Chi tiết các môn học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh [2024] - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Chi tiết các môn học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh [2024]
Quản trị kinh doanh

Chi tiết các môn học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh [2024]

Th1 15, 2024

Chi tiết các môn học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh [2024] 15:03:53

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) là chương trình dành cho học viên có mong muốn vươn tới các vị trí quản lý cấp cao trong công việc. Các môn học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cũng được xây dựng hướng đến mục tiêu cung cấp kiến thức nâng cao và chuyên sâu, giúp người học có đầy đủ nền tảng tri thức và kỹ năng để trở thành người điều hành cấp cao. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra chi tiết những môn học được giảng dạy trong chương trình MBA hiện nay!

1. Chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cơ bản

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration – MBA) là chương trình đào tạo sau Cử nhân, cung cấp những kiến thức và kỹ năng nâng cao về lĩnh vực quản lý kinh doanh tại các doanh nghiệp. Chương trình giảng dạy cơ bản của MBA được xây dựng với hai nhóm môn học chính, gồm: Nhóm môn học đại cương và nhóm môn học kiến thức cơ sở, chuyên ngành.

1.1. Môn học đại cương

Trong chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, học viên sẽ được giảng dạy những môn học kiến thức cơ bản gồm:

 • Triết học.
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học.

* Lưu ý: Kiến thức đào tạo có thể khác nhau tùy thuộc vào chương trình giảng dạy của mỗi trường đại học. 

1.2. Môn học cơ sở ngành và chuyên ngành

Những môn học kiến thức cơ sở và chuyên ngành đi sâu vào nền tảng quan trọng, cung cấp cho học viên những kiến thức chủ chốt cho người học. Cụ thể bao gồm những môn học sau:

 • Kiến thức cơ sở: Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực, Quản trị Marketing, Pháp luật kinh doanh, Tài chính tiền tệ nâng cao, Tài chính quốc tế nâng cao, Phân tích hoạt động kinh doanh…
 • Kiến thức chuyên ngành: Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị chất lượng nâng cao, Quản trị dự án và danh mục đầu tư, Quản trị Logistics, Định giá tài sản, Quản trị thương hiệu,…
 • Luận văn tốt nghiệp.

* Lưu ý: Những môn học dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào chương trình học và định hướng của mỗi trường các môn sẽ có sự thay đổi khác nhau.

Chương trình MBA cung cấp cho học viên những kiến thức nâng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh

Chương trình MBA cung cấp cho học viên những kiến thức nâng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh

2. Chi tiết các môn học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại BUV 

Hiện nay, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại BUV được xây dựng lộ trình học trong 19 tháng với hình thức đào tạo bán thời gian. Các môn học được giảng dạy 100% tiếng Anh bởi các giảng viên có bằng cấp quốc tế giàu kinh nghiệm thực chiến. Chương trình MBA tại BUV được thiết kế thông qua các hoạt động thực tiễn giúp học viên học bằng trải nghiệm và tự đúc kết các kiến thức, kỹ năng cần thiết, hỗ trợ cho công việc quản lý cấp cao.

7 môn học thuộc chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại BUV:

1. Đổi mới và Khởi nghiệp

2. Phân tích Tài chính trong bối cảnh toàn cầu

3. Khả năng lãnh đạo và Quản trị đa văn hóa

4. Quản trị Rủi ro cho Kinh doanh bền vững

5. Chiến lược khởi tạo Giá trị

6. Công nghệ Tài chính và Phân tích dữ liệu

7. Dự án cuối khóa (Luận văn tốt nghiệp)

* Lưu ý: Thứ tự các môn học có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.

2.1. Môn Đổi mới và Khởi nghiệp

Đối với những doanh nghiệp kinh doanh, vấn đề đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển bền vững, đặc biệt là trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Tại BUV, với môn học Đổi mới và Khởi nghiệp, học viên sẽ được tìm hiểu chi tiết về vai trò, giá trị của tinh thần đổi mới trong kinh doanh cùng cách thức vận hành hiệu quả doanh nghiệp.

Ngoài ra, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức quan trọng để có khả năng đánh giá chuyên sâu những yếu tố góp phần giúp doanh nghiệp phát triển trong quá trình nghiên cứu, phân tích về đổi mới và khởi nghiệp sáng tạo.

Học viên sẽ có những kiến thức quan trọng để đánh giá và nghiên cứu sự đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo

Học viên sẽ có những kiến thức quan trọng để đánh giá và nghiên cứu sự đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo

2.2. Môn Phân tích Tài chính trong bối cảnh toàn cầu

Với môn Phân tích Tài chính trong bối cảnh toàn cầu, học viên MBA sẽ được tiếp thu những kiến thức về phân tích tài chính, ứng dụng thực tiễn của môn học,… Bên cạnh đó, học viên sẽ được tìm hiểu về những hệ thống cơ bản để có thể lập báo cáo tài chính về thu nhập toàn diện, tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu hay dòng tiền,… Người học sẽ có khả năng nắm rõ về những hệ thống đo lường giá trị thu nhập, tài sản của doanh nghiệp.

Trong quá trình giảng dạy, những vấn đề đương đại mang tính bền vững như nhu cầu báo cáo về môi trường – xã hội sẽ giúp học viên có khả năng liên hệ và ứng dụng thực tiễn những kiến thức với bối cảnh nền kinh tế toàn cầu.

2.3. Môn Khả năng lãnh đạo và Quản trị đa văn hóa

Học phần Khả năng lãnh đạo và Quản trị đa văn hóa tập trung vào phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản trị trong môi trường tổ chức đa dạng về văn hóa. Cụ thể, môn học đào tạo học viên cách sử dụng hiệu quả những chiến lược quản trị nhân sự phù hợp để nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp.

Học viên sẽ được khuyến khích áp dụng các chiến lược quản lý và lãnh đạo thông qua các tình huống thực tế, từ đó xây dựng năng lực quản lý trong môi trường đa văn hóa như tại doanh nghiệp quốc tế.

Khả năng lãnh đạo, quản trị trong môi trường đa văn hóa là yếu tố cần thiết để học viên trở thành nhà quản lý đích thực

Khả năng lãnh đạo, quản trị trong môi trường đa văn hóa là yếu tố cần thiết để học viên trở thành nhà quản lý đích thực

2.4. Môn Quản trị Rủi ro cho Kinh doanh bền vững

Quản trị Rủi ro cho Kinh doanh bền vững là một trong các môn học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trong môn học này, học viên sẽ được tiếp thu kiến thức về những nguyên tắc liên quan đến điều kiện và rủi ro trong doanh nghiệp.

Môn học nhìn chung hướng đến mục đích cung cấp cho học viên những chiến lược rõ ràng để giải quyết, phòng ngừa rủi ro trong thị trường tài chính khi môi trường bên ngoài luôn thay đổi liên tục.

2.5. Môn Chiến lược Khởi tạo Giá trị

Môn học Chiến lược Khởi tạo Giá trị tập trung chủ yếu vào quá trình quản trị chiến lược và cung cấp cho học viên cách thức để lên chiến lược tổng quát. Học viên sẽ được hướng dẫn phân tích môi trường kinh doanh, đặt ra các mục tiêu chiến lược và xây dựng kế hoạch hành động nhằm tối ưu hóa giá trị, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

2.6. Môn Công nghệ Tài chính và Phân tích dữ liệu

Trong môn Công nghệ Tài chính và Phân tích dữ liệu, học viên sẽ được cung cấp nền tảng kiến thức về những ứng dụng của công nghệ tài chính, đặc biệt là bản chất của Công nghệ Tài chính (Fintech) – lĩnh vực đang là xu thế trong bối cảnh hiện tại. Học viên sẽ có cơ hội khám phá sự phát triển của thị trường và đưa ra những đánh giá khách quan, nhìn nhận về cơ hội, thách thức của thị trường toàn cầu trong ngành này.

Bên cạnh đó, với kiến thức cơ bản trong chương trình giảng dạy của môn học, học viên sẽ có khả năng tạo ra những ứng dụng chuyên biệt riêng về công nghệ tài chính với tư cách là những nhà lãnh đạo, quản lý và khởi nghiệp.

Nền tảng kiến thức về những ứng dụng thực tiễn của công nghệ tài chính là nội dung quan trọng trong chương trình MBA của BUV

Nền tảng kiến thức về những ứng dụng thực tiễn của công nghệ tài chính là nội dung quan trọng trong chương trình MBA của BUV

2.7. Dự án cuối khóa (Luận văn tốt nghiệp)

Luận văn tốt nghiệp là học phần cuối trong chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Theo đó, học viên sẽ áp dụng toàn bộ kỹ năng, nền tảng kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu được giảng dạy trong suốt 19 tháng học tập MBA cùng lược sử nghiên cứu để đưa ra giải pháp thực tế giải quyết những vấn đề cho doanh nghiệp nơi họ làm việc.

3. Năng lực đầu ra với những môn học trong chương trình học MBA

Sau khi hoàn thành các môn học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, học viên có thể nâng cao năng lực quản lý với nền tảng kiến thức chuyên sâu cùng những kỹ năng được rèn luyện và trau dồi trong suốt quá trình học tập. Những yếu tố đó là cơ sở để học viên có cơ hội trở thành những người quản lý, chủ doanh nghiệp trong tương lai.

Học viên sau khi hoàn thành chương trình MBA sẽ có những năng lực như sau:

 • Nâng cao kiến thức liên quan đến quản lý doanh nghiệp
 • Có khả năng đánh giá năng lực doanh nghiệp
 • Tự tin trong vị trí lãnh đạo
 • Có khả năng lên kế hoạch, triển khai dự án thực tế độc lập
 • Có khả năng giải quyết những thách thức, vấn đề của hoạt động kinh doanh
 • Thành tạo trong việc quản lý, cải tiến hiệu quả nguồn nhân lực
 • Chủ động, thích nghi nhanh chóng và có khả năng hướng dẫn, dẫn dắt cấp dưới
 • Tạo ra các phương pháp tiếp cận và giải pháp đổi mới, táo bạo cho những thách thức về quản lý và lãnh đạo

Chương trình MBA tại BUV được thiết kế giúp học viên có cơ hội phát triển toàn diện những kỹ năng quan trọng trong công việc quản lý, từ đó trở thành những nhà lãnh đạo, chủ doanh nghiệp thành công trong tương lai.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên tại BUV sẽ có đầy đủ những tố chất, khả năng thích nghi với thay đổi nhanh chóng để trở nên nổi bật hơn trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Để tham khảo chi tiết về chương trình, bạn đọc có thể truy cập nhanh chóng tại Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của BUV .

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của MBA đem đến nhiều cơ hội phát triển cho các học viên

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của MBA đem đến nhiều cơ hội phát triển cho các học viên

Bài viết trên đã cung cấp những thông tin về các môn học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh nhằm giúp độc giả có thêm những hiểu biết chuyên sâu khi có dự định học sau khi tốt nghiệp đại học. Nếu muốn tìm hiểu thêm về chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại BUV, bạn có thể liên hệ đến bằng cách gửi email tại sr@buv.edu.vn hoặc liên hệ tới số điện thoại 84 96 662 9909 để được tư vấn chi tiết!

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làmXem thêm
Tổng hợp 10 chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh 

Th3 04, 2024

Tổng hợp 10 chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh 

Quản trị Kinh doanh là một ngành học tương đối rộng, do đó số lượng chuyên ngành cũng được phân chia khá đa dạng, tùy thuộc vào định hướng giáo dục của mỗi trường Đại học. Bài viết sau sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các chuyên ngành trong Quản trị Kinh doanh […]

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Khái niệm và mọi điều bạn cần biết trước khi lựa chọn

Th2 23, 2024

Quản trị Kinh doanh Quốc tế: Khái niệm và mọi điều bạn cần biết trước khi lựa chọn

Nền kinh tế hội nhập toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp cần có các nhân sự giỏi trong việc lãnh đạo, vận hành và lập kế hoạch chiến lược hiệu quả để đưa sản phẩm, hình ảnh thương hiệu vươn ra thế giới. Chính nhu cầu này đã thúc đẩy sự ra đời của […]

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làm

Th2 23, 2024

Bằng Quản trị Kinh doanh làm gì? 14+ Công việc người sở hữu bằng Quản trị Kinh doanh có thể làm

Sở hữu tấm bằng Quản trị Kinh doanh mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, một số nhóm ngành nổi bật có thể đến trong lĩnh vực này gồm có: kinh doanh, Marketing, tài chính, nhân sự, giảng dạy,… Vậy bằng Quản trị Kinh doanh làm gì […]

Xét tuyển ngành Quản trị Kinh Doanh khối C – Thông tin mới 2024

Th2 20, 2024

Xét tuyển ngành Quản trị Kinh Doanh khối C – Thông tin mới 2024

Hiện nay, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã chấp nhận sử dụng kết quả thi khối C để xét tuyển đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh. Điều này đã mở rộng cánh cửa trở thành những nhà quản trị, định hướng chiến lược kinh doanh tài ba của các bạn học sinh […]

Có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh? 5 lý do nên học

Th2 15, 2024

Có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh? 5 lý do nên học

Học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh là lựa chọn giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến và nâng cao kiến thức cho mục tiêu khởi nghiệp. Thực tế, quyết định có nên học văn bằng 2 Quản trị Kinh doanh hay không phụ thuộc vào nhiều yếu […]

9 yêu cầu nên có ở sinh viên học ngành Quản trị Kinh doanh

Th2 15, 2024

9 yêu cầu nên có ở sinh viên học ngành Quản trị Kinh doanh

“Ngành Quản trị Kinh doanh yêu cầu những gì?” là một câu hỏi mà các đại diện tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nhận được từ nhiều bạn học sinh THPT. Đây một tín hiệu đáng mừng vì các bạn học sinh bắt đầu quan tâm tới mức độ […]

Mã ngành Quản trị Kinh doanh (7340101) và hướng dẫn tra cứu, đăng ký

Th2 15, 2024

Mã ngành Quản trị Kinh doanh (7340101) và hướng dẫn tra cứu, đăng ký

Hiện nay, mã ngành Quản trị Kinh doanh là 7340101 và mã ngành Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là 934010. Mã này được đặt theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng cho tất cả các trường Đại học với đa dạng hình thức tuyển sinh trên cả nước. […]

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh: Nên chọn ngành nào?

Th2 14, 2024

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh: Nên chọn ngành nào?

Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh là hai chương trình học thuộc khối ngành Kinh tế, được nhiều sĩ tử tìm hiểu và lựa chọn hiện nay. Thực chất, hai ngành học này đều nghiên cứu hoạt động của doanh nghiệp để giải quyết các “bài toán” về quản trị. Tuy nhiên, […]

Quản trị Kinh doanh học có khó không? 6+ bí quyết chinh phục ngành học

Th2 14, 2024

Quản trị Kinh doanh học có khó không? 6+ bí quyết chinh phục ngành học

Thực tế, ngành Quản trị Kinh doanh học có khó không tùy thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực, phương pháp học tập, đam mê, nỗ lực,… của người học, phương pháp truyền đạt kiến thức của người dạy,… Để tìm hiểu chi tiết vấn đề này, mời bạn đọc tiếp tục khám phá […]

Ngành Quản trị Kinh doanh là gì? 11+ thông tin cần biết

Th2 12, 2024

Ngành Quản trị Kinh doanh là gì? 11+ thông tin cần biết

Ngành Quản trị Kinh doanh (Business Administration) là học về quá trình quản lý các hoạt động kinh doanh nhằm xây dựng, phát triển, điều hành và đo lường mục tiêu kinh doanh sao cho phù hợp với tiềm lực của tổ chức. Theo đó, ngành Quản trị Kinh doanh là ngành học chuyên đào […]

DMCA.com Protection Status