CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM) - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM) CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM)
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM)THÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM)

Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2023

Tuition Fee Education Resource Fee Student Affairs Fee Total Fee
VND VND VND VND
Năm 1 130,070,000 16,260,000 16,260,000 162,590,000
Năm 2 130,070,000 16,260,000 16,260,000 162,590,000
Năm 3 130,070,000 16,260,000 16,260,000 162,590,000
Năm 4 130,070,000 16,260,000 16,260,000 162,590,000
Tổng cộng 520,280,000 65,040,000 65,040,000 650,360,000
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM)Other fees
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập học trực tiếp) VND 2,000,000
Phí Đăng kí VND 1,500,000
Phí Dụng cụ thực hành hàng năm VND 6,180,000
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM)Lưu ý

* Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực tuyến.

** Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.

*** Phí của Năm 2, Năm 3 và Năm 4 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết.

**** Phí Dụng cụ thực hành hàng năm bao gồm bao gồm phí dụng cụ, vật tư chuyên ngành và áp dụng cho sinh viên ngành

 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM)Lưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu.
  • Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả học kỳ hoặc 1 năm học sẽ được hưởng mức chiết khấu tương ứng 2% hoặc 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết khấu sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí Cố định.
  • Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022.
  • Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.
Chính sách học phí CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM CẤP BẰNG (Chương trình Cử nhân Quản trị Khách sạn – IHM)

online application form

No file chosen
No file chosen