BUV Spirit Photo Contest - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
BUV Spirit Photo Contest
BUV Spirit Photo Contest
BUV Spirit Photo ContestBUV BUV Spirit Photo ContestDec 22, 2021 BUV Spirit Photo Contest5:30PM BUV Spirit Photo ContestNgười chủ trì : BUV
BUV Spirit Photo ContestTham dự
BUV Spirit Photo ContestCác sự kiện khác
Lễ tốt nghiệp niên khóa 2022
Sự kiện dành cho BUV-er
Lễ tốt nghiệp niên khóa 2022BUV Ecopark Lễ tốt nghiệp niên khóa 2022Oct 16, 2022 Lễ tốt nghiệp niên khóa 20229:15 - 12:30 & 14:30 - 17:30
Lễ tốt nghiệp niên khóa 2022