CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾTHÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024

Phí của BUV Phí của UOL * Tổng cộng
VND Quy đổi VND cho mục đích tham chiếu VND
Phí nhập học ban đầu 39,707,000

(tương đương £1285)

39,707,000

(tương đương £1285)

Lệ phí khóa học (cho 4 môn, bao gồm phí kiểm tra lần đầu) 35,597,000

(tương đương £1152)

35,597,000

(tương đương £1152)

Phí công tác sinh viên ** 13,412,000 13,412,000
Phí học liệu *** 13,412,000 13,412,000
Học phí 107,280,000 107,280,000
Tổng phí cho Chương trình dự bị Đại học London (1 năm) **** 134,104,000 75,304,000 209,408,000
Phí nhập học tiếp theo (cho năm 2 và các năm tiếp theo) 14,560,000

(tương đương £471)

14,560,000

(tương đương £471)

Lệ phí thi lại (mỗi khóa) 8,900,000

(tương đương £288)

8,900,000

(tương đương £288)

Lệ phí mỗi khóa học mới (bao gồm phí kiểm tra lần đầu) 18,911,000

(tương đương £612)

18,911,000

(tương đương £612)

Phí quản lý thi trực tuyến 309,000

(tương đương £10)

309,000

(tương đương £10)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾCác phí khác
Phí Ghi danh VND 2,000,000
Phí Kiểm tra đầu vào VND 1,500,000
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾLưu ý

* Các chi phí trên dành cho năm học 2024-2025 và có thể được Đại Học London (UOL) xem xét hàng năm. Phí học thực tế của UOL hàng năm có thể phụ thuộc vào số lượng khóa học sinh viên đăng ký trong năm. Các chi phí trên chưa bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng hoặc phí dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến của UOL. Nếu sinh viên thanh toán qua BUV, phí 12% sẽ được cộng thêm vào hóa đơn của UOL. Tất cả phí trực tiếp của UOL phải trả bằng đồng Bảng Anh; giá trị tính theo Việt Nam đồng là tham chiếu (dựa trên tỷ giá ngoại tệ ngày 15 tháng 8 năm 2023) và số tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán.

** Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.

*** Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực tuyến.

**** Chương trình Dự bị Đại Học London được thiết kế để hoàn thành trong một năm và do đó sinh viên được yêu cầu phải trả toàn bộ chi phí khi bắt đầu chương trình. Tuy nhiên, có sự linh hoạt để sinh viên kéo dài thời gian học nếu được yêu cầu nhưng phải trả thêm phí.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC QUỐC TẾLưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh viên đều không được hoàn lại hoặc bảo lưu.
  • Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả năm học sẽ được hưởng mức chiết khấu tương ứng 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV.
  • Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết.
  • Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  • Các phí khác được quy định theo Biểu phí của Đại Học London và Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status