Tôi có con sẽ tốt nghiệp A-level tháng 6 năm nay, cháu muốn học tại BUV thì yêu cầu như thế nào? - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Tôi có con sẽ tốt nghiệp A-level tháng 6 năm nay, cháu muốn học tại BUV thì yêu cầu như thế nào?
Tôi có con sẽ tốt nghiệp A-level tháng 6 năm nay, cháu muốn học tại BUV thì yêu cầu như thế nào?

Th1 12, 2022

Tôi có con sẽ tốt nghiệp A-level tháng 6 năm nay, cháu muốn học tại BUV thì yêu cầu như thế nào? 07:24:23

Đối với những sinh viên tốt nghiệp A level sẽ được chấp nhận học thẳng chương trình cử nhân (Degree) tại BUV mà không cần học chương trình dự bị (Foundation). Sinh viên cần có IELTS 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5). Chị vui lòng liên hệ trực tiếp phòng tuyển sinh của BUV để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ hoàn thiện.

Sinh viên BUV thực hành ứng dụng, tạo đà phát triển trong lĩnh vực công nghệ & sáng tạoXem thêm