CHƯƠNG TRÌNH IELTS FOR UNIVERSITY - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
CHƯƠNG TRÌNH IELTS FOR UNIVERSITY CHƯƠNG TRÌNH IELTS FOR UNIVERSITY
CHƯƠNG TRÌNH IELTS FOR UNIVERSITYTHÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH IELTS FOR UNIVERSITY

Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024

Học phí Phí Sách và Tài liệu Phí công tác sinh viên Tổng cộng
VND VND VND VND
IELTS for University (mỗi khóa) 22,400,000 2,800,000 2,800,000 28,000,000
CHƯƠNG TRÌNH IELTS FOR UNIVERSITYCác phí khác

Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào: VND 550,000

CHƯƠNG TRÌNH IELTS FOR UNIVERSITYLưu ý

* Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực tuyến.

** Phí công tác sinh viên bao gồm phí hoạt động đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt.

Chính sách chiết khấu cho sinh viên thanh toán trước

Lệ phí có thể được trả một lần cho tất cả các khóa học IELTS hoặc khóa học riêng biệt. Sinh viên trả trước một lần cho hai hoặc ba khóa học IELTS liên tiếp sẽ được chiết khấu tương ứng là 3% và 5%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV.

CHƯƠNG TRÌNH IELTS FOR UNIVERSITYLưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí học liệu, Phí Công tác sinh viên, Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào không được hoàn lại hoặc bảo lưu.
  • Sinh viên tham gia hơn 90% các lớp học, nhưng không đạt được điểm mong muốn để lên lớp tiếp theo có thể học lại khóa học miễn phí.
  • Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền điều chỉnh tăng phí hàng năm trong trường hợp cần thiết (mức tăng không quá 10%).
  • Học Phí (không bao gồm các phí khác) của khóa IELTS sẽ được hoàn lại toàn bộ khi học sinh nhập học bất cứ chương trình cử nhân nào tại BUV với điều kiện ưu đãi học phí/học bổng của chương trình cử nhân không vượt quá 15% học phí. Học phí sẽ được trừ đều trong ba năm đại học.
  • Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status