TIẾNG ANH DỰ BỊ ĐẠI HỌC - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
TIẾNG ANH DỰ BỊ ĐẠI HỌC TIẾNG ANH DỰ BỊ ĐẠI HỌC
TIẾNG ANH DỰ BỊ ĐẠI HỌCTHÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH IELTS

Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2023

Học phí Phí Sách và Tài liệu Phí công tác sinh viên Tổng cộng
VND VND VND VND
IELTS Learning and Preparation – Basis 21,950,000 2,746,000 1,643,000 26,339,000
IELTS Learning and Preparation – Foundation 21,950,000 2,746,000 1,643,000 26,339,000
IELTS Learning and Preparation – Intermediate 22,609,000 2,830,000 1,700,000 27,139,000
IELTS Learning and Preparation – Upper Intermediate 22,609,000 2,830,000 1,700,000 27,139,000
IELTS Learning and Preparation – Advance 23,290,000 2,915,000 1,760,000 27,965,000
TIẾNG ANH DỰ BỊ ĐẠI HỌCCác phí khác
Phí kiểm tra Tiếng anh đầu vào VND 550,000
Lệ phí thi lại (mỗi trình độ) VND 1,700,000
TIẾNG ANH DỰ BỊ ĐẠI HỌCLưu ý

* Phí công tác sinh viên bao gồm phí hoạt động đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt.

Chính sách chiết khấu cho sinh viên thanh toán trước

Lệ phí có thể được trả một lần cho tất cả các khóa học IELTS hoặc khóa học riêng biệt. Sinh viên trả trước một lần cho hai hoặc ba khóa học IELTS liên tiếp sẽ được chiết khấu tương ứng là 3% và 5%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV.

TIẾNG ANH DỰ BỊ ĐẠI HỌCLưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí Sách và Tài liệu, Phí Công tác sinh viên, Phí kiểm tra Tiếng anh đầu vào không được hoàn lại hoặc bảo lưu.
  • Sinh viên tham gia hơn 90% các lớp học, nhưng không đạt được điểm mong muốn để lên lớp tiếp theo có thể học lại khóa học miễn phí.
  • Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết.
  • Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022.
  • Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.
Chính sách học phí TIẾNG ANH DỰ BỊ ĐẠI HỌC

online application form

No file chosen
No file chosen