Video liên quan đến khóa học thú vị tại BUV

Video

BUV Open Day 2018

Posted on: 19/06/2018

BUV Open Day 2018

Our 9-year Story

Posted on: 04/02/2018

BUV's 9-year story from 2008 - 2017

Class of 2017's Memories of BUV

Posted on: 13/12/2017

Class of 2017's Memories of BUV

BUV Alumni Vũ Trà My

Posted on: 29/03/2017

BUV Alumni Vũ Trà My

Nguyễn Mai Chi BUV - Alumni Sharing

Posted on: 17/03/2017

Nguyễn Mai Chi BUV - Alumni Sharing

Bắc Tiến Đại Học - Tại Sao Không?

Posted on: 31/10/2016

Bắc Tiến Đại Học - Tại Sao Không?
Apply now Contact form Hotline: 096 662 9909

Contact form

(*) required information

How did you find out about BUV?

Book your visit to BUV