WORK FOR BUV - British University Vietnam

Work for BUV

Cơ hội nghề nghiệp tại môi trường quốc tế

Current Vacancies

Manager of the International Office

Chương trình/Bộ phận: Academic
Người phụ trách: CAO

Ngày đăng: 13/09/2021

Senior Executive, Career Support and Industrial Relations

Chương trình/Bộ phận: Student Experience
Người phụ trách: Head of Academic and Student Operations

Ngày đăng: 13/09/2021

IELTS teachers

Chương trình/Bộ phận: BUV Training Centre
Người phụ trách: Head of BUV Training Centre

Ngày đăng: 26/08/2021

Technical Assistant and Demonstrator – Photographic Arts

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 20/08/2021

Technical Assistant and Demonstrator – Games Art, Video and Animation

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 20/08/2021

Technical Assistant and Demonstrator – Digital Arts

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 20/08/2021

Associate Exams Manager

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 19/08/2021

Academic Compliance Officer

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 19/08/2021

Digital Resources Officer

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 19/08/2021

Central Academic Information Services (CAIS) Officer

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 19/08/2021

Course Officer

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 12/08/2021

Course Office Associate Manager

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Head of Academic and Student Operations

Ngày đăng: 12/08/2021

Team Leader, Student Life

Chương trình/Bộ phận: Student Experience
Người phụ trách: Head of Academic and Student Operations

Ngày đăng: 12/08/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Economics

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 09/08/2021

Teaching Practitioner / Senior Lecturer/ Lecturer Contemporary Creative Practices

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 09/08/2021

Sessional Lecturers & Sessional Teaching Practitioners

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 30/07/2021

Full-Time/ Part-Time A Levels School Teachers in Economics/ Math

Chương trình/Bộ phận: BUV Training Centre
Người phụ trách: Head of BUV Training Centre

Ngày đăng: 30/07/2021

Temporary PR Specialist (6 month contract) 

Chương trình/Bộ phận: Marketing and Communications
Người phụ trách: Marketing and Communications Manager

Ngày đăng: 14/07/2021

Exams Officer

Chương trình/Bộ phận: Registry – Exams Office
Người phụ trách: Exams Manager

Ngày đăng: 07/07/2021

Academic Operations Officer

Chương trình/Bộ phận: Academic and Student Operations
Người phụ trách: Course Office Manager/ Associate Manager, Admissions

Ngày đăng: 14/05/2021

Student Experience Executive

Chương trình/Bộ phận: Academic and Student Operations
Người phụ trách: Head of Academic and Student Operations

Ngày đăng: 14/05/2021

Student Information Officer

Chương trình/Bộ phận: Registry and Student Support Department
Người phụ trách: Course Office Manager

Ngày đăng: 25/04/2021

Kỹ sư Phần mềm

Chương trình/Bộ phận: ICT Department
Người phụ trách: Trưởng phòng ICT

Ngày đăng: 14/04/2021

Admissions Advisor

Chương trình/Bộ phận: Student Recruitment & Institutional Partnerships
Người phụ trách: Associate Manager, Student Recruitment

Ngày đăng: 18/03/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Illustration

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Dean

Ngày đăng: 08/03/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Computer Science (Cyber Security)

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 26/02/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Accounting and Finance

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 16/02/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Computer Games Design and Programming (CGDP)

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Dean

Ngày đăng: 16/02/2021

Senior Lecturer/Lecturer in Tourism Management

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 16/02/2021

Online application form

(*) required information

Biết tới BUV từ đâu?
Your questions for us?*
Upload your CV*

 

Form liên hệ

(*) required information

Bạn biết tới BUV từ đâu?

Đặt lịch thăm trường

Nhập mã xác nhận: captcha