Tuition Fees - British University Vietnam

Lịch Tuyển Sinh

LỊCH NHẬP HỌC

Học Phí

Chương Trình Đại Học STAFFORDSHIRE

Học phí được liệt kê trên đây là học phí cho cả khóa học Đại học và được dựa trên việc chọn lựa khóa học thông thường. Học phí phải trả còn phụ thuộc vào số lượng môn học sẽ tham dự trong mỗi kỳ hoặc còn phụ thuộc vào việc học phí được trả hàng năm hay theo niên học. Học phí cụ thể sẽ được thông báo cho sinh viên ngay khi nhập học. Học phí trên đã bao gồm tiền sách nhưng không bao gồm các phí dịch vụ khác. Xin lưu ý, các khoản phí đếu có khả năng thay đổi.

Chương Trình Đại Học LONDON

Học phí được liệt kê trên đây là học phí được tính dựa trên việc chọn lựa khóa học thông thường. Học phí phải trả còn phụ thuộc vào số lượng môn học sẽ tham dự trong mỗi kỳ hoặc còn phụ thuộc vào việc học phí được trả hàng năm hay theo niên học. Học phí cụ thể sẽ được thông báo cho sinh viên ngay khi nhập học. Học phí trên đã bao gồm tiền sách nhưng không bao gồm các phí dịch vụ khác. Xin lưu ý, các khoản phí đếu có khả năng thay đổi. Sinh viên đăng ký vào trường Đại học London cần lưu ý rằng có những khoản chi phí cần được nộp cho hai trường.

Đối với trường Đại Học Anh Quốc VN, sinh viên phải trả phí đăng ký tuyển sinh, các chi phí hành chính và tiền học. Tiền học và các chi phí hành chính khác cần phải được thanh toán ngay khi nhập học.

Đối với trường Đại Học London, các khoản chi phí bao gồm phí xét tuyển, phí đăng ký, phí đăng ký thi và phí tiếp tục xin xét tuyển hàng năm

Chương trình BUV

Chương trình MBA

THÔNG TIN HỌC PHÍ

 Học phí chương trình MBA

 

Form liên hệ

(*) required information

Bạn biết tới BUV từ đâu?

Đặt lịch thăm trường

Nhập mã xác nhận: captcha