Các môn học ngành Quản trị Kinh doanh và ứng dụng trong thực tế
Các môn học ngành Quản trị Kinh doanh và ứng dụng trong thực tế
Quản trị kinh doanh

Các môn học ngành Quản trị Kinh doanh và ứng dụng trong thực tế

Th12 08, 2023

Các môn học ngành Quản trị Kinh doanh và ứng dụng trong thực tế 16:05:39

Quản trị kinh doanh gồm những môn nào? Quản trị kinh doanh là học những gì? là những câu hỏi được quan tâm nhất gần đây, đặc biệt là các dịp gần thời gian tuyển sinh các trường. Quản trị kinh doanh cần học những gì sẽ phụ thuộc vào chương trình học cơ bản hay quốc tế sẽ có số môn học khác nhau. Với chương trình quản trị kinh doanh cơ bản cần học 44 môn, chương trình quốc tế là 21 môn. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn theo học, sinh viên nên tham khảo kỹ càng chương trình học tập của ngành học để có sự chuẩn bị tốt nhất. Chi tiết về các môn học ngành Quản trị kinh doanh được giải đáp qua bài viết dưới đây!

1. 44 môn học chương trình Quản trị Kinh doanh cơ bản

Quản trị Kinh doanh là ngành học thuộc khối ngành kinh tế với đa dạng các môn học xoay quanh lĩnh vực kinh doanh, quản lý. Vậy, Quản trị kinh doanh cần học những môn nào? Hiện nay, các môn liên quan đến Quản trị kinh doanh được giảng dạy trong ngành gồm ba nhóm chính, cụ thể: nhóm các môn học đại cương, nhóm các môn học cơ sở ngành và nhóm các môn học chuyên ngành.

*Lưu ý: Những môn học dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào chương trình học và định hướng mỗi trường các môn sẽ có sự thay đổi khác nhau. 

Tổng hợp các môn học ngành Quản trị kinh doanh

Nhóm môn học Môn học Giai đoạn học
Các môn học đại cương Giáo dục thể chất Năm 1, 2
Ngoại ngữ (1+2+3) Năm 1, 2
Tin học Năm 1
Pháp luật đại cương Năm 1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (1+2) Năm 1, 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh Năm 2
Lịch sử Đảng Năm 2
Nhập môn xác suất thống kê Năm 2
Toán kinh tế Năm 1
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình Năm 1
Kỹ năng đàm phán Năm 3
Các môn cơ sở ngành Kinh tế vi mô 1 Năm 1
Kinh tế vĩ mô 1 Năm 1
Nguyên lý thống kê kinh tế Năm 2
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Năm 1
Luật kinh tế Năm 1
Quản trị học Năm 1
Marketing căn bản Năm 1
Nguyên lý kế toán Năm 1
Tài chính – Tiền tệ Năm 1
Pháp luật kinh tế Năm 2
Kế toán quản trị 1 Năm 1
Kinh tế lượng Năm 1
Phân tích định tính trong kinh doanh Năm 1
Kinh tế quốc tế Năm 2
Kế toán quản lý Năm 2
Thương mại điện tử Năm 2
Thống kê doanh nghiệp Năm 2
Lý thuyết tổ chức Năm 3
Quản trị nguồn nhân lực Năm 2
Quản trị tài chính doanh nghiệp Năm 2
Quản lý chất lượng Năm 3
Quản trị tác nghiệp Năm 3
Quản trị Marketing Năm 3
Hệ thống thông tin quản lý Năm 3
Quản lý dự án Năm 3
Kế toán quản trị I Năm 4
Quản trị chiến lược Năm 4
Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng Năm 4
Quản trị doanh nghiệp Năm 4
Thực tập ngành Quản trị kinh doanh Năm 4
Các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế Năm 3, 4
Quản trị Marketing Năm 3, 4
Quản trị kinh doanh thương mại điện tử Năm 3, 4

1.1. Nhóm học đại cương: 11 môn

Những môn học đại cương thường dành cho sinh viên năm nhất hoặc năm hai khi mới bước vào cánh cổng đại học. Với những môn học trong nhóm đại cương của ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức tổng quan để dần làm quen với phương pháp giảng dạy tại đại học.

Bên cạnh đó, những môn học trong nhóm đại cương giúp sinh viên nâng cao khả năng nghiên cứu, phân tích, tư duy logic,… đồng thời rèn luyện một số kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian… Qua đó, sinh viên sẽ có nền tảng vững chắc để học tập những môn chuyên ngành trong những năm học sau.

Những môn học đại cương và cơ sở ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng cơ bản

Những môn học đại cương và cơ sở ngành Quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng cơ bản

1.2. Nhóm cơ sở ngành: 30 môn

Môn cơ sở ngành cung cấp cho sinh viên theo học những kiến thức nhập môn, là nền tảng kiến thức cơ bản của ngành học. Quản trị kinh doanh gồm những môn nào trong nhóm cơ sở ngành? Với nhóm cơ sở ngành Quản trị Kinh doanh được chia trong các khối kiến thức riêng, bao gồm một số môn như sau:

 • Kiến thức cơ sở khối ngành: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Nguyên lý thống kê kinh tế,…
 • Kiến thức cơ sở ngành: Marketing căn bản, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Tài chính – Tiền tệ, Kinh tế lượng, Pháp luật kinh tế…
 • Kiến thức ngành: Nguyên lý kế toán, Quản trị dự án, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Marketing, Quản trị tác nghiệp, Quản trị chất lượng…

1.3. Nhóm chuyên ngành: 3 môn

Sinh viên khi học đến những năm cuối sẽ lựa chọn chuyên ngành phù hợp với khả năng và mong muốn của bản thân. Những môn học nhóm chuyên ngành cung cấp kiến thức mang tính chuyên môn, đi sâu vào từng khía cạnh cụ thể. Vậy, Quản trị kinh doanh cần học những môn nào trong chuyên ngành? Các môn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh gồm có:

 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị kinh doanh thương mại điện tử
Sinh viên sẽ được lựa chọn theo học chuyên ngành phù hợp với bản thân trong ngành Quản trị kinh doanh

Sinh viên sẽ được lựa chọn theo học chuyên ngành phù hợp với bản thân trong ngành Quản trị kinh doanh

Ngành học Quản trị Kinh doanh bao gồm các kiến thức về đa dạng lĩnh vực như hành chính, tài chính, kế toán, luật, sản xuất, Marketing, chuỗi cung ứng,… giúp sinh viên trau dồi đa dạng các kỹ năng vê quản lý, phân tích, lãnh đạo, giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm,… Chi tiết về tổng quan ngành học được BUV tổng hợp đầy đủ nhất trong bài viết trên.

2. 21 môn học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại BUV

Bên cạnh ngành Quản trị kinh doanh với phạm vi hoạt động ở thị trường trong nước, nếu bạn có nhu cầu, mong muốn làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia, môi trường kinh doanh quốc tế có thể tham khảo Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại BUV.

Tại BUV, chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng anh và lược bỏ hoàn toàn các môn học nhóm đại cương. Trong vòng 3 năm học, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại BUV sẽ được giảng dạy và cung cấp kiến thức đầy đủ với 21 môn học.

2.1. 7 môn cần học năm 1

Sinh viên năm nhất khi học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại BUV sẽ không phải học những môn học đại cương cơ bản, thay vào đó là 07 môn học:

 1. Quản trị doanh nghiệp linh hoạt
 2. Kinh tế học cho nhà quản lý
 3. Kế toán quản trị
 4. Quản trị nguồn nhân lực
 5. Marketing khởi nghiệp
 6. Luật cho nhà quản lý
 7. Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành

Độc giả có thể theo dõi chi tiết các môn học dưới đây:

2.1.1. Môn Quản trị doanh nghiệp linh hoạt

Với môn Quản trị doanh nghiệp linh hoạt, sinh viên sẽ được giảng dạy, tìm hiểu về cách thức các tổ chức thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Với môn học này, sinh viên sẽ trau dồi những kỹ năng thiết yếu để hỗ trợ các doanh nghiệp không ngừng đổi mới cập nhật theo xu hướng thị trường.

2.1.2. Môn Kinh tế học cho nhà quản lý

Kinh tế học cho nhà quản lý là môn học đào tạo sinh viên cách áp dụng những kiến thức về kinh tế trong kinh doanh thông qua việc nghiên cứu, phân tích những lý thuyết kinh tế quan trọng. Qua đó, sinh viên có thể xử lý khi gặp những tình huống bất ngờ trong kinh doanh, thấu hiểu hành vi của khách hàng trên thị trường.

Sinh viên được tiếp cận với các lý thuyết kinh tế quan trọng trong môn Kinh tế học cho nhà quản lý

Sinh viên được tiếp cận với các lý thuyết kinh tế quan trọng trong môn Kinh tế học cho nhà quản lý

2.1.3. Môn Kế toán quản trị

Với môn Kế toán quản trị, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về kế toán phục vụ cho những công việc làm tại doanh nghiệp hoặc những công việc cần giao dịch. Tại BUV, môn Kế toán quản trị được kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và thực hành để sinh viên có thể hiểu chi tiết các vấn đề liên quan đến kế toán như giảm thiểu chi phí, tối đa hóa doanh thu…

2.1.4. Môn Quản trị nguồn nhân lực

Môn Quản trị nguồn nhân lực sẽ cung cấp kiến thức quan trọng liên quan đến việc quản lý con người tại một tổ chức, doanh nghiệp. Sinh viên trong quá trình theo học sẽ được nghiên cứu các yếu tố có sự ảnh hưởng lớn đến động lực, sự gắn kết của nhân sự với doanh nghiệp dựa trên lý thuyết từ lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức và Quan hệ nhân viên.

Quản trị nguồn nhân lực cung cấp những kiến thức về quản lý con người trong doanh nghiệp

Quản trị nguồn nhân lực cung cấp những kiến thức về quản lý con người trong doanh nghiệp

2.1.5. Môn Marketing khởi nghiệp

Môn học Marketing khởi nghiệp cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức liên quan đến Marketing. Đây là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.

Sinh viên sau khi được đào tạo sẽ biết cách lên kế hoạch, điều chỉnh Marketing phù hợp với những doanh nghiệp. Đồng thời môn học cũng đem đến cơ hội để sinh viên khám phá cách đưa ý tưởng sáng tạo mới đến với thị trường kinh doanh.

2.1.6. Môn Luật cho nhà quản lý

Với môn học Luật cho nhà quản lý, sinh viên sẽ được đào tạo, nghiên cứu những hệ thống về pháp luật, cấu trúc pháp lý có tính ảnh hưởng, liên quan đến những hoạt động tổ chức, vận hành của doanh nghiệp.

Trong môn học trên, sinh viên sẽ được giảng dạy về các chủ đề như: pháp luật về hợp đồng, pháp luật về lao động, pháp luật liên quan đến sức khỏe, an toàn và bảo vệ người tiêu dùng.

Pháp luật là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp

Pháp luật là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp

2.1.7. Môn Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành

Kỹ năng làm việc và kỹ năng học tập là hai vấn đề chính mà môn Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành giảng dạy đến sinh viên tại BUV. Qua môn học trên, sinh viên sẽ được rèn luyện, trau dồi những kỹ năng cần thiết để học và làm thành công như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng số, kỹ năng tổ chức, kỹ năng quản lý thời gian…

Bên cạnh việc chương trình Quản trị Kinh doanh mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm thực tế nhờ chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, một số trường Đại học còn cung cấp cho sinh viên đa dạng chương trình thực tập, nâng cao và phát triển kỹ năng.

2.2. 8 môn học cần thiết cho năm 2

Sau khi hoàn thành chương trình năm nhất, sinh viên năm hai tại BUV sẽ được đào tạo giảng dạy 08 môn học như sau:

 1. Chiến lược và kế hoạch marketing số
 2. Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh
 3. Chuỗi cung ứng và kho vận toàn cầu
 4. Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành nâng cao
 5. Hệ thống thông tin trong tổ chức
 6. Dữ liệu lớn
 7. Quản trị đa văn hóa
 8. Dự án thực tập

Độc giả có thể theo dõi chi tiết các môn học dưới đây:

2.2.1. Môn Chiến lược và kế hoạch marketing số

Với môn Chiến lược và kế hoạch Marketing số tại BUV, sinh viên sẽ được học về cách xây dựng kế hoạch Marketing kỹ thuật số hiệu quả. Bên cạnh đó, chương trình giảng dạy còn giúp sinh viên đánh giá môi trường thực tế, cách để tạo ra những sản phẩm Marketing kỹ thuật số có khả năng thu hút khách hàng mục tiêu.

Đặc biệt, sinh viên sau khi hoàn thành môn học sẽ được trau dồi thêm khả năng thiết kế, lập chiến lược Marketing kỹ thuật số hỗn hợp qua việc sử dụng đa dạng các công cụ kỹ thuật số.

Sinh viên được rèn luyện kỹ năng Marketing kỹ thuật số hiệu quả đem đến cho doanh nghiệp nhiều lợi thế trên thị trường

Sinh viên được rèn luyện kỹ năng Marketing kỹ thuật số hiệu quả đem đến cho doanh nghiệp nhiều lợi thế trên thị trường

2.2.2. Môn Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh

Môn học Sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh được kết hợp những yêu cầu thực tiễn cùng nội dung lý thuyết để tạo động lực, nguồn cảm hứng mãnh liệt cho tư duy khám phá, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, khởi nghiệp và đối mới sáng tạo của sinh viên. Sinh viên học môn học sẽ được trang bị các công cụ hữu ích để phát triển, kèm theo tinh thần đổi mới, sáng tạo.

2.2.3. Môn Chuỗi cung ứng và kho vận toàn cầu

Tại BUV, môn Chuỗi cung ứng và kho vận toàn cầu sẽ cung cấp đến sinh viên những kiến thức về quản lý hiệu quả những công tác hậu cần cùng chuỗi cung ứng toàn cầu để thúc đẩy những hoạt động có lợi cho doanh nghiệp kinh doanh.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được giảng dạy một số kỹ năng quan trọng khác như: quản lý mối quan hệ, quản lý rủi ro, quản lý ngân sách, quản lý thông tin, quy trình cải tiến liên tục và tích hợp chuỗi cung ứng.

Bộ môn Chuỗi cung ứng và vận kho toàn cầu cung cấp cho sinh viên những kỹ năng quan trọng trong khâu cung ứng

Bộ môn Chuỗi cung ứng và vận kho toàn cầu cung cấp cho sinh viên những kỹ năng quan trọng trong khâu cung ứng

2.2.4 Môn Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành nâng cao

Môn Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành nâng cao được phát triển theo Bộ công cụ và kỹ năng chuyên ngành (môn học cho sinh viên năm nhất). Do đó, sinh viên khi theo học sẽ được trang bị những kỹ năng nâng cao hơn, hiện đại theo xu hướng kỹ thuật số.

Bộ môn được điều chỉnh thích với nghề nghiệp sinh viên có định hướng và giúp sinh viên đảm bảo được năng suất làm việc hiệu quả tại tổ chức, doanh nghiệp.

2.2.5. Môn Hệ thống thông tin trong tổ chức

Trong môn Hệ thống thông tin trong tổ chức, sinh viên được giảng dạy về cách điều phối công việc trao đổi qua thông tin nội bộ và với bên ngoài một cách thống nhất. Đồng thời, sinh viên khi theo học sẽ có khả năng sử dụng những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Sinh viên được trang bị kiến thức điều phối công việc qua thông tin trong bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức

Sinh viên được trang bị kiến thức điều phối công việc qua thông tin trong bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức

2.2.6. Môn Dữ liệu lớn

Những dữ liệu được nghiên cứu và phân tích đem đến thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp, tổ chức. Môn học Dữ liệu lớn sẽ đào tạo sinh viên các kiến thức về công cụ, ứng dụng những phần mềm cụ thể để phân tích dữ liệu một cách chính xác, hiện đại.

2.2.7. Môn Quản trị đa văn hóa

Bộ môn Quản trị đa văn hóa tập trung khai thác về khía cạnh quản lý đa văn hóa từ truyền thống đến đương đại, gồm một số chủ đề như: hiểu văn hóa và đời sống tổ chức, quản lý hiệu suất và khen thưởng, sự gắn kết của người sử dụng lao động hay cách thức quản lý một lực lượng lao động đa dạng… Qua đó, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng quản lý và đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả.

Kỹ năng quản lý và đào tạo nguồn nhân lực sẽ hiệu quả khi sinh viên được trang bị kiến thức đa văn hóa

Kỹ năng quản lý và đào tạo nguồn nhân lực sẽ hiệu quả khi sinh viên được trang bị kiến thức đa văn hóa

2.2.8. Dự án thực tập

Dự án thực tập là cơ hội để sinh viên nâng cao những kỹ năng và ứng dụng những kiến thức được giảng dạy, đào tạo trong suốt quá trình học tập vừa qua. Bên cạnh đó, dự án thực tập cũng đóng góp một phần không nhỏ vào những hoạt động trải nghiệm của nhà tuyển dụng mà sinh viên lựa chọn.

Với bộ môn trên, sinh viên sẽ có cái nhìn thực tế, sâu sắc về nghề nghiệp trong tương lai. Trong môn Dự án thực tập, sinh viên tại BUV cần hoàn thành tối thiểu 50 giờ thực tập tại điểm làm việc, đây cũng là điều kiện yêu cầu để sinh viên bắt đầu năm học cuối cùng.

2.3. 6 môn phải học năm 3

Năm học cuối cùng của sinh viên theo học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại BUV được giảng dạy và đào tạo 6 môn học như sau:

 1. Chiến lược kinh doanh quốc tế
 2. Nhà lãnh đạo đích thực
 3. Đạo đức kinh doanh
 4. Dự án trao đổi kiến thức
 5. Thay đổi và chuyển biến
 6. Sử dụng dữ liệu cho quyết định tài chính

Độc giả có thể theo dõi chi tiết các môn học dưới đây:

2.3.1. Môn Chiến lược kinh doanh quốc tế

Trong bối cảnh thị trường ngày nay, toàn cầu hóa là một phần quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, tổ chức. Do đó, khi học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, việc hiểu biết về đa dạng các loại chiến lược trong những hoạt động xuyên biên giới của công ty là kiến thức bắt buộc.

Bộ môn Chiến lược kinh doanh quốc tế sẽ cung cấp đến sinh viên những lý thuyết, chiến lược kinh doanh quốc tế cũng như cách thức để ứng dụng chúng trong các ví dụ kinh doanh thực tiễn.

Toàn cầu hóa là một phần quan trọng yêu cầu sinh viên cần trang bị những kỹ năng lên chiến lược kinh doanh quốc tế

Toàn cầu hóa là một phần quan trọng yêu cầu sinh viên cần trang bị những kỹ năng lên chiến lược kinh doanh quốc tế

2.3.2. Môn Nhà lãnh đạo đích thực

Với môn Nhà lãnh đạo đích thực, sinh viên sẽ đang trang bị kiến thức và học cách tự tin đưa ra những quyết định, can thiệp với vai trò là một lãnh đạo. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp sinh viên nhận thức kịp thời những ảnh hưởng nhất định đến từ sự can thiệp ấy trong môi trường doanh nghiệp quy mô lớn. Sinh viên sẽ nắm bắt được quy trình lãnh đạo, đồng thời khám phá được phong cách lãnh đạo phù hợp với riêng bạn sau khi hoàn thành môn học.

2.3.3. Môn Đạo đức kinh doanh

Trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp là yếu tố thiết yếu để họ hoạt động. Các nhà quản lý cần phải hành động một cách có đạo đức, học cách xem xét các mô hình được nhiều công ty áp dụng để hướng tới khả năng quản trị hiệu quả.

2.3.4. Môn Dự án trao đổi kiến thức

Trong bộ môn Dự án trao đổi kiến thức, sinh viên có cơ hội được làm việc với nhà tuyển dụng để xác định lĩnh vực nghiên cứu, khả năng và sự hiểu biết của bản thân về chủ đề đó. Qua dự án, sinh viên sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, tự tin đề xuất những phương hướng hành động, trình bày những phát hiện, sáng kiến mới mẻ với nhà tuyển dụng trong khóa học.

2.3.5. Môn Thay đổi và chuyển biến

Với bộ môn Thay đổi và chuyển biến, sinh viên được đào tạo các kỹ năng và công cụ thực tế để lên những kế hoạch, cách thức quản lý những chuyển đổi trong tổ chức, những thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp, chiến lược doanh nghiệp.

Đặc biệt, kỹ năng trên cần được trau dồi trong thời đại doanh nghiệp liên tục phải đổi mới để thích nghi với môi trường, lựa chọn cách thức phát triển hiệu quả với thị trường hiện đại.

Sinh viên được lên kế hoạch và thực hành kỹ năng thực tế cần thiết trong quá trình đổi mới thị trường

Sinh viên được lên kế hoạch và thực hành kỹ năng thực tế cần thiết trong quá trình đổi mới thị trường

2.3.6. Môn Sử dụng dữ liệu cho quyết định tài chính

Sinh viên khi học môn Sử dụng dữ liệu cho quyết định tài chính sẽ nghiên cứu sự phát triển của chiến lược tài chính trong tổ chức, doanh nghiệp. Bộ môn sẽ cung cấp những kiến thức để sinh viên xem xét các chiến lược tài chính và phi tài chính trong công ty để đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu mà họ đề ra, từ đó đưa ra những quyết định tốt nhất cho công ty.

Hiện nay những môn học trong ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế được đào tạo trong vòng 3 năm tại BUV sẽ giúp sinh viên trang bị đầy đủ nền tảng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để sẵn sàng đảm nhận các vị trí công việc kinh doanh mang tính toàn cầu.

Đặc biệt, sinh viên khi tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại BUV sẽ được trao bằng Cử nhân (Danh dự) được cấp bởi Đại học Staffordshire – ngôi trường với nền giáo dục năng động, tiến bộ tại Vương quốc Anh và được đánh giá cao bởi QAA. Bạn có thể tham khảo chi tiết thêm các thông tin liên quan tại Chương trình Cử nhân (Danh dự) Quản trị Kinh doanh Quốc tế của BUV.

Sinh viên có cơ hội nâng cao và hoàn thiện những kỹ năng về kinh doanh, quản lý khi học tại BUV

Sinh viên có cơ hội nâng cao và hoàn thiện những kỹ năng về kinh doanh, quản lý khi học tại BUV

3. Các môn học Quản trị doanh nghiệp bổ trợ

Lưu ý, trong danh sách các môn cần học ở trên, có một số môn học quản trị doanh nghiệp bổ trợ bắt buộc các bạn sinh viên cần vượt qua là:

 • Giao tiếp và thuyết trình
 • Giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lãnh đạo

Đây là các môn cần học trong Quản trị kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn sinh viên ra trường nhanh chóng bắt nhịp với thị trường lao động hiện nay. Thêm nữa, môn học cũng trang bị cho bạn thêm rất nhiều kỹ năng mềm cần thiết thúc đẩy phát triển chuyên môn.

Bài viết đã cung cấp những thông tin chi tiết về các môn học ngành Quản trị kinh doanh giúp bạn đọc có thêm những hiểu biết và định hướng chuyên sâu nếu có mong muốn theo học ngành trên. Nếu muốn tìm hiểu thêm về ngành Quản trị kinh doanh cần giỏi môn gì hay chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế tại BUV, bạn có thể liên hệ đến bằng cách gửi email tại sr@buv.edu.vn hoặc liên hệ tới số điện thoại 84 96 662 9909 để được tư vấn chi tiết!

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làmXem thêm
Tổng hợp 10 chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh 

Th3 04, 2024

Tổng hợp 10 chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh 

Quản trị Kinh doanh là một ngành học tương đối rộng, do đó số lượng chuyên ngành cũng được phân chia khá đa dạng, tùy thuộc vào định hướng giáo dục của mỗi trường Đại học. Bài viết sau sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh […]

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Khái niệm và mọi điều bạn cần biết trước khi lựa chọn

Th2 23, 2024

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Khái niệm và mọi điều bạn cần biết trước khi lựa chọn

Nền kinh tế hội nhập toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp cần có các nhân sự giỏi trong việc lãnh đạo, vận hành và lập kế hoạch chiến lược hiệu quả để đưa sản phẩm, hình ảnh thương hiệu vươn ra thế giới. Chính nhu cầu này đã thúc đẩy sự ra đời của […]

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làm

Th2 23, 2024

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làm

Sở hữu tấm bằng Quản trị Kinh doanh mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, một số nhóm ngành nổi bật có thể đến trong lĩnh vực này gồm có: kinh doanh, Marketing, tài chính, nhân sự, giảng dạy,… Vậy bằng Quản trị Kinh doanh làm gì […]

Xét tuyển ngành Quản trị Kinh Doanh khối C – Thông tin mới 2024

Th2 20, 2024

Xét tuyển ngành Quản trị Kinh Doanh khối C – Thông tin mới 2024

Hiện nay, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã chấp nhận sử dụng kết quả thi khối C để xét tuyển đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh. Điều này đã mở rộng cánh cửa trở thành những nhà quản trị, định hướng chiến lược kinh doanh tài ba của các bạn học sinh […]

Có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh? 5 lý do nên học

Th2 15, 2024

Có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh? 5 lý do nên học

Học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh là lựa chọn giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến và nâng cao kiến thức cho mục tiêu khởi nghiệp. Thực tế, quyết định có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu […]

9 yêu cầu nên có ở sinh viên học ngành Quản trị Kinh doanh

Th2 15, 2024

9 yêu cầu nên có ở sinh viên học ngành Quản trị Kinh doanh

“Ngành Quản trị Kinh doanh yêu cầu những gì?” là một câu hỏi mà các đại diện tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nhận được từ nhiều bạn học sinh THPT. Đây một tín hiệu đáng mừng vì các bạn học sinh bắt đầu quan tâm tới mức độ […]

Mã ngành Quản trị Kinh doanh (7340101) và hướng dẫn tra cứu, đăng ký

Th2 15, 2024

Mã ngành Quản trị Kinh doanh (7340101) và hướng dẫn tra cứu, đăng ký

Hiện nay, mã ngành Quản trị Kinh doanh là 7340101 và mã ngành Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là 934010. Mã này được đặt theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng cho tất cả các trường Đại học với đa dạng hình thức tuyển sinh trên cả nước. […]

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh: Nên chọn ngành nào?

Th2 14, 2024

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh: Nên chọn ngành nào?

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh là hai chương trình học thuộc khối ngành Kinh tế, được nhiều sĩ tử tìm hiểu và lựa chọn hiện nay. Thực chất, hai ngành học này đều nghiên cứu hoạt động của doanh nghiệp để giải quyết các “bài toán” về quản trị. Tuy nhiên, […]

Quản trị Kinh doanh học có khó không? 6+ bí quyết chinh phục ngành học

Th2 14, 2024

Quản trị Kinh doanh học có khó không? 6+ bí quyết chinh phục ngành học

Thực tế, ngành Quản trị Kinh doanh học có khó không tùy thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực, phương pháp học tập, đam mê, nỗ lực,… của người học, phương pháp truyền đạt kiến thức của người dạy,… Để tìm hiểu chi tiết vấn đề này, mời bạn đọc tiếp tục khám phá […]

Ngành Quản trị Kinh doanh là gì? 11+ thông tin cần biết

Th2 12, 2024

Ngành Quản trị Kinh doanh là gì? 11+ thông tin cần biết

Ngành Quản trị Kinh doanh (Business Administration) là học về quá trình quản lý các hoạt động kinh doanh nhằm xây dựng, phát triển, điều hành và đo lường mục tiêu kinh doanh sao cho phù hợp với tiềm lực của tổ chức. Theo đó, ngành Quản trị Kinh doanh là ngành học chuyên đào […]

DMCA.com Protection Status