Contact - British University Vietnam

Liên hệ

info@buv.edu.vn

+84 (221) 6 250 250

+84 96 662 9909
(hotline)

+84(221)6 250 770
(fax)

ECopark CAMPUS

Ecopark, XuAn Quan, VAn Giang, Hung YEn

 

Form liên hệ

(*) required information

Bạn biết tới BUV từ đâu?

Đặt lịch thăm trường

Nhập mã xác nhận: captcha