CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE - British University Vietnam (BUV) - Trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRETHÔNG TIN HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE

Ngày hiệu lực: 1 tháng 1 năm 2023

Học phí Phí học liệu Phí công tác sinh viên Tổng cộng
VND VND VND VND
Chương trình dự bị Đại học Staffordshire 76,210,000 9,530,000 3,810,000 89,550,000
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIREOther fees
Phí Ghi danh (chỉ nộp một lần) VND 2,000,000
Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào VND 550,000
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRELưu ý

* Phí Học liệu bao gồm phí thư viện, sách, tài liệu, phí kiểm tra, dụng cụ học thuật và tài khoản học trực tuyến.

** Phí Công tác sinh viên bao gồm phí hội cựu sinh viên, câu lạc bộ sinh viên, hoạt động ngoại khóa, hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, chi phí xe buýt và chuyến đi thực tế trong nước.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRELưu ý về phí và lệ phí
  • Tất cả sinh viên Việt Nam chi trả học phí và các khoản phí khác bằng Việt Nam Đồng. Trả phí bằng USD chỉ áp dụng cho sinh viên Quốc tế. Trong trường hợp Sinh viên nộp học phí bằng USD, tỷ giá quy đổi sẽ được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại ngày thanh toán theo quy định của Ngân hàng Standard Chartered Bank Vietnam.
  • Phí Đăng kí, Phí Ghi danh, Phí Học liệu, Phí Dụng cụ thực hành hàng năm và Phí Công tác sinh viên không được hoàn lại hoặc bảo lưu.
  • Nếu sinh viên đóng học phí và các khoản phí trước cho cả kỳ học sẽ được hưởng mức chiết khấu 2%. Chiết khấu trên không được áp dụng đồng thời với các học bổng hoặc ưu đãi học phí khác của BUV.
  • Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam bảo lưu quyền tăng phí hàng năm (không quá 10%) nếu được đánh giá cần thiết.
  • Thông tin Học phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và áp dụng cho năm học mới đối với các Sinh viên đang theo học và các Sinh viên mới nhập học sau ngày 31 tháng 12 năm 2022.
  • Các phí khác được quy định theo Chính sách Học phí của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam.
Chính sách học phí CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC STAFFORDSHIRE

online application form

No file chosen
No file chosen