Payment - British University Vietnam (BUV) - The first QS 5-star university in Vietnam
Payment Payment

Payment methods/ Các hình thức thanh toán

1. Online payment/ Thanh toán online

Pay now/ Thanh toán ngay

2. Cash or card/ Tiền mặt hoặc thanh toán thẻ

Accounting counter - Level 2 - British University Vietnam - Ecopark Township - Van Giang - Hung Yen/ Tại Quầy Kế toán - Tầng 2 - Đại học Anh Quốc Việt Nam - Khu đô thị Ecopark - Văn Giang - Hưng Yên.

3. Bank transfer/ Chuyển khoản:

Bank 1/ Ngân hàng 1:

Account Name/ Tên tài khoản

CONG TY TNHH TRUONG DAI HOC ANH QUOC VIETNAM

Account Number/ Số tài khoản

0591000392486

Bank Name/ Tên ngân hàng

Vietcombank

Swift Code/ Mã ngân hàng

BFTVVNVX059

Payment Reference/ Nội dung chuyển khoản

Client’s name/ Tên tổ chức thanh toán – Course name/ Tên khóa đào tạo - Training Centre

 

Bank 2/ Ngân hàng 2:

Account Name / Tên tài khoản

CONG TY TNHH TRUONG DAI HOC ANH QUOC VIETNAM

Account Number/ Số tài khoản

88136924588

Bank Name/ Tên ngân hàng

Standard Chartered Bank Vietnam Ltd.

Swift Code/ Mã ngân hàng

SCBLVNVX

Payment Reference/ Nội dung chuyển khoản

Client’s name/ Tên tổ chức thanh toán – Course name/ Tên khóa đào tạo - Training Centre

DMCA.com Protection Status