Sinh viên trong tình trạng “Không được lên lớp” nghĩa là sao và học phí của sinh viên trong tình trạng này sẽ thế nào? - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
<strong>Sinh viên trong tình trạng “Không được lên lớp” nghĩa là sao và học phí của sinh viên trong tình trạng này sẽ thế nào?</strong>

Sinh viên trong tình trạng “Không được lên lớp” nghĩa là sao và học phí của sinh viên trong tình trạng này sẽ thế nào?

Th2 03, 2023

<strong>Sinh viên trong tình trạng “Không được lên lớp” nghĩa là sao và học phí của sinh viên trong tình trạng này sẽ thế nào?</strong> 10:51:11

Theo quy trình, sau khi Hội đồng Khảo thí đưa ra quyết định về kết quả học tập của sinh

viên, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh và sinh viên về tình trạng “Không được lên lớp” đối

với sinh viên đang nợ 45 tín chỉ, mức nợ tín chỉ này nâng lên 60 nếu giai đoạn học tập bị ảnh

hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, sinh viên sẽ được sắp xếp thi lại theo quyết định của Hội

đồng Khảo thí, theo phương án tối ưu để sinh viên có thể thi đỗ các môn hiện đang còn nợ và

không ảnh hưởng đến tiến trình lên lớp của sinh viên. Phụ huynh lưu ý nhắc nhở con em mình

học tập chăm chỉ hơn để đỗ bài thi lại. Kết quả của các bài thi lại sẽ được Hội đồng Khảo thí họp

và thông báo đến sinh viên và phụ huynh ngay sau khi thống nhất. Sinh viên đang ở trong tình

trạng “Không được lên lớp” và đang chờ kết quả thi lại sẽ không được tham gia học tập theo thời

khóa biểu của kỳ học mới theo quyết định của Hội đồng khảo thí Đại học Staffordshire. Căn cứ

vào kết quả thi lại của sinh viên, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đến phụ huynh về kế hoạch

học tập và học phí. Nếu sinh viên đã trả đủ số tín chỉ cần thiết và đồng ý nhập học muộn, mức

học phí tiêu chuẩn cho cả kỳ học sẽ vẫn áp dụng cho sinh viên.

Các câu hỏi thường gặp dành cho Phụ huynh – Năm học 2021-2022

BUV chào đón đoàn sinh viên MBA Pháp đến trao đổi và giao lưu văn hóa tại Việt NamXem thêm
DMCA.com Protection Status