Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh: Chọn ngành nào?
Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh: Nên chọn ngành nào?
Quản trị kinh doanh

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh: Nên chọn ngành nào?

Th2 14, 2024

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh: Nên chọn ngành nào? 17:30:22

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh là hai chương trình học thuộc khối ngành Kinh tế, được nhiều sĩ tử tìm hiểu và lựa chọn hiện nay. Thực chất, hai ngành học này đều nghiên cứu hoạt động của doanh nghiệp để giải quyết các “bài toán” về quản trị. Tuy nhiên, Quản trị Doanh nghiệp là một chuyên ngành của Quản trị Kinh doanh và đi sâu hơn về hoạt động của doanh nghiệp hơn. Để hiểu rõ về hai ngành này, mời bạn đọc cùng BUV tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!

1. Giới thiệu chung về ngành Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh

Quản trị Doanh nghiệp

 • Định nghĩa: Quản trị Doanh nghiệp là chuyên ngành học chuyên sâu của Quản trị Kinh doanh, học về cách quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Quản trị Doanh nghiệp bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau và đều hướng tới hoạt động kinh doanh, bao gồm các khía cạnh: lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, kiểm tra, đánh giá, quản lý tài chính và quản trị dự án,…
 • Phạm vi: Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp sẽ được cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tổ chức, quản lý các hoạt động doanh nghiệp, những kỹ năng về chiến lược, quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay. 

Quản trị Kinh doanh: 

 • Định nghĩa: Là ngành cung cấp kiến thức về quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Người học sẽ được học cách thức vận hành và hoạt động của tất cả các phòng ban, mọi bộ phận trong một công ty như: tài chính, hành chính, marketing, kế toán, sản xuất, hậu cần…
 • Phạm vi: Các môn học trong ngành này thường bao gồm: quản trị tiếp thị, quản lý nhân sự, tài chính, quản lý chuỗi cung ứng và quản trị chiến lược,… Mỗi lĩnh vực của ngành Quản trị Kinh doanh đều có một bộ kỹ năng và kiến thức cụ thể, giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện về việc quản lý doanh nghiệp.
Khái niệm về 2 ngành nghề

Quản trị Kinh doanh giúp sinh viên bao quát về hoạt động quản lý doanh nghiệp

2. Điểm giống nhau giữa Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh

Xét về nhóm ngành, Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh đều là những lĩnh vực trong quản lý kinh doanh, chuyên đào tạo về cách lập kế hoạch, chiến lược, thiết lập mục tiêu quản trị và tối ưu vận hành doanh nghiệp. 

Xét về mục tiêu, cả hai ngành đều hướng tới mục tiêu chung là quản trị và tối ưu hóa hiệu suất và lợi nhuận, từ đó duy trì sự thành công của doanh nghiệp.

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng, 2 ngành này vẫn tồn tại những sự khác biệt nhất định trong một số tiêu chí, tùy thuộc vào ngữ cảnh và môi trường cụ thể của doanh nghiệp.

3. 5 điểm khác nhau giữa Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh

Dưới đây là những điểm khác biệt giữa ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Doanh nghiệp: 

Tiêu chí Quản trị Doanh nghiệp Quản trị Kinh doanh
Bản chất công việc Đưa ra các hệ thống quy tắc, điều lệ để định hướng, kiểm soát doanh nghiệp giúp đạt được mục tiêu kinh doanh, hướng tới việc cân bằng lợi ích của các bên như: cổ đông, ban lãnh đạo doanh nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, chính phủ…  Đảm bảo doanh nghiệp thực hiện khối lượng công việc và mục tiêu chung hiệu quả với nguồn lực hợp lý.
Phạm vi học tập, nghiên cứu Sinh viên được học tập kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tổ chức, quản lý các hoạt động doanh nghiệp, cũng như chiến lược, quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp… Nội dung đào tạo của ngành Quản trị Kinh doanh thường gồm: hiểu quy trình vận hành của doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, quản lý chiến lược, tài chính, nhân sự, marketing, chuỗi cung ứng và rủi ro liên quan,…
Kỹ năng cần có Những kỹ năng cần có:

 • Kỹ năng hoạch định
 • Kỹ năng tổ chức
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng tổng kết, đánh giá
Một số kỹ năng cần có:

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
Cơ hội việc làm Quản trị Doanh nghiệp không chỉ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo như giám đốc điều hành, mà có thể làm các công việc như Quản trị Nhân sự, quản trị Marketing, quản trị Tài chính,… Cử nhân Quản trị Kinh doanh có thể đảm nhiệm nhiều công việc thuộc các phòng ban khác nhau của công ty như: Kinh doanh, Marketing, Tài chính, Kế toán, Nghiên cứu thị trường, Quản lý dự án,…
Mức lương Theo thông tin từ VietnamSalary, mức lương liên quan đến ngành Quản trị Doanh nghiệp tại các doanh nghiệp dao động:

 • 8.000.000 – 12.000.000 đồng (vị trí nhân viên)
 • 15.000.000 – 25.000.000 đồng (vị trí chuyên gia)
Theo thông tin từ VietnamSalary, mức lương liên quan đến ngành Quản trị Kinh doanh tại các doanh nghiệp dao động:

 • 8.000.000 – 12.000.000 đồng (vị trí nhân viên)
 • 12.000.000 – 18.000.000 đồng (vị trí trưởng nhóm)
 • 15.000.000 – 30.000.000 đồng (vị trí quản lý cấp cao)
So sánh 2 ngành học

Hai ngành Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh có nhiều điểm khác biệt, sĩ tử nên cân nhắc về những điểm này

Dưới đây là những khác biệt chi tiết giữa hai ngành học:

3.1. Bản chất công việc

Quản trị Doanh nghiệp: 

Người làm về Quản trị Doanh nghiệp là người đưa ra các hệ thống quy tắc, điều lệ để định hướng, kiểm soát doanh nghiệp giúp đạt được mục tiêu kinh doanh, tăng trưởng và lợi nhuận. 

Quản trị doanh nghiệp tập trung vào các mảng sản xuất, kinh doanh, tài chính, kế toán, chiến lược hoạt động của một doanh nghiệp để hướng tới việc tạo ra lợi nhuận, tăng vị thế của doanh nghiệp và cân bằng lợi ích của các bên như: cổ đông, giám đốc, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, chính phủ… 

Quản trị Kinh doanh: 

Về bản chất, Quản trị Kinh doanh là ngành học đa dạng kiến thức trong khối ngành kinh tế, từ tài chính, marketing, nhân sự đến chiến lược kinh doanh cũng như quản lý chuỗi cung ứng cho đến các kiến thức về lãnh đạo. Bản chất công việc của người làm Quản trị Kinh doanh cần đa dạng kiến thức và kỹ năng để có thể xác định cơ hội kinh doanh, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện khối lượng công việc và mục tiêu chung hiệu quả. 

3.2. Phạm vi học tập, nghiên cứu

Quản trị Doanh nghiệp: 

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh sẽ được học tập kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tổ chức, quản lý các hoạt động doanh nghiệp, cũng như chiến lược, quản trị và điều hành các loại hình doanh nghiệp… Một số môn học tiêu biểu gắn liền với chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp có thể kể đến như: quản trị sản xuất, quản trị dự án, quản trị chiến lược, quản trị nhân lực,…

Quản trị Kinh doanh: 

Ngành Quản trị Kinh doanh là một ngành học rộng, nội dung đào tạo của ngành tại các trường Đại học, Cao đẳng đa dạng, nhưng thường bao gồm: quản trị chiến lược, quản trị tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị dự án, luật doanh nghiệp, quản trị chuỗi cung ứng và quản trị rủi ro liên quan. 

Nhìn chung, Quản trị Kinh doanh học tập về nhiều mảng bao quát hơn, đề cập đến chức năng quản lý rộng hơn, bao gồm các dịch vụ tài chính, nhân sự và dịch vụ có liên quan.

3.3. Những kỹ năng cần có

Quản trị Doanh nghiệp: Cần nhiều các kỹ năng thiên về điều hành doanh nghiệp hiệu quả. Những kỹ năng cần có:

 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Kỹ năng hoạch định
 • Kỹ năng tổ chức
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng thương lượng và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh
 • Kỹ năng tổng kết, đánh giá, ra quyết định

Quản trị Kinh doanh: Các kiến thức về ngành Quản trị Kinh doanh có thể giúp người học trở thành nhà quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, để thực hiện công việc hiệu quả, có khả năng đưa ra quyết định chiến lược và thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, người học ngành Quản trị Kinh doanh nên trau dồi các kỹ năng:

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng
 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề cấp bách.
Những kỹ năng cần thiết cho ngành học

Cả hai ngành Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh đều cần có những kỹ năng cần thiết

3.4. Cơ hội việc làm

Quản trị Doanh nghiệp: 

Mỗi doanh nghiệp được thành lập dù ở quy mô nào cũng đều có ban lãnh đạo và hoạt động nhằm giúp ban lãnh đạo định hướng và điều hành doanh nghiệp/tổ chức. Chính vì vậy,  ngành Quản trị Kinh doanh luôn được đánh giá có sức hút và cơ hội nghề nghiệp liên quan đến quản trị của một công ty/tổ chức luôn rộng mở.

Ngoài ra, sinh viên theo học ngành Quản trị Kinh doanh với những kiến thức và kỹ năng được đào tạo sẽ giúp rèn luyện được sự nhạy bén và linh hoạt để xử lý được mọi vấn đề. Chính vì vậy, sinh viên theo học ngành sẽ phù hợp để làm việc ở các vị trí như: 

 • Nhân viên kinh doanh
 • Chuyên viên thẩm định dự án
 • Chuyên viên Marketing
 • Nhân viên quản lý tài chính
 • Nhân viên làm việc tại ngân hàng
 • Chuyên viên môi giới chứng khoán
 • Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu tại các trường cao đẳng, trung cấp và đại học

Sau thời gian làm việc và tích lũy kiến thức, nhân sự ngành Quản trị Kinh doanh có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí: trưởng phòng, trưởng ban quản lý dự án, giám đốc tài chính, giám đốc kinh doanh…

Quản trị Kinh doanh:

Quản trị Kinh doanh là ngành học tương đối rộng và trang bị nhiều kiến thức về các bộ phận khác nhau trong vận hành hoạt động kinh doanh của tổ chức, nên sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau tại các tập đoàn, công ty doanh nghiệp như:

 • Bộ phận kinh doanh
 • Bộ phận quản lý sản xuất
 • Bộ phận tiếp thị marketing
 • Bộ phận hỗ trợ – giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn về tài chính, chứng khoán…

3.5. Mức lương sau khi tốt nghiệp

Khoảng lương của mỗi ngành Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh dưới đây tham khảo dựa trên các trang tuyển dụng uy tín tại Việt Nam như: VietnamSalary, Vietnamwork, Linkedin, TopCV. Mức lương này chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế, mức lương sẽ có sự thay đổi phụ thuộc vào trình độ, vị trí, chuyên môn và quy mô công ty. 

Quản trị Doanh nghiệp: 

 • Mức lương ngành Quản trị Doanh nghiệp có thể dao động từ 8 triệu đến 31 triệu đồng/tháng (mức lương khởi điểm cao hơn các ngành khác khoảng 35%).
 • Đối với những người đã sở hữu kinh nghiệm làm việc lâu năm, mức lương hoàn toàn có thể đạt từ 15 đến 20 triệu/tháng.

Quản trị Kinh doanh: 

 • Giám đốc: 20.000.000 VNĐ/tháng, mức lương của giám đốc có thể thay đổi tuỳ vào lợi nhuận doanh nghiệp từng tháng.
 • Trưởng phòng: mức thu nhập của vị trí trưởng phòng dao động từ 10.000.000 đến 15.000.000 VNĐ/tháng.
 • Chuyên viên: 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng sẽ là mức lương cho các bạn làm ở vị trí chuyên viên.
 • Nhân viên kinh doanh: nhân viên kinh doanh có mức thu nhập trung bình từ 5.000.000 đến 7.000.000 VNĐ/tháng và còn được hưởng thêm các khoản tiền hoa hồng nếu có doanh số tốt.
 • Nhân viên thử việc: 3.000.000 – 4.000.000 VNĐ/tháng.

Với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp cần có đội ngũ nhân sự có kiến thức và kỹ năng về kinh doanh quốc tế để có thể cạnh tranh hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Các vị trí nhân viên hoặc quản lý làm việc tại môi trường quốc tế trên các trang tuyển dụng thường có mức lương lên tới 3.000 USD/tháng.

Xu hướng rộng mở trong tương lai

Quản trị Kinh doanh được đánh giá có xu hướng rộng mở trong tương lai, đặc biệt khi kinh tế biến động

4. Nên lựa chọn Quản trị Doanh nghiệp hay Quản trị Kinh doanh?

Để đưa ra quyết định học Quản trị Doanh nghiệp hay Quản trị Kinh doanh, bạn nên lựa chọn dựa trên năng lực, sở thích, định hướng nghề nghiệp của bản thân.

4.1. Trường hợp nên chọn ngành Quản trị Doanh nghiệp

 • Về tính cách:

Những người theo học và có định hướng làm việc liên quan đến chuyên ngành Quản trị Doanh nghiệp nên rèn luyện tính chỉn chu, yêu thích nguyên tắc, tính quyết đoán. Đây là những tố chất cần thiết giúp hỗ trợ các công việc quản lý, ra quyết định và sắp xếp công việc hiệu quả.

 • Về điểm mạnh:

Một người có những điểm mạnh sau sẽ rất phù hợp với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, đó là: Tư duy lập kế hoạch rõ ràng, khả năng tổ chức và điều hành tốt, khả năng kiểm tra và đánh giá công việc rõ ràng, hiệu quả, kỹ năng thuyết trình tốt để trình bày về các vấn đề doanh nghiệp trước ban lãnh đạo/nhân sự, phản biện vấn đề tốt để đưa ra những phản biện trong các vấn đề quản trị của doanh nghiệp. 

 • Về điều kiện tài chính:

Quản trị Doanh nghiệp là một ngành đào tạo lâu dài, thường yêu cầu người học trình độ từ cao đẳng trở lên, chính vì vậy, người học cần chuẩn bị điều kiện tài chính đủ tốt để theo đuổi. Thông thường, thời gian theo học chuyên ngành ít nhất 3-4 năm, ngoài ra có thể lên tới 5-6 năm nếu học lên các cấp cao hơn như cao học.

 • Về định hướng tương lai:

Những người có định hướng các công việc liên quan đến quản lý trong tương lai sẽ rất phù hợp với đặc điểm ngành Quản trị Doanh nghiệp. 

4.2. Trường hợp nên chọn ngành Quản trị Kinh doanh

 • Về tính cách:

Người có những đặc điểm về tính cách sau sẽ rất phù hợp khi lựa chọn học ngành Quản trị Kinh doanh : năng động, tự tin, mạnh mẽ và quyết đoán. Ngoài ra, những người có thiên hướng thích quản lý, hướng dẫn và đánh giá người khác sẽ có lợi thế khi theo học Quản trị Kinh doanh. 

 • Về điểm mạnh:

Một số điểm mạnh dưới đây được đánh giá phù hợp với người theo học Quản trị Kinh doanh như: có tư duy logic, có khả năng quan sát và nhạy bén với các vấn đề. Ngoài ra, người có tính sáng tạo cao sẽ phù hợp với tình hình thị trường biến động và luôn cần đổi mới.

 • Về điều kiện tài chính:

Người học Quản trị Kinh doanh có thể lựa chọn nhiều chương trình học từ trong nước và quốc tế cho các chương trình học cao đẳng/đại học. Chính vì vậy, điều kiện tài chính để theo học ngành được đánh giá tương tự như các ngành học khác.

Ngoài ra, nếu người học lựa chọn các chương trình học đào tạo quốc tế với thời gian chỉ 3 năm (tại BUV) sẽ có kiến thức chuyên ngành về Quản trị Kinh doanh cả trong nước và quốc tế, khả năng làm việc linh hoạt sẽ giúp người học có nguồn thu nhập tốt ngay khi mới ra trường. 

 • Về định hướng tương lai:

Ngành Quản trị Kinh doanh phù hợp nhất với những người có định hướng theo đuổi con đường kinh tế lâu dài. 

BUV

BUV là đơn vị sở hữu không gian học tập tiện nghi, chuẩn Quốc tế

Cả ngành Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh đều là những ngành đang được đánh giá cao trên thị trường. Các sĩ tử có thể căn cứ vào tính cách và sự yêu thích của bản thân để đưa ra lựa chọn phù hợp. Để nâng cao cơ hội được làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp lớn, mang tính quốc tế, học sinh có thể cân nhắc lựa chọn BUV  – Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. 

BUV là trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được bốn trường đại học tại Vương quốc Anh cấp bằng: Đại học London, Đại học Staffordshire, Đại học Stirling và Đại học Arts University Bournemouth. Hiện tại đơn vị đang đào tạo Quản trị Kinh doanh Quốc tế với bằng Cử nhân (Danh dự) chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire). Lợi thế khi theo học chương trình học Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại BUV:

 • Được cấp bằng Cử nhân (Danh dự) chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế (được cấp bằng bởi Đại học Staffordshire)
 • Chất lượng giảng dạy theo tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc đẳng cấp hàng đầu. Giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên có bằng cấp quốc tế.
 • Các sinh viên theo học chương trình Quản trị kinh doanh Quốc tế tại BUV bắt đầu có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp ngay từ năm nhất. Thông qua mạng lưới 500+ đối tác, doanh nghiệp và tập đoàn liên kết với BUV, học viên được trau dồi kiến thức, kỹ năng từ sớm và chuẩn bị tâm lý vững vàng. Do đó tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp hoặc học cao lên trong vòng 3 tháng  đạt 100%.
 • Lộ trình học thuật rõ ràng, cung cấp góc nhìn toàn diện, hiểu biết đa dạng lĩnh vực.

Bài viết trên đây cung cấp những thông tin cơ bản, giúp sĩ tử có góc nhìn toàn diện và đưa ra lựa chọn phù hợp giữa hai ngành Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh. Nếu muốn tìm hiểu thêm về Quản trị Kinh doanh quốc tế và các ngành liên quan đến kinh doanh tại BUV, độc giả có thể liên hệ đến bằng cách gửi email tại sr@buv.edu.vn hoặc gọi số điện thoại 84 96 662 9909 để được tư vấn cụ thể!

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làmXem thêm
Tổng hợp 10 chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh 

Th3 04, 2024

Tổng hợp 10 chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh 

Quản trị Kinh doanh là một ngành học tương đối rộng, do đó số lượng chuyên ngành cũng được phân chia khá đa dạng, tùy thuộc vào định hướng giáo dục của mỗi trường Đại học. Bài viết sau sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh […]

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Khái niệm và mọi điều bạn cần biết trước khi lựa chọn

Th2 23, 2024

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Khái niệm và mọi điều bạn cần biết trước khi lựa chọn

Nền kinh tế hội nhập toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp cần có các nhân sự giỏi trong việc lãnh đạo, vận hành và lập kế hoạch chiến lược hiệu quả để đưa sản phẩm, hình ảnh thương hiệu vươn ra thế giới. Chính nhu cầu này đã thúc đẩy sự ra đời của […]

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làm

Th2 23, 2024

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làm

Sở hữu tấm bằng Quản trị Kinh doanh mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, một số nhóm ngành nổi bật có thể đến trong lĩnh vực này gồm có: kinh doanh, Marketing, tài chính, nhân sự, giảng dạy,… Vậy bằng Quản trị Kinh doanh làm gì […]

Xét tuyển ngành Quản trị Kinh Doanh khối C – Thông tin mới 2024

Th2 20, 2024

Xét tuyển ngành Quản trị Kinh Doanh khối C – Thông tin mới 2024

Hiện nay, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã chấp nhận sử dụng kết quả thi khối C để xét tuyển đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh. Điều này đã mở rộng cánh cửa trở thành những nhà quản trị, định hướng chiến lược kinh doanh tài ba của các bạn học sinh […]

Có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh? 5 lý do nên học

Th2 15, 2024

Có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh? 5 lý do nên học

Học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh là lựa chọn giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến và nâng cao kiến thức cho mục tiêu khởi nghiệp. Thực tế, quyết định có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu […]

9 yêu cầu nên có ở sinh viên học ngành Quản trị Kinh doanh

Th2 15, 2024

9 yêu cầu nên có ở sinh viên học ngành Quản trị Kinh doanh

“Ngành Quản trị Kinh doanh yêu cầu những gì?” là một câu hỏi mà các đại diện tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nhận được từ nhiều bạn học sinh THPT. Đây một tín hiệu đáng mừng vì các bạn học sinh bắt đầu quan tâm tới mức độ […]

Mã ngành Quản trị Kinh doanh (7340101) và hướng dẫn tra cứu, đăng ký

Th2 15, 2024

Mã ngành Quản trị Kinh doanh (7340101) và hướng dẫn tra cứu, đăng ký

Hiện nay, mã ngành Quản trị Kinh doanh là 7340101 và mã ngành Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là 934010. Mã này được đặt theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng cho tất cả các trường Đại học với đa dạng hình thức tuyển sinh trên cả nước. […]

Quản trị Kinh doanh học có khó không? 6+ bí quyết chinh phục ngành học

Th2 14, 2024

Quản trị Kinh doanh học có khó không? 6+ bí quyết chinh phục ngành học

Thực tế, ngành Quản trị Kinh doanh học có khó không tùy thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực, phương pháp học tập, đam mê, nỗ lực,… của người học, phương pháp truyền đạt kiến thức của người dạy,… Để tìm hiểu chi tiết vấn đề này, mời bạn đọc tiếp tục khám phá […]

Ngành Quản trị Kinh doanh là gì? 11+ thông tin cần biết

Th2 12, 2024

Ngành Quản trị Kinh doanh là gì? 11+ thông tin cần biết

Ngành Quản trị Kinh doanh (Business Administration) là học về quá trình quản lý các hoạt động kinh doanh nhằm xây dựng, phát triển, điều hành và đo lường mục tiêu kinh doanh sao cho phù hợp với tiềm lực của tổ chức. Theo đó, ngành Quản trị Kinh doanh là ngành học chuyên đào […]

Học Quản trị Kinh doanh ở nước nào tốt? 11+ quốc gia được chọn lựa nhiều nhất

Th2 12, 2024

Học Quản trị Kinh doanh ở nước nào tốt? 11+ quốc gia được chọn lựa nhiều nhất

Lựa chọn quốc gia phù hợp để du học Quản trị Kinh doanh là băn khoăn của nhiều học sinh, sinh viên. Thực tế, học Quản trị Kinh doanh ở nước nào tốt còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như: nhu cầu, sở thích, điều kiện kinh tế của người học,… Thông qua […]

DMCA.com Protection Status