WORK FOR BUV - British University Vietnam

Work for BUV

Cơ hội nghề nghiệp tại môi trường quốc tế

Current Vacancies

Director of Marketing, Communications & Student Recruitment

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 28/01/2022

Part-time French Teacher

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Head of Academic and Student Operations

Ngày đăng: 27/01/2022

Digital Learning Resource (LMS) Implementation Officer

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 17/01/2022

Associate Manager of Training Centre - Stakeholders Partnership

Chương trình/Bộ phận: BUV Training Centre
Người phụ trách: Head of BUV Training Centre

Ngày đăng: 17/01/2022

Exams Officer

Chương trình/Bộ phận: Registry – Exams Office
Người phụ trách: Exams Manager

Ngày đăng: 17/01/2022

Associate Exams Manager

Chương trình/Bộ phận: Registry – Exams Office
Người phụ trách: Exams Manager

Ngày đăng: 11/01/2022

Academic Operations Officer

Chương trình/Bộ phận: Academic and Student Operations
Người phụ trách: Course Office Manager/ Associate Manager, Admissions

Ngày đăng: 10/01/2022

Course Officer

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 10/01/2022

Senior Lecturer/ Lecturer in Computer Games Design and Programming

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 04/01/2022

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 27/12/2021

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 27/12/2021

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 27/12/2021

Senior ICT Manager

Chương trình/Bộ phận: Information and Communications Technology (ICT)
Người phụ trách:

Ngày đăng: 20/12/2021

Campus Services Coordinator

Chương trình/Bộ phận: Asset Management
Người phụ trách: Manager, Asset Management

Ngày đăng: 13/12/2021

Academic Operations Officer (Admissions)

Chương trình/Bộ phận: Academic and Student Operations
Người phụ trách: Associate Manager, Admissions

Ngày đăng: 25/10/2021

Kỹ sư Phần mềm

Chương trình/Bộ phận: ICT Department
Người phụ trách: Trưởng phòng ICT

Ngày đăng: 14/09/2021

Teaching Practitioner / Senior Lecturer/ Lecturer Contemporary Creative Practices

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 02/09/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Illustration

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Dean

Ngày đăng: 02/09/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Accounting and Finance

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 01/09/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Computer Games Design and Programming

Chương trình/Bộ phận:
Người phụ trách:

Ngày đăng: 01/09/2021

Lecturer/Senior Lecturer in Computer Science

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách:

Ngày đăng: 01/09/2021

Senior Lecturer/Lecturer in Tourism Management

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 01/09/2021

Senior Lecturer/ Lecturer in Economics

Chương trình/Bộ phận: Faculty
Người phụ trách: Deputy Dean

Ngày đăng: 01/09/2021

IELTS teachers

Chương trình/Bộ phận: BUV Training Centre
Người phụ trách: Head of BUV Training Centre

Ngày đăng: 26/08/2021

Online application form

(*) required information

Biết tới BUV từ đâu?
Your questions for us?*
Upload your CV*

 

Form liên hệ

(*) required information

Bạn biết tới BUV từ đâu?

Đặt lịch thăm trường

Nhập mã xác nhận: captcha