CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH
CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN CHUYÊN NGÀNHTHÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN CHUYÊN NGÀNH

Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2024

   Học phí Phí học liệu* Phí công tác sinh viên** Tổng cộng
  VND VND VND VND
Chương trình Nhập môn Chuyên ngành 83,840,000 10,490,000 4,200,000 98,530,000
CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN CHUYÊN NGÀNHCác phí khác
Phí Ghi danh (chỉ nộp một lần) VND 2,000,000
Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào VND 550,000
CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN CHUYÊN NGÀNHLưu ý

* Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu, phí kiểm tra, dụng cụ học thuật và tài khoản học trực tuyến.

** Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP MÔN CHUYÊN NGÀNHLưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu.
  • Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả kỳ học sẽ được hưởng mức chiết khấu 2%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV.
  • Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết.
  • Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  • Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.

online application form

No file chosen
No file chosen
DMCA.com Protection Status