CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNG - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNG
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNGTHÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNG

Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024

Phí của BUV Phí của UOL * Tổng cộng
VND Quy đổi VND cho mục đích tham chiếu VND
Năm 1
Phí Ghi danh 3,307,000

(tương đương £107)

3,307,000

(tương đương £107)

Phí nhập học ban đầu 39,398,000

(tương đương £1275)

39,398,000

(tương đương £1275)

Phí kiểm tra (4 môn) 47,463,000

(tương đương £1536)

47,463,000

(tương đương £1536)

Phí quản lý thi trực tuyến 309,000

(tương đương £10)

309,000

(tương đương £10)

Phí Công tác sinh viên ** 30,072,000 30,072,000
Phí Học liệu *** 30,072,000 30,072,000
Học phí 240,556,000 240,556,000
Tổng cộng 300,700,000 90,477,000 391,177,000
Năm 2 ****
Phí nhập học tiếp theo 17,953,000

(tương đương £581)

17,953,000

(tương đương £581)

Phí kiểm tra (4 môn) 47,463,000

(tương đương £1536)

47,463,000

(tương đương £1536)

Phí quản lý thi trực tuyến 309,000

(tương đương £10)

309,000

(tương đương £10)

Phí Công tác sinh viên ** 30,072,000 30,072,000
Phí Học liệu *** 30,072,000 30,072,000
Học phí 240,556,000 240,556,000
Tổng cộng 300,700,000 65,725,000 366,425,000
Năm 3 ****
Phí nhập học tiếp theo 17,953,000

(tương đương £581)

17,953,000

(tương đương £581)

Phí kiểm tra (4 môn) 47,463,000

(tương đương £1536)

47,463,000

(tương đương £1536)

Phí quản lý thi trực tuyến 309,000

(tương đương £10)

309,000

(tương đương £10)

Phí Công tác sinh viên ** 30,072,000 30,072,000
Phí Học liệu *** 30,072,000 30,072,000
Học phí 240,556,000 240,556,000
Tổng cộng 300,700,000 65,725,000 366,425,000
TỔNG CỘNG CÁC PHÍ 902,100,000 221,927,000 1,124,027,000

 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNGCác phí khác
Phí Ghi danh (Chỉ áp dụng với Sinh viên nhập học trực tiếp) VND 2,000,000
Phí Đăng kí VND 1,500,000
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNGLưu ý

* Các chi phí trên dành cho năm học 2023-2024 và có thể được Đại Học London (UOL) xem xét hàng năm. Các chi phí trên chưa bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng hoặc phí dịch vụ thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến của UOL. Nếu sinh viên thanh toán qua BUV, phí 12% sẽ được cộng thêm vào hóa đơn của UOL. Tất cả phí trực tiếp của UOL phải trả bằng đồng Bảng Anh; giá trị tính theo Việt Nam đồng là tham chiếu (dựa trên tỷ giá ngoại tệ ngày 30 tháng 11 năm 2023) và số tiền thực tế sẽ phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái tại ngày thanh toán.

** Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.

*** Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu và phí kiểm tra, dụng cụ học thuật, tài khoản học trực tuyến.

**** Phí của Năm 2 và Năm 3 chỉ mang tính tham khảo. Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết.

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNGLưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh viên đều không được hoàn trả và không được bảo lưu.
  • Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho 1 năm học sẽ được hưởng mức chiết khấu 4%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV. Nếu đóng trước cho cả chương trình học, mức chiết khấu sẽ áp dụng theo Chính sách Học phí Cố định.
  • Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  • Các phí khác được quy định theo Biểu phí của Đại Học London và Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status