Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo đương đại: Thiết kế Đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp ảnh - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao