Sinh viên BUV đã có khóa nào tốt nghiệp chưa, tỉ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm như thế nào? - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Sinh viên BUV đã có khóa nào tốt nghiệp chưa, tỉ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm như thế nào?
Sinh viên BUV đã có khóa nào tốt nghiệp chưa, tỉ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm như thế nào?

Th1 12, 2022

Sinh viên BUV đã có khóa nào tốt nghiệp chưa, tỉ lệ tốt nghiệp và cơ hội việc làm như thế nào? 07:53:01

Tính đến hết năm 2021, BUV đã có 9 khóa tốt nghiệp với những con số rất ấn tượng. 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao học trong trong vòng 3 tháng.

Sinh viên BUV thực hành ứng dụng, tạo đà phát triển trong lĩnh vực công nghệ & sáng tạoXem thêm