN Socio-Cultural Community in Vietnam”

Nghiên Cứu Đã Xuất Bản

Gezgin, U.B. (2016). “Strategic Management of ASEAN Economic Community: An Analysis of Strategic Change and Change Strategy” in T.L.Le, L.G.Dwyer, & P.L. Ha (Eds.), Knowledge Journeys & Journeying Knowledge (pp.195-213). Hanoi: The Gioi Publishers. ISBN: 978-604-77-2426-0

Gezgin, U.B. (2015). Critical Thinking Skills On Social Media: A Blooming Season Or A Period Of Decline? C.Aslan, Ş.S.Çiftçi, N.Doğan, H.Kahveci ve A.Oruç (Eds.). Philosophy of Education Symposium Proceedings. p.249-258. Ankara: Ankara University.

Gezgin, U.B. (2014). Regional Journalism in Southeast Asia and ASEAN Identity in Making: Asia News Network as a Case for International and Intercultural Communication. Istanbul Gelisim University Journal of Social Sciences, 1(1), 43-53.

Gezgin, U.B. (2014). Media psychology and intercultural communication: The social representations of Vietnam on Turkish newspapers. Proceeding of the 5th Engaging With Vietnam - An Interdisciplinary Dialogue" Conference: Integrating Knowledge: The Multiple Ways of Knowing Vietnam (pp.248-259). Thai Nguyen: Thai Nguyen University Publishing House.

Gezgin, U.B. (2014). Omnipresent and Omnipotent Authoritarianism: Authoritarian Media vs. Social Media? Alternative Politics, 6(1), 32-61.

Gezgin, U.B., Dev, V.C.A. (2014). Of Kate Moss & Marilyn Monroe: Body Dissatisfaction and its Relation to Media Consumption, Body Mass Index and Self-Esteem in Malaysian College Women. Akdeniz University Faculty of Communication Journal, 22, 190-201.

Gezgin, U. B. (2013). Educational uses of social media and problem-based learning. Akdeniz University Faculty of Communication Journal, 20, 246-257.

Gezgin, U. B. (2013). So similar and so different: How to teach comparative education from a critical point of view. 3rd International Conference on Critical Education, Ankara University, 15-17 May 2013. Proceedings, p.18. http://www.icce-2013.org/

Gezgin, U. B. (2013). Social media, blended learning and constructivism: A jigsaw completed by the uses and gratifications theory? INTED2013 (International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 4-6 March 2013) Proceedings, pp. 3292-3297. http://library.iated.org/view/GEZGIN2013SOC

Gezgin, U.B. (2013). Social Cognition and Media Psychology Uncovered: Social Representations of Chinese on Turkish Newspapers. Seminar at Shanghai University, China, 11 November 2013. http://www.shu.edu.cn/Default.aspx?tabid=507&ctl=Detail&mid=899&Id=84589&SkinSrc=%5BL%5DSkins%2Fnewscon1%2Fnewscon1

Gezgin, U. B. (2013). The future of the new media: The mobile generation and interpersonal communication. 1st International Media Studies Symposium, 20-23 November 2013. Akdeniz University, Antalya, Turkey, s. 577-583. http://ms.akdeniz.edu.tr/_dinamik/231/48.pdf

Gezgin, U. B. (2013). Philosophy of Education and the Critique of the Discourse of Critical Thinking. National Symposium on Philosophy of Education, 21-22 November 2013, Ankara University Faculty of Education, Ankara.

Gezgin, U. B. (2013). Urban biodiversity, economics & ethics. the IAFOR Journal of Ethics, Religion & Philosophy, 1(1), 37-50.

Gezgin, U. B. & Ng, Y.-S. (2012). “Keep In E-Touch”: Personality and Facebook use. Akdeniz University Faculty of Communication Journal, 18, 123-139.

Gezgin, U.B. (2011). Potential problems of Student Evaluation of Teaching (SET) in off-shore campuses in Southeast and East Asia and suggestions. Journal of Higher Education Theory and Practice, 11(2), pp.90-101.

Gezgin, U.B. (2011). Education for green business and sustainable management: Urban and regional challenges and opportunities. In P.Nayak & R.K. Mishra (eds). Globalizing management education: Issues and challenges for industry and academia. New Delhi and others: Allied Publishers. pp.10-20.

Gezgin, U. B. (2011). Spatial identity formation: How urban planning and economics are forming Asian urban identities? (Paper presented at the International Conference on Asian Identities: Trends in a Globalized World. 9-11 February, 2011 Bangkok, Thailand.)

Gezgin, U. B. (2011). Spatial identity formation, tourism and sustainable development at a peninsular town. (Paper prepared for ACCS 2011: the Asian Conference on Cultural Studies 2011. 23-25 March 2011,Osaka, Japan.)

Gezgin, U. B. (2011). Human development in Asia-Pacific in 2010: Challenges and opportunities. (Paper prepared for ICETD 2011: 2011 International Conference on Economics, Trade and Development. 1-3 April, 2011, Bali, Indonesia.) ISBN: 978-1-4244-9775-1. IEEE Catalog Number: CFP1185M-ART. www.ipedr.com/vol7/1-D00003.pdf

Gezgin, U. B. (2009). The currents and trends in the Vietnamese education system within the international(ized) context: A comparative perspective. (Paper presented for the Third Conference on Comparative Education in Vietnam, October 16, 2009.)
In Vietnamese: Gezgin, U. B. (2009). Các trào lưu và xu thế của hệ thống giáo dục VN trong bối cảnh quốc tế: Từ góc độ nghiên cứu so sánh. Tiasang. http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=108&CategoryID=40&News=2999

Gezgin, U. B. (2009). The social consequences of environmental degradation in Vietnam: A country-level and city-level pollution haven analysis. (Paper presented at The 9th Conference of The Asia Pacific Sociological Association: Improving the Quality of Social Life: A Challenge for Sociology, June 13-15 2009, Bali, Indonesia.)

Gezgin, U. B. (2009). Education system and labor market in Vietnam: Economy and education in transition. In S. Nelasco, P. Steward & T. Olujuvan (Eds.). Global outlook in education. pp.338-346. India: Kanishks.

Gezgin, U. B. (2009). Vietnam & Asia in flux, 2008: Economy, tourism, corruption, education and ASEAN regional integration in Vietnam and Asia. Darmstadt: H@vuz Publications. http://www.amazon.de/Vietnam-Asia-Flux-2008-Gezgin/dp/3981217055

Gezgin, U. B. (2007). Social and economic development of Vietnam: Governmental and management challenges. International Colloquium on Business & Management, Bangkok 2007. Bangkok, Tayland, 19-22 November 2007.

Từ Khóa

Strategic management, tourist psychology, tourist sociology, regional integration, social media, philosophy of education, intercultural communication, media studies, psychology of communication, comparative education, media psychology and mobile generation

 

Form liên hệ

(*) required information

Bạn biết tới BUV từ đâu?

Đặt lịch thăm trường

Nhập mã xác nhận: captcha