Em muốn đăng ký mở một CLB nhưng chưa hiểu rõ về quy trình. BUV có thể hướng dẫn em là cần liên hệ với ai và phải làm những thủ tục gì không ạ? - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Em muốn đăng ký mở một CLB nhưng chưa hiểu rõ về quy trình. BUV có thể hướng dẫn em là cần liên hệ với ai và phải làm những thủ tục gì không ạ?

Em muốn đăng ký mở một CLB nhưng chưa hiểu rõ về quy trình. BUV có thể hướng dẫn em là cần liên hệ với ai và phải làm những thủ tục gì không ạ?

Th1 12, 2022

Em muốn đăng ký mở một CLB nhưng chưa hiểu rõ về quy trình. BUV có thể hướng dẫn em là cần liên hệ với ai và phải làm những thủ tục gì không ạ? 07:44:58

Để đăng ký mở CLB, em có thể tập hợp đủ 10 bạn có cùng sở thích, thành lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho CLB, và liên hệ Phòng Phát triển Sinh viên và Hướng nghiệp BUV qua địa chỉ emai: se@buv.edu.vn, đính kèm danh sách thành viên cùng với form thành lập CLB và kế hoạch hoạt động dự trù trong vòng 2 tháng để các anh chị hỗ trợ và tư vấn.

BUV tiên phong đổI mớI giáo dục trong kỷ nguyên AIXem thêm
DMCA.com Protection Status