Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo đương đại: Thiết kế Đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp ảnh/ Hoạt hình - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo đương đại: Thiết kế Đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp ảnh/ Hoạt hình

Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo đương đại: Thiết kế Đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp ảnh/ Hoạt hình

Th1 20, 2022

Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo đương đại: Thiết kế Đồ họa/ Phác họa/ Nhiếp ảnh/ Hoạt hình 06:42:04

BUV tiên phong đổI mớI giáo dục trong kỷ nguyên AIXem thêm
DMCA.com Protection Status